De agrarische e-mailmarketing benchmark van 2023

Emailmarketing is een belangrijke marketingtactiek die bedrijven gebruiken om hun doelgroepen te bereiken. Het meten van de prestaties van deze marketingcampagnes is van cruciaal belang om de efficiëntie te beoordelen en te optimaliseren.

Benchmarks voor e-mailmarketing

Om de resultaten van een emailcampagne te evalueren wordt er vaak gekeken naar een aantal statistieken. De belangrijkste benchmarks van e-mailmarketing zijn CTO, CTR en COR.

  1. De COR (Confirmed Open Rate) of ORC (Openratio confirmed) is het aantal opens gedeeld door het aantal met succes afgeleverde mails maal 100%.
  2. De CTO (Click-Through-Open) is het percentage unieke contacten dat heeft doorgeklikt ten opzichte van het aantal unieke contacten dat de e-mail heeft geopend.
  3. De CTR (Click-Through-Rate) is het percentage unieke contacten dat heeft doorgeklikt ten opzichte van het aantal unieke contacten dat de e-mail succesvol heeft ontvangen.

 

Deze drie benchmarks zijn essentieel voor het beoordelen  van de prestaties van e-mailmarketingcampagnes. Bedrijven kunnen deze benchmarks gebruiken om hun e-mails te optimaliseren en hun campagnes zo succesvol mogelijk te maken. Hierboven een voorbeeld van een van onze nieuwsbrieven van Melkveebedrijf.

Deze specifieke mailing is verstuurd naar 19.515 mensen. Hij is door 19.507 mensen geaccepteerd. Het verschil daar tussen zijn bijvoorbeeld zijn de mails die zijn gebounced. Het bounceratio is het percentage niet afgeleverde mails, de bounceratio wordt opgebouwd uit hard en soft bounces. Een soft bounce is in de e-mailmarketing altijd een tijdelijk afleverprobleem, maar een hard bounce wordt nooit afgeleverd. Dit gebeurd bijvoorbeeld als e-mailadressen niet meer bestaan of als er typfouten in het adres zitten en kan makkelijk worden voorkomen. Deze mailing is vervolgens geopend door 6.864 mensen (ORC 35,2%). Deze groep mensen hebben in de mail 3.091 keer doorgeklikt (CTO 45%).

Om het concreet te maken, zijn deze 3.091 kliks geregistreerd nadat mensen bijvoorbeeld op een deze drie berichten hebben geklikt om het artikel verder te lezen op onze website of dat van een van onze partners. Het is bij deze resultaten wel belangrijk om rekening te houden met bepaalde factoren zoals de doelgroep, branche en het type e-mailcampagne bij het beoordelen van de benchmarks.

De Nederlandse E-mail Marketing Benchmark 2023

Onlangs heeft Spotler de Nederlandse E-mail Marketing Benchmark 2023 samengesteld. Hiervoor gebruikt zij de data van meer dan 1.1 miljoen campagnes verdeeld over 6.039 bedrijven. In totaal wordt de informatie van 18,4 miljard mails gebruikt voor de benchmark.

Uit de benchmark blijkt dat de B2B cijfers zijn verbeterd ten opzichte van de B2C cijfers. Het gemiddelde aantal kliks is afgenomen, maar er zijn grote brancheverschillen. Daarnaast ligt het ook aan het campagneformaat. Over het algemeen scoren kleine campagnes beter dan grote, maar het is goed om te kijken hoe groot deze verschillen zijn binnen de branche. Kleine campagnes zijn alle e-mailcampagnes tot maximaal 1.000 mails. Bij grote campagnes moet je denken aan meer dan 10.000 e-mails per campagne.

Naast dat de benchmark van Spotler een goed beeld geeft is het belangrijk te kijken naar zo specifiek mogelijke data. Daarom hebben wij voor de agrarische titels ook een benchmark gemaakt met de gemiddelde openingsratio van onze verschillende nieuwsbrieven en de gemiddelde resultaten van een plaatsing.

Onze benchmark is in lijn met de algemene Nederlandse benchmark, alleen geven een gedetailleerder beeld voor de agrarische sector en op niveau van onze titels. Ben je benieuwd naar de benchmark voor België of wil je meer weten over onze statistieken, vraag een van onze media-adviseurs.

Populaire verzenddagen

De nieuwste benchmark laat ook zien dat er een verschuiving te zien in favoriete verzendmomenten. Voor de B2B ligt het versturen van e-mails nog steeds vooral op de dinsdagen en donderdagen. In de B2C werken weekendcampagnes ook goed en is er vooral een verschuiving te zien richting de zondag. Onderstaand het voorbeeld van de benchmark van Spotler te zien voor de branche “Media & Publishing voor de B2B.

Het uitvoeren van een A/B-test op je verzendmoment is een goede manier om erachter te komen wat werkt in jouw branche. Wat ook goed mogelijk is, is kijken naar de cijfers van branches die vergelijkbaar zijn met jouw branche.

Klaar om e-mailmarketing in te zetten?

Meer weten over het succesvol inzetten van emailmarketing voor jouw marketingdoelstellingen of over onze benchmark, neem dan contact op met een van onze media-adviseurs.