vakbladen

Vakbladen nog steeds populair onder agrariërs!

Vakbladen worden nog steeds goed gelezen door agrariërs. Dit blijkt uit een jaarlijks onderzoek van Prosu Databased Marketing. Ruim 90% van de agrariërs leest nog steeds vakbladen. Dit beperkt zich echter niet tot één blad. Gemiddeld lezen agrariërs twee tot drie vakbladen. Wilt u bouwen aan naamsbekendheid en imago? Dan zijn vakbladen nog altijd een goed middel om hiervoor in te zetten.

In de melkveesector geeft maar liefst 96% van de melkveehouders aan minimaal één vakblad te lezen. Als we kijken naar welk vakblad in deze sector het meest wordt gelezen dan wordt als generiek blad Boerderij genoemd. Als sectorspecifiek vakblad scoren Veeteelt en Melkveebedrijf het best.

Kijken we naar de varkenshouders dan geeft hier 11% aan geen vakbladen te lezen en 89% geeft aan minimaal één vakblad te lezen. Als we kijken naar welk vakblad in deze sector het meest wordt gelezen, dan worden de vakbladen Boerderij en Nieuwe Oogst genoemd als generiek vakblad. Als sectorspecifiek vakblad scoort Varkensbedrijf het best.

Onder pluimveehouders valt de pluimveekrant op. 29% van de ondervraagde pluimveehouders geeft aan de Pluimveekrant te lezen. Deze ondervraging vond plaats begin 2018. Met op dat moment slechts één verschenen editie, is dit een prachtig resultaat! 

Onder akkerbouwers en loonwerkers blijven de generieke vakbladen als Boerderij en Nieuwe Oogst populair. Loonwerkers kiezen voor ‘De Loonwerker’ als populairste sectorblad. Van de akkerbouwers kent 29% de Akkerbouwkrant.

Interesse

Vakbladen blijven van belang om naamsbekendheid en imago op te bouwen en vervolgens op niveau te houden. Dit draagt voor u als adverteerder bij om midden in uw doelgroep een sterke positie te verwerven.

Wilt u meer informatie over hoe onze sectorspecifieke vakbladen u kunnen helpen bij het behalen van uw marketingdoelstellingen?  Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek met Eline Kortes of Lisanne Andeweg van Prosu Media Producties via eline.kortes@prosu.nl of via Lisanne.Andeweg@prosu.nl