Sectorspecifieke vakbladen en nieuwsbrieven winnen terrein!

Voorheen waren sectoroverstijgende vakbladen altijd de meest genoemde bladen onder agrariërs. Maar de afgelopen jaren zien we steeds meer een verschuiving naar de sectorspecifieke bladen. Het aantal genoemde sectorspecifieke bladen is weer gestegen! Dit blijkt uit het onderzoek “mediagedrag onder agrariërs” uitgevoerd door Prosu.

Sectorspecifieke agrarische vakbladen worden gewaardeerd

In 2018 wist een gemiddelde agrariër spontaan 2,17 vakbladen te benoemen die hij of zij leest. In 2019 is dit aantal gestegen naar 2,64 vakbladen per agrariër. Hierin is al een groot verschil te zien! Steeds meer agrariërs zijn op de hoogte van de vakbladen die zij lezen en weten dit ook te benoemen. Als we kijken naar het verschil tussen sectorspecifieke vakbladen en sectoroverstijgende vakbladen dan zien wij dat in 2018 een gemiddelde agrariër 1,03 overstijgende bladen en 1,14 sectorspecifieke vakbladen weet te benoemen welke hij of zij leest. In 2019 is deze verhouding flink veranderd! In 2019 gaf de gemiddelde agrariër aan 0,85 sectoroverstijgende vakbladen en 1,79 sectorspecifieke vakbladen te lezen. We zien het aantal genoemde sectorspecifieke bladen dus flink stijgen waar het aantal benoemde sectoroverstijgende bladen juist daalt.

Sectorspecifiek vakblad

Segmenteren van nieuwsbrieven wordt belangrijker

Als we naar de cijfers kijken wat betreft het lezen van nieuwsbrieven, dan zien we ook hier een stijging in het aantal nieuwsbrieven dat een agrariër spontaan benoemd te lezen. Steeds meer agrariërs kiezen voor een sectorspecifieke nieuwsbrief. In 2018 benoemde een gemiddelde agrariër 0,79 overstijgende nieuwsbrieven en slechts 0,49 sector specifieke nieuwsbrieven. In 2019 is het aantal agrariërs dat spontaan aangeeft een overstijgende nieuwsbrief te lezen nog iets gegroeid naar 0,86 nieuwsbrieven. De groei van de sectorspecifieke nieuwsbrieven is sterk gestegen van 0,49 naar gemiddeld 0,83 genoemde nieuwsbrieven per agrariër. Bijna een verdubbeling van vorig jaar!  Ook hier zien we dus de trend dat steeds meer agrariërs zich richten op sectorspecifiek nieuws en gesegmenteerde informatie willen ontvangen.

Sectorspecifieke nieuwsbrief

Als marketeer inspelen op doelgroepsegmentatie

Er zijn bedrijven die al inspelen op deze ontwikkeling. Prosu speelt hier al bijvoorbeeld op in door haar nieuwsbrieven te segmenteren. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan een segmentatie op basis van locatie, bedrijfsgrootte en interesse van de agrariër. Hierdoor krijgen agrariërs minder last van een overload aan informatie en ontvangen ze steeds relevantere informatie. Naast dat het voor de agrariër prettig is, snijdt het mes aan twee kanten. Ook voor een marketeer is het een prettige ontwikkeling. Er wordt minder met hagel geschoten en de juiste doelgroep wordt altijd aantoonbaar bereikt. Hierdoor zullen de conversies stijgen en daarmee bijvoorbeeld de kosten per klik of kosten per weergaven dalen.

Ben jij hier als marketeer al mee bezig? Of ben je benieuwd wat deze ontwikkeling voor jullie kan betekenen? Bij vragen is het mogelijk onderstaand formulier in te vullen!

Heeft u vragen? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op!