Online gedrag van agrariërs veranderd!

Het einde van het jaar nadert weer! Dit is altijd een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen jaar. Wat is er allemaal gebeurd, wat is er allemaal veranderd? Voor marketeers vaak een moment om te kijken hoe de cijfers zich verhouden ten opzichten van voorgaande jaren. Zijn mijn paginaweergaven gestegen, is mijn CTO verbeterd en heb ik meer volgers op onze social media kanalen? Dit zijn vragen die u zichzelf wellicht stelt. Hieronder wil ik echter graag ingaan op het online bezoekgedrag op onze sectorspecifieke agrarische nieuwssites. 

Welke devices gebruikt de agrariër in 2018? 

Vanaf 2015 zien we een stijging in het percentage van het aantal agrariërs dat onze nieuwssites opent via een mobiel device. Dit percentage is bij melkveebedrijf.nl bijvoorbeeld gestegen van 33% in 2015 naar 53% in het eerste half jaar van 2018. Bij deloonwerker.nl is dit percentage het meest gestegen van 25% in 2015 naar 55% in het eerste half jaar van 2018.

Wat het tweede half jaar van 2018 erg opvalt is dat het percentage van agrariërs dat onze nieuwssites op de mobiel opent is gedaald. Gebruikers op varkensbedrijf.nl zijn als enige gestegen in het bezoeken van de website op een mobiel device. Bij alle overige sectoren zien wij een daling van mobiel gebruik en voornamelijk een stijging in desktop gebruik. Het gebruik van de tablet blijft relatief stabiel, gemiddeld bekijkt iets minder dan 10% onze nieuwssites op een tablet.

Dat deze verschuiving plaatsvindt is niet heel verrassend. Als we de cijfers gaan vergelijken met het landelijk gemiddelde dan zien we dat landelijk 38,2% de mobiel gebruikt, 47,9% desktop en 13,9% een tablet. Gemiddeld worden onze nieuwssites door 45% van de gebruikers geopend op een mobiel device. Dit ligt dus altijd nog flink boven het landelijk gemiddelde.

“Wist u tevens al dat wij naast bovenstaande cijfers ook gemiddeld 79% van de websitebezoekers die langer dan 2 seconden op de website zitten kunnen koppelen aan agrarische bedrijfsgegevens?” Wilt u meer weten? klik hier en maak een keuze uit de sector waar u meer over wilt lezen. 

Mobiel vs Tablet vs Desktop

Bron: Marketingfacts

Een verklaring voor de daling van mobiel gebruik 

Uit onze cijfers over de manier waarop men binnenkomt op onze nieuwssites blijkt dat het percentage agrariërs dat afkomstig is vanuit social media daalt. Hieronder is te zien dat het een landelijke trend is dat het social media gebruik daalt. Echter blijken er ook kansen te liggen voor de inzet van Instagram. Veel afhakers van Facebook stappen namelijk over op Instagram.

Bron: Marketingfacts

Aangezien de meeste mensen hun social media kanalen bijhouden op de mobiel kan dit een verklaring zijn voor de daling van het mobiele gebruik op onze nieuwssites. Echter is er ook nog een andere reden. Het percentage bezoekers dat binnenkomt via zoekmachines is op onze nieuwssites sterk gestegen. Uit onze cijfers blijkt dat agrariërs een zoekmachine eerder raadplegen via de desktop dan via een mobiel device. Op al onze nieuwssites komen meer bezoekers binnen via Google op een desktop device dan op een mobiel device. Dit is daarom ook een verklaring voor de daling van het mobiele gebruik.

Vernieuwing zorgt voor stijging van nieuwsbrief gebruik

Naast bovenstaande cijfers is overal met uitzondering van de AkkerbouwActueel het verkeer uit de nieuwsbrief toegenomen. Ondanks dat het een trend is dat minder mensen nieuwsbrieven lezen is dit een mooi resultaat. Hoe valt dit te verklaren? Voor ons is het heel simpel te verklaren. Prosu is dit jaar gestart met een nieuw mailsysteem waardoor wij nu werken met een vernieuwde (betere) template en kunnen wij gesegmenteerde nieuwsbrieven versturen. Door deze aanpassing zijn de ORC, CTO en CTR ratio’s dan ook sterk gestegen.

“Klik hier om onze nieuwe nieuwsbrief te bekijken!”

Instagram verdient zijn plek! 

Zoals eerder besproken neemt het gebruik van social media landelijk af. Echter is er wel een trend te zien in de afhakers op Facebook en Twitter. Veel van de afhakers beginnen met Instagram, waardoor dit kanaal ook steeds meer gebruikt zal gaan worden. Het valt op dat op dit moment vooral de jonge generatie actief is op Instagram. Zie hieronder twee figuren die dit weergeven:

Bron: Marketingfacts

Als jong en dynamisch bedrijf wil je zelf ook weten of Instagram daadwerkelijk aansluit bij je doelgroep. Om hierachter te komen zijn wij in het laatste kwartaal gestart met een Instagramaccount voor De Loonwerker. Al snel kwamen wij tot de conclusie dat Instagram inderdaad een plek verdient in de social media kanalen die we moeten gebruiken om onze doelgroep optimaal te bereiken. De Instagrampagina van De Loonwerker is dan ook al snel uitgegroeid naar 1500 fanatieke volgers. Naast vind ik leuks worden er ook veel aanvragen gedaan via de chat van Instagram. Iets wat wij van ten voren niet hadden verwacht, maar zo zie je maar weer hoe belangrijk het blijft om te vernieuwen!

Heeft u de cijfers van 2018 al vergeleken en komen uw resultaat overheen met onze resultaten? Wij komen graag met u in gesprek om uw resultaten te bespreken en te kijken hoe wij die samen in 2019 nog meer kunnen verbeteren.

Voor meer informatie vul onderstaand formulier in of klik hier en ga naar onze contactpagina!

Stel hieronder uw vraag: