Akkerbouwkrant, Innovatie en Ondernemen

Prosu Media Producties start met landelijke Akkerbouwkrant

Bij alle (grote en middelgrote) akkerbouwers in Nederland is onlangs de allereerste editie van Innovatie & Ondernemen op de deurmat gevallen.

Deze gratis – 24 pagina’s tellende – special interest uitgave is geproduceerd door Prosu Media Producties uit Dronten. De akkerbouwkrant is een spin-off van het succesvolle online platform Akkerbouw Actueel en vormt een aanvulling op het actuele nieuws en de nieuwsbrief van dit medium.

Manager van een landbouwbedrijf
Volgens de initiatiefnemers, Jan Geert Vedelaar en Henk Stoel, is er binnen de akkerbouwsector in toenemende mate behoefte aan informatiebundeling voor het maken van managementbeslissingen.

“De Nederlandse akkerbouwer krijgt meer en meer te maken met technologie, strakke normeringen vanuit wet- en regelgeving en concurrentie op de wereldmarkt waardoor prijzen onder druk komen te staan. Innoveren en ondernemerschap dragen bij aan een kostprijsverlaging, waardoor de marges groter kunnen worden. Akkerbouwers worden steeds meer ondernemer; de manager van een landbouwbedrijf.”

Praktijkgericht

“Innovatie & Ondernemen schetst een beeld van actuele ontwikkelingen in de akkerbouwsector. Waar zijn de Nederlandse akkerbouwers mee bezig en wie durft zijn nek uit te steken? Welke initiatieven zijn voor het moderne akkerbouwbedrijf rendabel en welke hulpmiddelen zijn er beschikbaar om dit alles praktisch uit te voeren? Precisielandbouw, GPS, Big-data, drones, weeg- en meetinstallaties en strengere normeringen hebben grote impact op de dagelijkse gang van zaken op de teelt. De akkerbouwkrant die Prosu Media Producties uitgeeft, draagt bij aan informatiebundeling en inzicht, wil duidelijkheid verschaffen en innovators in de spotlights te zetten.”

Inspireren en motiveren

“Een flink aantal akkerbouwers is bezig – vaak in alle stilte en bescheidenheid – met het verhogen van hun rendement, bodem- en gewasgezondheid, verantwoord ondernemen, efficiënt werken, toekomstgericht denken en het optimaliseren van de opbrengst per hectare. Al deze hedendaagse pioniers dragen bij aan een vruchtbare toekomst van de akkerbouwsector in Nederland. Innovatie & Ondernemen geeft deze voorlopers in de markt niet alleen een platform en een gezicht, maar biedt andere akkerbouwers een handvat waarmee ze verder kunnen komen in hun bedrijfsvoering. Inspireren en motiveren: dat is ons doel.”

Foto: De eerste editie van Innovatie & Ondernemen wordt door redacteur Richard Bender en Jan Geert Vedelaar overhandigd aan Paul Hooijman van Delphy.