Ergenissen

Boeren ergeren zich aan het niet nakomen van afspraken

Agrarisch leveranciers krijgen van de boer wel een bijzonder goed rapportcijfer

Zowel Nederlandse, Engelse als Duitse boeren zijn het er unaniem over eens: het niet nakomen van afspraken is ergernis nummer één in de relatie met hun leveranciers. In Nederland ergeren boeren zich daarnaast ook aan drammerigheid of zeuren en een slechte advisering. Beide worden even vaak genoemd. Deze top drie van ergernissen komt naar voren uit onderzoek van CRM Partners, specialist in Customer Engagement in de agrisector, waarin 507 boeren uit Nederland, Engeland en Duitsland gevraagd werd naar hun relatie met toeleveranciers.

Kijkend naar de top drie ergernissen over de grens, zeggen boeren in Duitsland zich naast het niet nakomen van afspraken te ergeren aan een te late levering en een slechte advisering. Deze eindigen respectievelijk op de tweede en derde plaats. In Engeland staat een te late levering op de tweede plek en drammerigheid juist op de derde plek.

Op de vervolgvraag wat een reden zou zijn om de relatie met een leverancier te beëindigen, is het niet nakomen van afspraken doorslaggevend voor Nederlandse en Duitse boeren. In Engeland is juist een te hoge prijs de belangrijkste reden om de relatie daadwerkelijk te beëindigen.

Het eindoordeel

Ondanks het gegeven dat in iedere relatie wel eens wrijving ontstaat, zijn de agrariërs in alle landen wel dik tevreden met hun huidige leveranciers. Nederlandse boeren waarderen hun leveranciers gemiddeld met een 7,6. De Duitse en Engelse respondenten geven hun leverancier gemiddeld een 8.

Herman Bodewes, manager van het AgriLab bij CRM Partners: “Van oudsher kenmerkt de relatie tussen boer en leverancier zich voornamelijk door persoonlijk contact aan de keukentafel. Maar nieuwe ontwikkelingen zorgden er enkele jaren geleden al voor dat dit model onder druk is komen te staan. Leveranciers werken steeds fabrieksmatiger en leggen zich steeds meer toe op digitale communicatiemiddelen. Gevolg hiervan is dat de bezoekfrequentie omlaag gaat en de communicatie korter en krachtiger wordt. De grote vraag is echter wat het effect hiervan is op de relatie met de ondernemer. Hoe beoordelen agrariërs de huidige relatie met hun leveranciers? Wat zijn hun ergernissen? En wat zijn belangrijke redenen om de relatie te beëindigen? Door als leverancier kennis te nemen van de wensen van de klant en hierop te anticiperen, kan de relatie naar een hoger plan getild worden. Het vastleggen en beschikbaar maken van klantinformatie is hierin een belangrijke stap.”

Het volledige onderzoeksrapport ‘Klantrelaties in de agri’ inclusief de onderzoekverantwoording is hier te downloaden.

Bron: CRM Partners