Luisteraar kritischer, maar podcasts blijvend populair

Luisteraar kritischer, maar podcasts blijvend populair

Podcasts blijven onveranderd populair. Zo’n 46 procent van de Nederlanders luistert wel eens naar een podcast, in totaal zijn dat zo’n 6,4 miljoen (!) Nederlanders. Al wordt podcastminnend Nederland wel selectiever en daarom is de kwaliteit van de podcast nog belangrijker geworden. Dat en meer heeft Markteffect beschreven in hun zesde onderzoek naar podcasts in Nederland.

Algemene cijfers

Voordat we de diepte ingaan, eerst wat algemene cijfers. Zoals reeds vermeld, luistert 46 procent van de Nederlanders wel eens naar een podcast. Van de ondervraagden luistert 42 procent nooit naar een podcast. Het podcastgebruik is met name hoog onder hoogopgeleiden (69%), jongeren tot en met 34 jaar (67%) en studenten (73%).

Waarom worden podcasts beluisterd?

Gemiddeld luistert een podcastluisteraar honderd minuten per week naar verschillende podcasts. Per maand worden zo’n vier podcasts beluisterd, zo blijkt uit het onderzoek van Markteffect. De belangrijkste reden om te luisteren is ontspanning en amusement. Ook wordt geluisterd om ontwikkelingen in het vakgebied te volgen. Dit is toegenomen van 17 procent in mei 2020 naar 23 procent in december 2021.

Wist je dat Prosu verantwoordelijk is voor de productie van de Podcast van Yara Benelux? Laat je inspireren!

Zakelijke podcasts

Ongeveer een kwart van de luisteraars (23%) luistert naar podcasts voor zakelijke doeleinden. Als belangrijkste reden geven zij aan dat het luisteren van zakelijke podcasts helpt om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Ook inspireren de podcasts en brengt het de luisteraar op nieuwe ideeën. Een ander interessant feit. Maar liefst 43 procent van de luisteraars zag zijn/haar kijk op het vakgebied veranderen door het luisteren naar een zakelijke podcast.

Wat maakt een goede podcast?

Markteffect heeft ook gevraagd waar een zakelijke podcast aan moet voldoen. Zo moeten de podcasts branchegericht en informatief zijn en een aanvulling zijn op de kennis. Inhoudelijk dient de podcast betrouwbare informatie te bevatten. Ook zijn de sprekers van belang en dient de podcast te boeien, tevens mag ook de luisterduur niet te lang zijn. Alle reacties zijn samen te vatten in vier pijlers:

  1. Betrouwbaar;
  2. Inspirerend;
  3. Professioneel;
  4. Vernieuwend.

Reclames?

Reclames tijdens een podcast zijn ongewenst. Zo ervaart meer dan de helft van de luisteraars een extern opgenomen commercial als storend (52%). Het minst storend is een (vaste) gesponsorde rubriek in een podcast. Vier op de tien luisteraars staat neutraal tegenover gesponsorde afleveringen die door het merk of de presentator zelf worden besproken.

Wat wel opvallend is, is dat meer dan dertig procent van de podcastluisteraars een besproken product in een podcast overweegt en zelfs opzoekt. Negen procent geeft zelfs aan dat zij vaak een besproken product aanschaffen na het luisteren van een podcast. Het beste moment voor reclame in een podcast is overigens aan het eind, zo blijkt uit ditzelfde onderzoek.

Promotie podcasts

Eerder schreven we al over de promotie van podcasts, die is misschien wel net zo belangrijk als de podcast zelf. Dat wordt onderschreven door Markteffect. Om je te oriënteren op podcasts gebruiken luisteraars voornamelijk Google, Youtube, Spotify en iTunes. Zorg er dus voor dat de podcast goed vindbaar is en koppel bijvoorbeeld de bedrijfsnaam eraan, zoals Yara dat bijvoorbeeld doet. Eén keer zoeken op ‘Podcast Yara’ in Google toont de podcasts bovenaan. Door tevens gebruik te maken van promotie binnen de doelgroep middels Facebook, Instagram en e-nieuwsbrieven van onder andere Melkveebedrijf.nl wordt de potentiële luisteraar optimaal bereikt!

Piek bereikt?

Als we kijken naar de toekomst van de podcasts, dan luidt de verwachting dat het aantal luisteraars nagenoeg gelijk blijft. Volgens Markteffect zullen evenveel luisteraars zowel minder als meer gaan luisteren. Van de groep niet-luisteraars zal een bescheiden vijf procent wel gaan luisteren.

Heeft u al eens nagedacht over een podcast? Of wilt u eens vrijblijvend sparren? Dat kan! Neem contact op met uw media-adviseur of onze podcastspecialist Ruben Lijzenga.