Dealermarketing voorbeeld Akkerbouwbedrijf - hoofdfoto

Vergroot regionaal succes: Bereik de complete markt met doelgerichte dealermarketing

Dat de ene boer de andere boer niet is, weten we allemaal. Daar op inspelen met je merkuitingen en marketingboodschappen is waar volgens ons de kansen liggen voor de agrarische markt. Als bedrijf doe je er bijvoorbeeld goed aan om je lokale-marketingstrategie een keer onder de loep te nemen.

Belangrijke aankoopreden voor de agrarische ondernemer

Hoe relevanter jouw content is, hoe groter de kans is dat een agrariër over gaat op de aankoop van een product of dienst. Een merk dat meerdere locaties heeft, zoals veel agrarische leveranciers, zou de content moeten aanpassen aan de verschillende markten. Dit om de persoonlijke band met de agrariër te versterken. Een relevant voorbeeld is op het gebied van beregenen. Nu het zo warm en droog weer is, moet er weer veel beregend worden. Als agrariër kun je het daarom eigenlijk niet veroorloven om stil te staan. Je kunt dan als leverancier van beregeningsinstallaties wel Top-of-Mind zijn bij de agrariërs, maar als er iets kapot is of er moet snel iets worden vervangen dan wordt er toch eerder gekeken naar een van de lokale dealers. Als jij lokaal dan ook goed in de gedachte van de agrariër zit dan kun je hen alsnog naar jouw dealer trekken. Het is belangrijk dat je daarom tijd en marketingbudget steekt in bijvoorbeeld regionale dealers.

Schakel dealermarketing in

Regionale marketing via agrarische dealers kan verschillende voordelen hebben, zoals een beter doelgroep bereik. Agrarische dealers hebben een gevestigde klantenkring van agrariërs in de regio. Door samen te werken met deze dealers, kun je jouw producten of diensten direct onder de aandacht brengen van de juiste doelgroep. Ook zijn agrarische dealers vaak al lange tijd actief in de sector in een specifieke regio. Ze hebben een sterke lokale vertrouwensband met hun klanten opgebouwd. Door met hen samen te werken, kun je profiteren van die vertrouwdheid en geloofwaardigheid, wat kan leiden tot een betere acceptatie van jouw merk of productmarketing. Agrarische dealers hebben daarnaast uitgebreide kennis van de agrarische sector en de behoeften van boeren in hun regio. Ze kunnen waardevol advies geven over welke producten of diensten het beste aansluiten bij de specifieke behoeften van de boeren. Dit helpt jou om jouw marketingboodschap beter af te stemmen en jouw producten relevanter te maken voor de lokale markt.

Agrarische dealers fungeren als belangrijk distributiekanaal voor agrarische producten en apparatuur. Door samen te werken met deze dealers, kun je jouw producten gemakkelijker beschikbaar maken voor boeren in de regio. Dit kan de logistiek vereenvoudigen en de toegankelijkheid vergroten, zoals het voorbeeld van de beregening. Als laatste punt waar ik dit artikel mee ben begonnen, is dat er de content aangepast kan worden aan de regio of markt. Agrarische dealers hebben inzicht in lokale markttrends, seizoensgebonden patronen en specifieke landbouwpraktijken, waardoor je jouw marketingboodschap effectiever kunt segmenteren op de lokale omstandigheden.

Regionale marketing - titels Prosu Media Producties

 Ga voor een complete lokale campagne

Als lokale dealer is het soms lastig om zichtbaar te worden tussen alle grote bedrijven. Bedrijven focussen daarom sneller op de grote markt. Dat is zonde, want regionale marketing is voor alle bedrijven belangrijk, zowel grote als kleine bedrijven. Dit hoeft niet gelijk grootschalig aangepakt te worden en kan ook vrij toegankelijk worden aangepakt met bijvoorbeeld:

1. In Productie, Maatwerk of Klantrelatie in de kijker

Je kunt producten of diensten in bepaalde regio’s goed onder de aandacht brengen door bijvoorbeeld bedrijfsportretten, machine of klantrelatie in de kijker in te zetten. Deze vormen van content kunnen bij al onze verschillende titels worden ingezet en beschrijven jouw klant of machine in diepte. Door dit mee te nemen in een van onze vakbladen of online kanalen zorgt dit voor een breed publiek maar ook lokaal zorgt dit voor betere bekendheid en een sterke band tussen de dealer en de regio. Onze redacteuren kunnen hiervoor het werk uit handen nemen door zelf de tekstproducties inclusief foto’s te maken op locatie van het bedrijf.

Hieronder een voorbeeld van Kesselaar BV. Waarbij op twee pagina’s een uitgebreide beschrijving wordt gegeven hoe zij een Grimme Varltron 470 TerraTrac Platinum-aardappelrooier ombouwen naar een uienrooier. Dit verhaal is meegenomen in de Loonwerker en Akkerbouwbedrijf. Naast dat het verhaal beschreven is in het vakblad is het ook online onder de aandacht gebracht. Kijk hieronder hoe het verhaal is beschreven via de verschillende kanalen.

Dealermarketing - voorbeeld Akkerbouwbedrijf.nl

Voorbeeld Dealermarketing online artikel – Akkerbouwbedrijf.nl

Dealermarketing - voorbeeld Akkerbouwbedrijf

Voorbeeld Dealermarketing artikel vakkrant – Akkerbouwkrant

 

2. Bedrijfsbrochure / relatiemagazine

Voor een uitgebreidere campagne kan er gebruik worden gemaakt van een bedrijfsbrochure of een relatiemagazine. Dit is een aparte marketingactie speciaal voor jouw product of dienst. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van onze data om te zorgen dat naast jouw vaste klantenkring ook andere relevante adressen in de lokale markt worden benaderd met jouw brochure. Door dit apart te versturen naast onze vakbladen versterk je de attentiewaarde doordat de ontvangers jouw brochure apart in hun handen hebben.

3. Regionale Facebook campagne

Het is heel toegankelijk om te adverteren via sociale media, zoals een Facebook Campagne. Naast dat je dit zelf kunt inrichten, kun je hierbij ook gebruik maken van de Facebook targeting via onze kanalen. Dit kan jouw boodschap extra versterken doordat wij bijvoorbeeld gebruik maken van Facebook Pixel. Mensen die onze website bezoeken kunnen wij retargeten door middel van Facebookpagina’s. Dit kun je nog specifieker maken door de retargeting in te stellen van bepaalde gebieden of regio’s. Hierdoor kun je jouw boodschap precies afstemmen op de behoefte van de gebruikers in die specifieke markt.

4. Direct marketing

Voor onze titels maken wij gebruik van de Nationale Agrarische Database van ons zusterbedrijf Prosu Databased Marketing. Het voordeel hiervan is dat wij precies weten waar alle agrariërs zitten en wat ze doen. Wil je bijvoorbeeld een direct mailing inzetten op een bepaald postcode gebied, maar heb je het idee dat je adressen te kort komt of wil je jouw adressen laten matchen (en aanvullen) zodat je zeker weet dat je de gehele (lokale) markt kunt benaderen. Ook kun je een andere campagne opzetten door een regionale e-mail in te zetten rondom de locatie van jouw bedrijf / dealer. Een goed voorbeeld voor een regionale direct marketing campagne van Prosu Databased Marketing is de campagne van SDF voor een Roadshow die zij diverse jaren hebben georganiseerd. Op basis van de dealers in de verschillende regio’s heeft Prosu Databased Marketing agrariërs in dat gebied geselecteerd om hen te attenderen en uit te nodigen voor de roadshow bij hen in de buurt. Ook kan een direct mailing worden gekoppeld aan een leadgeneratietraject waarbij de ontvangers gebeld worden door het callceter van Prosu Databased Marketing en de leads die hieruit voortkomen worden rechtstreeks gedeeld met de verkopers van de verschillende dealers.

Dealermarketing - voorbeeld SDF Prosu Databased Marketing

5. Bannering op basis van regioDealermarketing regionale bannering - de Samenwerking - Prosu Media Producties

Via de website van onze verschillende titels kunnen online banners worden ingezet om ons publiek te informeren over jouw product of dienst. Deze banners worden getoond op de homepagina en de verschillende artikelen die geplaatst worden op de websites van de verschillende titels. De targeting van de banners kan ingesteld zoals gewenst. Heb jij een product of dienst wat alleen relevant is voor de provincie Noord-Holland? Schakel dan bijvoorbeeld een leaderboard in die enkel wordt getoond aan mensen afkomstig uit deze provincie. Dit is ook wat de Samenwerking met hun campagne had gedaan op Melkveebedrijf.nl. Zij hadden een campagne voor de krachtvoer, welke zij enkel Melkveehouders in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht wilde bereiken.

 

6. Bijsluiter in de regio

Net als de bedrijfsbrochure of relatiemagazine is het ook mogelijk om een bijsluiter toe te voegen aan de titels. Een bijsluiter wordt apart bijgevoegd en verstuurd samen met het vakblad. Doordat de boeren dit daadwerkelijk in hun handen hebben is de attentiewaarde van deze vorm van marketing heel goed. Naast dat je een bijsluiter kan inzetten voor onze gehele oplage, kun je deze ook specifiek op een bepaald postcode gebied of een bepaalde regio versturen. Hierdoor kun je de content precies laten aansluiten bij het gebied waar je je op focust.

Schakel de expertise in van Prosu Media Producties

Het is belangrijk om op te merken dat de effectiviteit van regionale marketing via agrarische dealers kan variëren, afhankelijk van de specifieke markt, producten en doelstellingen. Een grondige evaluatie van de doelgroep en een goed partnerschap met de juiste agrarische dealers zijn essentieel voor het maximaliseren van de voordelen van deze benadering. Schakel hiervoor de hulp in van onze media-adviseurs en zorg ervoor dat jouw dealermarketing optimaal aansluit bij je producten of diensten.

Accountmanagers Prosu Media Producties