Maak van uw SMART doelstelling een aantoonbaar resultaat!

In een eerder artikel hebben we het al gehad over een SMART doelstelling. Hier hebben we besproken wat de definitie van een SMART doelstelling is. In dit artikel gaan we meer in op de manier waarop Prosu u kan helpen bij het opstellen en behalen van uw SMART doelstellingen.

Nog even kort! Wat is een SMART doelstelling?

Een SMART doelstelling is een afkorting voor een doelstelling die de volgende onderdelen bezit:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Acceptabel
  • Realistisch
  • Tijdsgebonden

Op bovenstaande punten gaan we wat verder in. Hoe kunnen wij er samen met u voor zorgen dat SMART doelstellingen worden behaald? U kunt namelijk wel een SMART doelstelling hebben, maar het is van groot belang dat u deze doelstelling dan ook precies kunt meten. Prosu heeft dankzij haar unieke producten de mogelijkheid om u hierbij te ondersteunen!

Specifiek

Het is belangrijk om het doel specifiek te maken. Meer afspraken inplannen is niet specifiek genoeg. U wilt bijvoorbeeld afspraken inplannen met alle melkveehouders met meer dan 60 melkkoeien. U kunt hierin ook nog verder gaan door te zeggen dat u dan ook alleen de melkveehouders wilt bereiken die de afgelopen 5 jaar geen melkrobot hebben aangeschaft. Hoe specifieker hoe beter!

Dankzij o.a. onze herkenningstool en Nederlandse Agrarische Database kunnen we gericht en effectief te werk gaan en alleen de specifieke doelgroep bereiken zoals in de SMART doelstelling beschreven staat.

Stel u heeft een online advertorial afgenomen en 500 gebruikers hebben dit artikel gelezen dan wil dat niet zeggen dat alle 500 gebruikers ook interessant zijn. Dankzij onze tools kunnen wij aantonen wie van deze 500 gebruikers meer dan 60 melkkoeien hebben en de afgelopen 5 jaar geen melkrobot hebben aangeschaft. En daarom dus interessant zijn!

Van de 500 gebruikers blijven 300 gebruikers over waar wij specifiek mee aan de slag gaan!

Meetbaar

Formuleer een doel op een manier dat hij ook meetbaar is. Denk hierbij aan aantallen, perioden, percentages, etc. Het gaat er uiteindelijk om dat u te weten komt wat u nou specifiek aan het meten bent. Oftewel: ‘Als je maar weet wat je meet’.

Leads verzamelen, meer websitebezoekers en meer verkochte producten zijn leuke doelen maar niet meetbaar.

Maar welke doelen zijn wel meetbaar?  Stel we gaan verder met het eerder besproken doel dan kunnen we bijvoorbeeld als doel nemen dat we meer dan 30 afspraken willen inplannen. Van de 300 gebruikers die interessant bleken te zijn moeten we dus 10% enthousiast zien te krijgen voor een persoonlijke afspraak. Lukt dit niet dan is het ook aan ons te taak om dit op tijd te signaleren en maatregelen te nemen. (bv meer artikelen plaatsen)

Prosu kan hierbij op verschillende manieren helpen. U kunt hierbij denken aan een online contactformulier waarin lezers kunnen aangeven een afspraak in te willen plannen, maar u kunt ook denken aan het toesturen van een postale mailing of zelfs aan het telefonisch inplannen van afspraken. Dit laatste zal worden uitgevoerd door het callcenter van Prosu. Een combinatie van bovenstaande middelen is ook mogelijk.

Stel we gaan aan de slag met de combinatiemogelijkheid:

De 300 interessante gebruikers zullen dan naast de mogelijkheid om online een contactformulier in te vullen ook per post informatie toegestuurd krijgen. De volgende stap is dat ze telefonisch worden benaderd door het callcenter en worden gevraagd of ze open staan voor een vrijblijvende afspraak. Op deze manier geeft u het marketingtraject grotendeels uit handen en komt uw agenda vol te staan en zit u direct aan de keukentafel bij uw potentiële klant!

Acceptabel

Zorg ervoor dat uw doelstelling relevant en acceptabel is voor betrokkenen. Is er genoeg draagkracht om het gestelde doel te kunnen bereiken? Het gaat hierbij uiteindelijk om resultaat.

Omdat wij als Prosu actief zijn in de agrarische sector en veel projecten begeleiden is het voor ons (soms) eenvoudiger om aan te geven of een doelstelling wel of niet acceptabel is. Mocht een doelstelling geen draagvlak hebben dan zullen wij dit melden en u helpen bij een nieuwe acceptabele doelstelling.

Daarnaast kan Prosu door middel van marktonderzoek ook achterhalen of uw doelstelling acceptabel is. Er kan bijvoorbeeld voor gekozen worden om eerst een marktonderzoek uit te voeren voordat we aan de slag gaan met de SMART doelstelling.

U mag dan ook zeker een kritische en meedenkende rol verwachten vanuit Prosu!

Realistisch

Blijf realistisch, dat is het advies! Behaalt u normaal gesproken 5 afspraken met een dergelijke campagne, dan is 30 afspraken wellicht wat ambitieus. Ambitieus zijn kan absoluut geen kwaad, maar onrealistische doelen zullen u en uw medewerkers niet motiveren. Wij zullen u adviseren op basis van eerder uitgevoerde doelstellingen en de behaalde resultaten, maar ook op basis van de informatie die wij bezitten over uw doelgroep.

Wij kijken graag samen met u naar de haalbaarheid van uw doelstelling en zorgen er voor dat deze uitdagend is maar niet onrealistisch!

Tijdsgebonden

Zorg voor een duidelijke en haalbare deadline. U wilt bijvoorbeeld op 31-12-2018 kunnen vaststellen of uw doel is behaald. Vanuit onze ervaring kunnen wij u adviseren over de planning en aanpak van deze campagne. Mocht het wenselijk zijn dan is het mogelijk dat Prosu een gehele planning realiseert voor uw campagne.

Samen met u kijken wij graag naar een realistische tijdsgebonden doelstelling!

Voorbeeld SMART doelstelling

Als we kijken naar de hierboven beschreven voorbeelden dan kunnen we onderstaande doelstelling ‘SMART’ noemen:

Voor 31-12-2018 zijn er 30 afspraken ingepland met melkveehouders die meer dan 60 melkkoeien hebben en de afgelopen 5 jaar geen melkrobot hebben aangeschaft.

Heeft u ondertussen zelf een mooie SMART doelstelling vastgesteld maar bent u nog op zoek naar ondersteuning of wilt u graag samen met één van onze specialisten een afspraak inplannen om samen tot een SMART doelstelling te komen? Dat kan! Vul onderstaand formulier in of neem contact op met één van onze collega’s.

Stel hier uw vraag