E-mail onderzoek: B2C-marketeer kan leren van B2B-marketeer!

E-mail onderzoek: B2C-marketeer kan leren van B2B-marketeer!

Nog steeds is e-mail marketing één van de beste manieren om jouw doelgroep te inspireren, informeren of zelfs te laten converteren. Waar wij als B2B-marketeers eerst altijd konden leren van de consumentenmarketing, zijn de rollen nu omgedraaid. B2B e-mail marketing scoort beter dan ooit tevoren! Dit zijn de belangrijkste vijf learnings uit het grootste e-mailonderzoek van Nederland.

Klikratio niet eerder zo hoog

De klikratio’s in B2B waren niet eerder zo hoog. Dat is volgens de onderzoekers van onder andere Tripolis en Spotler een compliment waard voor alle marketeers en communicatiespecialisten die werken in de business-to-business. In 2021 behaalden e-mails een gemiddeld COR (confirmed open rate) van 40,61 procent. Bij B2C was dit ‘slechts’ 40,19%. Dat is natuurlijk een klein verschil maar de COR van B2B was tot 2021 steevast lager dan 40 procent, terwijl B2C vorig jaar nog hoger dan 44 procent was.

Klikratio verbeteren?

De klikratio verbeteren kan door zo goed mogelijk aan te sluiten op je doelgroep. Analyseer de resultaten en bepaal aan de hand daarvan een nieuwe strategie. Segmenteer, personaliseer en zet automatische e-mailcampagnes in. Als je de doelgroep juist weet aan te spreken dan is het resultaat beter!

COR e-mail onderzoek

COR in de B2B en B2C – © Nederlandse e-mail marketing benchmark

De juiste verzenddag

Om de meeste impact met jouw e-mailcampagne te behalen is het moment van verzenden van groot belang. Wat blijkt nou? Zaterdag is in B2B de dag waar de minste mails worden verstuurd, op zondag na, maar de CTR (click through rate) is dan wel het hoogst! De meest favoriete verzenddagen zijn de dinsdag en de donderdag, maar misschien is het wel eens de moeite waard om je verzendmomenten te heroverwegen.

Ons advies komt overeen met die van de onderzoekers: Probeer het eens! Verstuur de mail op  zaterdag of zelfs op zondag, want de resultaten laten zien dat het effect heeft. Wederom is het belangrijk om na de mailing te analyseren en op basis van de beschikbare data nieuwe campagnes te ontwikkelen.

Val op met een zomeractie

Wist je al dat de maand november de favoriete maand is om campagnes te versturen? Mogelijk komt dit door de intrede van onder andere Black Friday. Al tonen historische gegevens dat de laatste drie maanden van het jaar altijd al de favoriete maanden zijn om mailings te versturen. In het voorjaar is de maand maart populair. Wat opvalt is dat de zomer rustig is. Ja, veel mensen zijn op vakantie, maar omdat het aanbod e-mail relatief klein is, val je dus ook meer op!

In de maand augustus worden de minste mails verstuurt. Slechts ruim 6 procent van alle e-mails wordt in deze zomermaand verstuurd. Bij Prosu versturen we al enkele jaren onze zomeractie in augustus, met groot succes! Denk dus niet dat in de vakantieperiode mailingcampagnes geen resultaat hebben.

Learnings voor de land- en tuinbouw

De uitkomsten van het onderzoek van de Spotler Group tonen interessante data, ook over de sector land- en tuinbouw. Daaruit blijkt dat de COR het afgelopen jaar een dip heeft doorgemaakt. Waar deze in 2020 nog bijna 48 procent (47,92%) bedroeg, is deze nu gedaald naar 44 procent (44,22%). Dat is overigens nog steeds hoger dan de jaren ervoor. Voor 2019 lag de openingsratio steevast onder de 42 procent. Daarmee kunnen we stellen dat e-mail een steeds belangrijkere tool is geworden.

openingsratio land- en tuinbouw

COR land- en tuinbouw – © Nederlandse e-mail marketing benchmark

Dat de openratio een daling laat zien, kan meerdere oorzaken hebben. Of er is sprake van overaanbod binnen de doelgroep en de gebruiker is daarmee selectiever in welke mails wel en niet geopend worden. Een andere theorie is dat de inhoud van de nieuwsbrief niet aansluit bij de doelgroep. De oplossing om de openratio te laten stijgen is het kritischer analyseren van de data en leren van de behaalde successen.

Wel is het aan te bevelen om de database goed op orde te hebben. In de jaren 2016 tot en met 2019 werden er meer e-mail geaccepteerd in 2020 en 2021. Het afgelopen jaar was de ‘Accepted Rate’ 99,33 procent. Dat is lager dan het gemiddelde over alle sectoren. Dit komt met name door hoeveelheid Soft Bounces, e-mailadressen die wel actief zijn maar de mail niet ontvangen, die een stijging laat zien over de laatste jaren.

Vrijdag beste dag voor mailing

Uit het onderzoek komt naar voren dat de beste dag om een mail te sturen naar de sector land- en tuinbouw de vrijdag is. Dan is zowel de openingsratio als de klikratio het hoogste, zo blijkt uit cijfers van de laatste zes jaar.

Verzenddagen Land- en tuinbouw

Verzenddagen land- en tuinbouw – © Nederlandse e-mail marketing benchmark

De meeste e-mails worden verzonden om 7 uur ’s ochtends en ’s middags om 15.00 uur en 16.00 uur. Wat opvalt is dat de mailings van 07.00 uur nauwelijks worden geopend. Dat gebeurt namelijk om 04.00 uur, 10.00 uur en 16.00 uur. Het is dus aan te raden om andere verzendmoment te proberen.

Sparren over e-mail?

Meer weten over e-mail marketing en de bijdrage die wij leveren aan land- en tuinbouwers met onze nieuwsbrieven? Wij gaan graag het gesprek aan! Neem daarvoor contact op met een van onze media-adviseurs via de contactpagina.