Sectorspecifieke kanalen blijven aan populariteit groeien

Nu het onderzoek ‘Mediagedrag agrariërs’ is afgerond, kunnen wij u steeds meer vertellen over de conclusies. Een opvallende bevinding is de groeiende populariteit onder sectorspecifieke kanalen. Het is niet voor het eerste jaar, maar wederom worden nieuwsbrieven, vakbladen en websites die zich richten op een specifieke sector vaker genoemd door agrariërs.

Melkveebedrijf, Akkerbouwkrant, deLoonwerker, Varkensbedrijf en Pluimveekrant in top 3

Wij zijn erg blij dat wij ook voor dit jaar weer kunnen melden dat onze kanalen gericht op de veehouderij, akkerbouw en loonwerk zijn geëindigd in de top drie binnen de eigen sector. Dit geldt voor zowel onze vakbladen, websites en nieuwsbrieven in zowel Nederland als België.

Wat is de juiste mix bij het inkopen van media?

Agrariërs geven aan de informatie bij één generiek kanaal en twee á drie sectorspecifieke kanalen vandaan te halen. Wilt u een agrariër bereiken dan is het dus belangrijk om niet alleen te kijken naar een juiste mix tussen on- en offline, maar ook naar een juiste verhouding tussen generiek en sectorspecifiek. Ondanks dat het offline lastig meetbaar is of de boodschap gezien is, geven deze resultaten wel de handvatten om een goede mediamix te kiezen.

Test, test en test en maak uw keuze

Online kunt u natuurlijk wel testen en vergelijken welke kanalen beter scoren. Het is dan ook zeker aan te raden om dit goed in kaart te brengen. Een tip hierbij is om niet alleen te kijken naar de opbrengst in bereik of views, maar probeer ook te kijken naar de conversie die een kanaal behaald. Een kanaal kan wellicht de minste mensen bereiken, maar uiteindelijk wel leiden tot de meeste verkoop omdat zij goed de kerndoelgroep van deze sector weten te bereiken. Wat is voor u dan belangrijker?

Kosten per conversie verlagen

Bij Prosu kennen wij de kerndoelgroep van elke sector, door koppeling met de Nationale Agrarische Database. Hierdoor weten wij dat het grootste deel van deze kerndoelgroep maandelijks op onze websites te vinden is. Tevens biedt onze nieuwe advertentiemodule op de nieuwswebsite zelfs de mogelijkheid om u nog verder toe te splitsen op een specifiek onderwerp binnen een kerndoelgroep. Op deze manier is het mogelijk de kosten per conversie te verlagen.

Bent u benieuwd of één van onze kanalen leiden tot conversie voor uw bedrijf?  Vul hieronder een formulier in of neem contact op met één van onze medewerkers!

Heeft u vragen? Laat het ons weten!