marketingbudget snijden niet goed

Snijden in uw marketingbudget? Onderschat de gevolgen niet!

Corona is in het land en blijft ook nog wel even. Hoe gaan we dan snijden in de kosten? Al snel komen de standaard antwoorden: tijdelijke contracten worden niet verlengd en er wordt gesneden in het marketingbudget. U zal denken een logische keuze, toch? Voor de korte termijn is dat inderdaad het geval, maar veel bedrijven hebben niet door wat de daadwerkelijke consequenties zijn van deze aanpassingen. 

Door uw marketingactiviteiten te verminderen komt uw naam en product steeds minder in spotlights te staan en vervaagt uw bekendheid en daarmee uw verkopen en omzet. Op deze manier wordt uw positie steeds zwakker en lijkt vechten tegen de coronacrisis onbegonnen werk.

Sterke merken hebben minder last van corona

De afgelopen crises hebben aangetoond dat juist sterke merken blijven groeien tijdens een crisis. Dat is eigenlijk heel erg simpel: Wanneer uw merk niet sterk is, wordt dit vaak door goede economische tijden verbloemd. Als er zich mindere tijden voordoen dan gaat u de oneffenheden van een merk echt zien. Bij sterke merken werkt dit juist weer andersom.

Kleine merken moeten rekening houden met een tijdperk na corona

Wat je vaak ziet is dat kleine bedrijven en minder bekende merken eerder gaan snijden in marketingbudget. Vaak komt dit doordat de buffer hier ook minder groot is dan bij grote merken. Echter heeft dit veel grotere consequenties dan u doet vermoeden. Als de marketing wordt stil gelegd of wordt verminderd, dan maakt dat de heropstart later veel zwaarder. Vooral als u dus een minder budget hebt, want wilt u weer opstarten na een pauze dan mag u het marketingbudget flink gaan verhogen. Het advies is dan ook om als kleiner merk niet te gaan snijden in een marketingbudget als het niet echt noodzakelijk is.

Consumenten stellen aankooproutines en prioriteiten bij

Verder blijkt dat in crisistijden consumenten hun aankooproutines en prioriteiten bijstellen. Het is dus naast een moeilijke ook een enorme kans voor bedrijven om juist in deze periode toe te slaan. U wilt immers dat uw (potentiele) klanten de weg naar u zowel tijdens als na de coronaperiode weer weten te vinden. Wees er daarom van bewust dat u juist in de periode zichtbaar moet blijven!

Onderzoek toont aan dat investeren in marketing loont

Professor Gerard J. Tellis (Marshall School of Business, Los Àngeles) heeft onderzocht dat bedrijven die meer in reclame investeerden tijdens een recessie hun verkoop, marktaandeel en winst zagen toenemen. Dit zowel tijdens als na een recessie. Twee onderzoeken toonden aan dat er geen sprake is van meer winst wanneer in reclame-uitgaven wordt gesnoeid tijdens een recessie als corona. Het niet terugschroeven van reclamebudgetten leidde volgens één onderzoek zelfs tot een groei van de netto-inkomsten, terwijl het verhogen van de reclame-inspanningen tijdens een recessie leidde tot meer opbrengsten dan wanneer die inspanningen verhoogd werden tijdens een periode van economische expansie. (AdFormatie.nl) 

Effect tijdens en na een crisis

Onderstaande grafiek van Marketingfacts laat zien dat je inderdaad op de lange termijn een negatief effect ziet van het terugdraaien van een marketingbudget. De meest linkergrafiek in onderstaande afbeelding laat zien wat er gebeurd tijdens het terugdraaien van een budget tijdens een recessie. De relatieve winstgevendheid (uitgedrukt in ROCE of return on capital employed) verbetert als merken in een recessie bezuinigen op marketinguitgaven. Op de langere termijn zijn de effecten eigenlijk altijd negatief.

In onderstaande afbeelding laten de twee rechtergrafieken de relatieve winstgevendheid en het marktaandeel zien als de economie weer aantrekt. Hieruit blijkt dat merken die tijdens een recessie hun uitgaven terugschroefden, minder goede financiële resultaten boeken en hun marktaandeel langzamer zien groeien of zelfs zien dalen.

recessie marketing media rendement winstgevendheid roi marktaandeel

Snijden in marketingbudget: Klap komt pas later

Veel lezers en management zullen denken. Ja, ja, het zal allemaal wel ik merk er nog niks van. Dat kan inderdaad kloppen, pas na een half jaar tot een jaar na het stoppen van campagnes nemen de merkbekendheid en de merkoverweging (of de ‘mentale beschikbaarheid van het merk’) langzaam af.  (Marketingfacts.nl) 

recessie marketing media bekendheid

Oftewel als we een algehele conclusie mogen trekken dan is dat toch wel het volgende. Als u naar het bedrijfsresultaat over een half jaar tot jaar gaat kijken, is het eerder logischer om meer marketingbudget uit te geven in tijden van corona, dan minder.

Bron: AdFormatie.nl, Marketingfacts.nl, Emerce.nl