Agrariërs maken steeds meer gebruik van Google

Kan jij het je voorstellen dat je op internet op zoek moet naar iets zonder een zoekmachine? Tegenwoordig kunnen wij niet meer zonder zoekmachines zoals Google. Ook in de agrarische sector zien we het gebruik van zoekmachines toenemen. Hoe hiermee om te gaan? In dit artikel geven wij hier antwoord op.

Stijging van gebruikers die binnenkomen via Google

Als we naar onze online nieuwssites kijken dan valt ons op dat het percentage agrariërs dat binnenkomt via zoekmachines sterk is gestegen. Steeds meer agrariërs gaan zelf zoeken via zoekmachines naar relevante informatie. Daardoor stijgt het bezoek vanuit de zoekmachines. Deze verandering werd eerder in 2018 ook al bevestigd door het jaarlijkse “mediaonderzoek onder agrariërs”.

Gemiddeld is het percentage agrariërs dat bij ons binnenkomt via Google vanaf 2017 gestegen met ruim 7%. De grootste stijging was bij ons te zien onder de melkveehouders. Hieronder een overzicht van het percentage agrariërs dat via Google binnenkwam op één van onze nieuwssites:

Google verkeer

Zoekmachines vaker geraadpleegd op desktop

Agrariërs die op onze nieuwssites komen, raadplegen een zoekmachine eerder via de desktop dan via een mobiel device, zo blijkt uit onze eigen analyse. Landelijk geeft 58% van de Nederlanders aan zoekmachines te raadplegen via een smartphone, 72% doet dit via een desktop (bron: Van Ons). Dit gedrag zien wij dus ook onder de agrariërs.

Wat betekenen deze cijfers voor jou?

Bovenstaande cijfers zijn gerelateerd aan onze eigen nieuwssites. Ondanks dat de cijfers in grote lijnen overheen zullen komen met de meeste agrarische websites, hoeft het niet te betekenen dat dit ook bij jou het geval is! Het is daarom altijd verstandig om zelf ook een analyse te maken van de cijfers binnen jouw bedrijf. Pas als deze cijfers gereed zijn kan je gaan onderzoeken wat dit betekent voor jouw marketingaanpak.

Hoe achterhaal je het verkeer afkomstig uit Google?

Hoe je bovenstaand achterhaalt in Google Analytics is vrij eenvoudig. Selecteer rechtsboven de periode (bv het jaar 2018) en ga links naar het tabje “Acquisitie”, selecteer daarna het tabje “Alle verkeer”, en klik daarna op het tabje “Kanalen”. Nu krijg je een verdeling te zien van het verkeer dat binnenkomt via social media, direct of via zoekmachines. Vergelijk het verkeer via de zoekmachines met voorgaande perioden en je weet of dit percentage gestegen of gedaald is.

Hoe word je goed vindbaar in Google?

Om goed vindbaar te zijn in Google is het belangrijk om de meta-description juist in te zetten. Bij een meta-description gaat het om een omschrijving van de inhoud van een pagina. Voor elke pagina moet er een meta-description worden ingevuld. De meta-description is vaak zichtbaar bij de zoekresultaten van een zoekmachine. De tekst die je invult bij de meta-description van de pagina wordt dan in de zoekmachine resultaten weergeven.

Google heeft het afgelopen jaar aangekondigd dat het de lengte van een meta-description zal verlengen, maar kwam hier al snel op terug in de loop van 2018. De ideale lengte van een meta-description is nu 150 tekens inclusief spaties. Het is belangrijk om zulke ontwikkelingen op de voet te volgen, zodat je de meta-description en daarmee jouw vindbaarheid kunt optimaliseren.

Wist je al dat zoekmachines als Google evolueren tot antwoordmachines? In het artikel ‘Worden zoekmachines nu antwoordmachines’ leggen wij uit wat dit betekent en hoe je hierop in kunt spelen. Klik hier voor het artikel!

Benieuwd naar alle resultaten omtrent het mediagedrag van de agrariërs?

Op 11 april, 18 april, 25 april, 9 mei (België), 14 mei en 21 mei vinden de workshops weer plaats omtrent het mediagedrag van agrariërs. Tijdens deze workshop krijg je de laatste inzichten in het mediagedrag van agrariërs in Nederland en België. Sinds 2011 voert Prosu dit onderzoek uit. Hierdoor krijg je een goede inzage in de trends.

Wil jij ook deelnemen aan de workshop? Klik hier!

Heb je vragen vul dan onderstaand formulier in:

Heeft u vragen? Stel hier uw vraag!