Melkveebedrijf

Groei Belgische melkveebedrijven: belangrijk voor uw marketing!

Onlangs zijn de cijfers van de melkveehouderij in België gepubliceerd. In 2018 is in België opnieuw een stijging te zien van het aantal melkkoeien. Het aantal melkkoeien is gestegen met 1,9% tot zo’n 529.000 stuks. In Wallonië stijgt voor het eerst in jaren het aantal melkkoeien tot 198.000 stuks. We verwachten dat deze trend zich gaat doorzetten in 2019. 

Aantal melkveebedrijven gedaald

Het aantal melkveebedrijven daalde in 2018 net als in 2017 met 2,9%. In Vlaanderen is een daling te zien van 3,4% en in Wallonië van 2,3%. Eind 2018 waren er nog 10.102 melkveebedrijven actief in België, waarvan 60% Vlaamse en 40% Waalse.

Gemiddeld aantal koeien per melkveebedrijf

In Vlaanderen had een melkveebedrijf in 2018 gemiddeld 59 melkkoeien. In Wallonië lag dit een stuk lager. Hier ligt het gemiddeld aantal melkkoeien per melkveebedrijf op 44 melkkoeien. Een verschil van gemiddeld 15 melkkoeien per melkveebedrijf. Waar het aantal melkveebedrijven daalt, stijgt het aantal melkkoeien juist. Hierdoor is de Belgische melkveehouderij volop in beweging!

4 op 10 melkveebedrijven levert meer dan 500.000 liter

In 2018 leverde 8,6% van alle Belgische melkleveranciers minder dan 100.000 liter. Daartegenover staat een stijgend aantal melkveebedrijven, namelijk ruim 40%, dat meer dan 500.000 liter levert. We zien een stijgende gemiddelde melkgift per melkkoe. Om deze stijging te kunnen realiseren is professionalisering een erg belangrijk thema.

Groei melkveebedrijven terug te zien in leesgedrag

Als uitgever van de vakbladen Melkveebedrijf en Lait & Elevage zien deze ontwikkeling ook terug in de onderwerpen die positief worden beoordeeld door onze lezers. Zowel offline als online op onze nieuwssites en in onze nieuwsbrieven zien wij een stijgende aandacht voor artikelen die betrekking hebben op de professionalisering van het vak. Daarnaast geeft meer dan de helft van de Vlaamse melkveehouders aan graag op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. Met als argument om het bedrijf zo efficiënt mogelijk te kunnen leiden.

Verschil tussen Vlaanderen en Wallonië

Er gebeurt veel in de Belgische melkveehouderij, maar we zien wel een verschil in Vlaanderen en Wallonië. De gemiddelde melkleveringen per bedrijf blijven ook in 2018 in de twee regio’s stijgen. De sterkste stijging wordt geregistreerd in Vlaanderen: 8,0%. In Wallonië zien we een stijging van 5,3%. Wel blijft er een groot verschil bestaan tussen Vlaanderen en Wallonië. Zo levert een gemiddeld melkveebedrijf in Vlaanderen 652.020 liter en een melkveebedrijf in Wallonië 440.759 liter.

Professionalisering Belgische melkveebedrijven

Invloed op uw marketing

De groei van de Belgische melkveebedrijven en de grote verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië zorgen voor een uitdaging voor de marketeers. Als marketeer moet je niet alleen rekening houden met een regio, maar ook met de bedrijfskenmerken van een bedrijf. Dankzij onze sectorspecifieke platformen in Vlaanderen en Wallonië is het mogelijk om op deze platformen een unieke boodschap te communiceren richting de doelgroep. Bent u benieuwd hoe wij de Vlaamse en Waalse melkveehouder bereiken? Klik hier en bekijk de mogelijkheden.

Heeft u vragen? vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op!