Je conversie verhogen? Maak gebruik van doelgroepsegmentatie!

Je conversie verhogen? Maak gebruik van doelgroepsegmentatie!

Herken jij het ook? Je wil jouw totale doelgroep optimaal bereiken, maar je komt erachter dat deze doelgroep bestaat uit een meerdere doelgroepen. Om je totale doelgroep optimaal te bereiken en je impact van je boodschap zo hoog mogelijk te houden is het van belang om te werken met doelgroepsegmentatie. In dit artikel vertellen wij je meer over het segmenteren van jouw doelgroep.

Wat is doelgroepsegmentatie?

Met doelgroepsegmentatie wordt bedoeld dat je een doelgroep gaat opdelen in aparte doelgroepen (deelsegmenten). Vaak zie je dat de totale doelgroep die je wilt bereiken eigenlijk bestaat uit meerdere kleine doelgroepen. Immers geen enkel persoon is hetzelfde, maar meestal zijn ze op een aantal kenmerken wel in te delen in groepen. Deze aparte, kleine doelgroepen zullen een deelsegment worden en de boodschap hierop aangepast worden.

Als we kijken naar de agrarische sector dan kunnen alle agrariërs je doelgroep zijn. Echter zal een melkveehouder weer anders reageren op jouw boodschap dan wanneer een varkenshouder jouw boodschap krijgt te zien. Als we gaan segmenteren zal elke agrarische sector een doelgroep worden. Maar hiermee is het nog niet klaar!

Een melkveehouder kan namelijk nog gesegmenteerd worden op basis van interesse, regio, behoeftes of op basis van aantal melkkoeien. Hierdoor kunnen veel verschillende segmenten ontstaan. Je moet er echter wel op letten hier niet in door te slaan. Bij doelgroepsegmentatie moeten de doelgroepen nog wel interessant genoeg blijven op basis van diverse criteria. Deze criteria zullen wij later in het artikel met je bespreken.

Benieuwd of we jou ook kunnen helpen bij het opstellen of bereiken van uw doelgroepsegmenten?  Ga naar onze contactpagina of vul onderstaand formulier in.

Waarom gebruik maken van doelgroepsegmentatie?

Elke doelgroep reageert weer anders op jouw boodschap. Om jouw boodschap zo effectief mogelijk te bezorgen is doelgroepsegmentatie in veel gevallen wenselijk. Elke deelsegment reageert weer anders op jouw boodschap. Door segmenten te gebruiken kan je boodschap nog relevanter en aansprekender maken. Hierdoor zal je zien dat de impact van de plaatsing of verzonden bericht stijgt en de budget optimaal wordt ingezet. Hierdoor wordt jouw doelstelling sneller en beter behaald!

Op welke manier kan je doelgroepen segmenteren?

Doelgroepen kunnen gesegmenteerd worden aan de hand van de volgende segmentatiecriteria:

Demografische criteria

Je doelgroepen kunnen gesegmenteerd worden op basis van:

 • Geslacht
 • Levensfase (bv: agrariërs die stoppen, groeien of krimpen met het bedrijf)
 • Leeftijd (bv: alleen agrariërs onder de 40 jaar)
 • Gezinssamenstelling

Geografische criteria

Je doelgroepen kunnen gesegmenteerd worden op basis van:

 • Land (bv: Nederland, België, etc.)
 • Regio
 • Woonplaats

Sociaaleconomische criteria

Je doelgroepen kunnen gesegmenteerd worden op basis van:

 • Opleidingsniveau
 • Sociale klasse
 • Beroep (bv: melkveehouder of akkerbouwer. Eventueel nog door segmenteren op basis van gangbaar of biologisch)
 • Inkomen (bv: grootte van bedrijf)
 • Machines (bv: op basis van soort melksysteem, bouwjaar van trekker, etc.)

Psychografische criteria

Je doelgroepen kunnen gesegmenteerd worden op basis van:

 • Interesses (bv: opgedane informatie van gebruiker door gedrag uit het verleden te analyseren. Waar lagen vorig jaar of de afgelopen drie weken zijn interesses?)
 • Leefstijl
 • Persoonlijkheid

Gedragscriteria

Je doelgroepen kunnen gesegmenteerd worden op basis van:

 • Loyaliteit
 • Behoeftes (bv: heeft iemand snel een nieuw product nodig of kan het even wachten?)
 • Gebruiksfrequentie
 • Tijdstip van gebruik (bv: gaat het om een product in de zomer dan ga je dit niet promoten in de winter)

Aan wat voor criteria moet een segment voldoen?

Segmentatiecriteria zijn criteria waaraan een segment moet voldoen. Dit zijn de volgende kenmerken:

Homogeen
De segmenten moeten homogeen zijn: binnen het segment vertoont iedere klant/prospect hetzelfde gedrag. De segmenten moeten onderling  wel heterogeen zijn. Dus duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn.

Meetbaar
Om je segment meetbaar te maken moet je de omvang en uiteindelijke winstgevendheid van het segment kunnen meten.

Omvang
Het segment moet groot genoeg zijn om campagnes op te zetten en resultaten te behalen. Beter 5 segmenten met allemaal 1.000 deelnemers dan 1000 segmenten met 5 deelnemers per segment. 

Bereikbaar
De vastgestelde segmenten moeten met jouw uitingen effectief en efficiënt kunnen worden bereikt.

Haalbaar
Weest altijd realistisch naar jezelf en naar jouw onderneming. Als je gaat segmenteren dan is dat al een hele winst. Probeer niet direct door te slaan en blijf realistisch.

Een agrarisch voorbeeld van doelgroepsegmentatie

Nu duidelijk is geworden wat het belang is van het segmenteren van doelgroepen willen we je graag een voorbeeld geven. Je bent een leverancier van melkrobots. Welke doelgroepen zijn dan interessant voor jou?

We beginnen met de agrarische sector. Echter is dit te breed dus zullen we het terug brengen naar alleen de melkveehouders. Alleen zijn niet alle melkveehouders interessant voor jouw melkrobot. We gaan dus verder segmenteren en gaan alleen melkveehouders bereiken met meer dan 80 melkkoeien. Kijk aan: dat begint er al op te lijken!

We hebben nu een nieuw segment ontwikkeld. Echter willen we wel dat onze doelgroep bij de boodschap die wij afleveren ook direct krijgt te zien bij welke dealer hij mag aankloppen voor ons product. Aangezien wij vijf dealers in het land hebben zitten gaan we ons segment nog een keer splitsen in vijf deelsegmenten. Elke deelsegment omvat een eigen regio. Bij het ontwikkelen van onze uitingen kunnen we nu rekening gaan houden met bijvoorbeeld het taalgebruik van deze regio, opgedane interesse uit het verleden, weersvoorspellingen, lokale demodagen of feestdagen, etc.

Door het uitvoeren van de doelgroepsegmentatie zal je ondervinden dat je je doelgroep beter bereikt door relevantere content. Prosu ziet het segmenteren van je doelgroepen dan ook als een belangrijk onderdeel van jouw content- en communicatieplan.

Prosu heeft veel criteria van agrariërs in beeld en kent de doelgroep. Hierdoor kunnen wij je helpen met een passend advies en juiste mix van (media)kanalen. Met onze sectorspecifieke mediakanalen heeft u een mooi groot bereik en de eerste segmentatie binnen de agrarische sector te pakken. Niet alleen helpen wij bij het bereiken van de doelgroep, maar kunnen wij ook meten of je boodschap aanslaat bij de deelsegment welke je voor ogen hebt.

Benieuwd of we jou ook kunnen helpen bij het opstellen of bereiken van uw doelgroepsegmenten?  Ga naar onze contactpagina of vul onderstaand formulier in.

Heeft u vragen? vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op!