E-mail neemt grote vlucht bij Nederlandse boer

Nederlandse boeren communiceren steeds vaker per e-mail met hun leveranciers. In 2013 werd e-mail nog door 7 procent van de agrariërs gebruikt om contact te onderhouden met hun leverancier. In 2016 is dit percentage gestegen naar 30 procent. E-mail staat hiermee op de derde plaats van meest gebruikte communicatiemiddelen. Dit blijkt uit onderzoek van CRM Partners, specialist in Customer Engagement in de agrisector, waarin 507 boeren uit Nederland, Engeland en Duitsland gevraagd werd naar hun relatie met toeleveranciers.

Ondanks de populariteit van communicatie per e-mail, wordt de relatie tussen boer en leverancier nog altijd gekenmerkt door face-to-face contact. 78 procent van de Nederlandse boeren geeft aan op deze manier te communiceren met leveranciers. Op de tweede plaats komt telefonisch contact (70%).

Internationale verschillen

Waar de Nederlandse boer vooral face-to-face spreekt met leveranciers, zijn er over de grens veel verschillen. Boeren in Duitsland en Engeland spreken juist het meest telefonisch met hun leverancier, respectievelijk 82 en 75 procent. Face-to-face contact staat in beide landen op de tweede plaats (Duitsland 59%, Engeland 40%), gevolgd door e-mail (Duitsland 9%, Engeland 13%). Duitsland is daarnaast het enige land waar de respondenten ook nog fax en post gebruiken om te communiceren met hun leverancier.

Nederlandse boer gaat digitaal

De respondenten is daarnaast ook gevraagd naar hun toekomstverwachtingen met betrekking tot de communicatie. Zowel de meeste Nederlandse als Duitse respondenten geven aan dat zij verwachten in toenemende mate digitaal te gaan communiceren met hun leveranciers. Daarbij geven zij wel aan dat persoonlijk contact belangrijk blijft. Nederlandse boeren lopen in deze verwachting zelfs voorop, maar liefst 62 procent van de Nederlandse respondenten geeft aan in de toekomst meer gebruik te gaan maken van digitale communicatiemiddelen. In Engeland en Duitsland verwacht respectievelijk slechts 34 en 21 procent meer digitaal te gaan communiceren.

Herman Bodewes, manager van het AgriLab bij CRM Partners: “De agrarische sector kenmerkt zich doorgaans door haar traditionele karakter, maar langzamerhand begint daar verandering in te komen. Moderne communicatiemiddelen worden steeds vaker omarmd en vooral Nederland is hierin koploper. In de toekomst verwachten de agrarische ondernemers ook meer digitaal te communiceren. Leveranciers kunnen hier slim op inspelen door na te denken over de toekomst en hoe zij nieuwe communicatiemiddelen kunnen inzetten om de boer beter te bedienen. Ga als leveranciers dus na wat de ideale balans is tussen digitale en analoge vormen van communicatie.”

Het volledige onderzoeksrapport ‘Klantrelaties in de agri’ inclusief de onderzoekverantwoording is te downloaden via de website van CRM Partners.