Wat is een SMART doelstelling en waarom zou je dit gebruiken?

Tijdens gesprekken met onze klanten merken wij als Prosu dat steeds meer bedrijven duidelijkheid hebben over het doel van hun campagne. Echter zien we nog maar weinig marketeers die gebruik maken van een SMART doelstelling. Of een SMART doelstelling wordt vormgegeven, de campagne gestart en vervolgens komt de vraag: Maar hoe kan dit nou gemeten worden? Zijn mijn doelstellingen eigenlijk wel SMART? Deze vragen zijn actueel in de marketingwereld. Echter, wij als Prosu hebben hier een antwoord op. Hoe wij dit aanpakken leggen we in de volgende nieuwsbrief uit. 

Alle marketingactiviteiten moeten uiteindelijk bijdragen aan het succes van je bedrijf. Heb je geen doelen dan kan je dus ook niet meten wat het succes van de ingezette campagne is geweest.

Wat is een SMART doelstelling?

Een SMART doelstelling is een afkorting voor een doelstelling die de volgende onderdelen bezit:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdsgebonden

Op bovenstaande punten gaan we wat verder in. In dit artikel leggen we uit wat SMART doelstellingen zijn. Volgende maand komt aan de orde hoe wij er precies voor zorgen dat SMART doelstellingen worden behaald. Je kan namelijk wel een SMART doelstelling hebben, maar het is van groot belang dat je deze doelstelling dan ook precies kunt meten.

Specifiek

Het moet duidelijk zijn wat er wordt verwacht. Probeer daarom je doelstelling zo specifiek mogelijk te maken. Een handig hulpmiddeltje hiervoor is door gebruik te maken van de 6 W’s:

 1. Wat wil je bereiken?
 2. Wie zijn hierbij betrokken of wie betrek je erbij?
 3. Waar ga je het doen?
 4. Wanneer gaat het gebeuren of wanneer ga je starten?
 5. Welke delen van de doelstellingen zijn belangrijk?
 6. Waarom wil je dit doel bereiken?

Bijvoorbeeld: Je wilt meer afspraken inplannen met melkveehouders die interesse kunnen hebben in een melkrobot is niet specifiek genoeg.

Je wilt afspraken inplannen met alle melkveehouders met meer dan 60 melkkoeien in de provincie Friesland. Je kunt hierin ook nog verder gaan door te zeggen dat je dan ook alleen de melkveehouders wilt bereiken die de afgelopen 5 jaar geen melkrobot hebben aangeschaft. Hoe specifieker hoe beter!

Hoe lever je het bewijs dat de specifieke doelstelling precies behaald is? Hier gaan we de volgende keer verder op in.

Meetbaar

Met de opkomst van online marketing is meetbaarheid alleen nog maar belangrijker geworden. Maar weet u wat deze term inhoudt? De term ‘meetbaar’ betekent net zoveel als ‘een aanwijsbare zichtbaarheid’. Het blijkt dat de term ‘meetbaar’ vaak in praktijk wordt gebruikt, maar meten is weten. Door te meten weet je uiteindelijk of iets wel of niet werkt en of de gestelde doelen zijn bereikt. Formuleer een doel op een manier dat hij ook meetbaar is. Denk hierbij aan aantallen, perioden, percentages, etc. Het gaat er uiteindelijk om dat je te weten komt wat je nou specifiek aan het meten bent. Oftewel: ‘Als je maar weet wat je meet’.

Leads verzamelen, meer websitebezoekers en meer verkochte producten zijn leuke doelen maar niet meetbaar.

Maar welke doelen zijn nu wel meetbaar? Denk hierbij aan 35 afspraken inplannen, 25% meer websitebezoekers dan vorig jaar en 10 verkochte producten. Dat zijn meetbare doelen. In een volgend artikel leggen we uit hoe wij dit in campagnes, die via onze kanalen worden verspreid, meetbaar kunnen maken.

Acceptabel

Zorg ervoor dat je doelstelling relevant en acceptabel is voor betrokkenen. Zijn de doelen die je stelt ook realistisch, haalbaar? Is er ook genoeg draagkracht om het gestelde doel te kunnen bereiken? Het gaat hierbij uiteindelijk om resultaat. De acties die worden ingezet zijn niet het belangrijkste, maar het resultaat is datgene dat telt.

Realistisch

Blijf realistisch, dat is het advies! Behaal je normaal gesproken 5 afspraken met een dergelijke campagne, dan is 35 afspraken wellicht wat ambitieus. Ambitieus zijn kan absoluut geen kwaad, maar onrealistische doelen zullen jou en je medewerkers niet motiveren. Kijk dus goed naar de haalbaarheid van je doelstelling en zorg ervoor dat deze uitdagend is maar niet onrealistisch.

Tijdsgebonden

Zorg voor een duidelijke en haalbare deadline. Je wilt bijvoorbeeld op 31-12-2018 kunnen vaststellen of je doel is behaald. In het nieuwe jaar kan dan een evaluatie plaatsvinden en worden gekeken of uw SMART doelstelling is bereikt.

Voorbeeld SMART doelstelling

Als we kijken naar de hierboven beschreven voorbeelden dan kunnen we onderstaande doelstelling ‘SMART’ noemen:

Voor 31-12-2018 zijn er 35 afspraken ingepland met melkveehouders uit Friesland die meer dan 60 melkkoeien hebben en de afgelopen 5 jaar geen melkrobot hebben aangeschaft.

Bovenstaande doelstelling gaat vooral in op het doel om afspraken in te plannen. Je kan natuurlijk ook zeggen dat je dankzij deze campagne minimaal 5 melkrobots wilt verkopen voor 31-12-2018. Kijk eens goed naar bovenstaande punten, hoe zal je dan de SMART doelstelling formuleren?

Heb je ondertussen zelf een mooie SMART doelstelling vastgesteld maar ben je nog op zoek naar ondersteuning of wil je graag samen met één van onze specialisten een afspraak inplannen om samen tot een SMART doelstelling te komen? Dat kan!

In de volgende nieuwsbrief zullen wij verder ingaan op de SMART doelstelling.

Vul onderstaand formulier in of neem contact op met één van onze collega’s.

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op!