Internet onder agrariërs

Zakelijk internetgebruik onder agrariërs stijgt met ruim 20%

Dat agrariërs online actief zijn, is niet nieuw. Maar wat blijkt? Steeds meer tijd online wordt zakelijk besteed. Voorheen besteedde men een derde van hun tijd online aan privégebruik en twee derde zakelijk. Nu wordt zelfs driekwart van de tijd die agrariërs online zijn zakelijk besteed. Dat is een stijging van ruim 20% in vergelijking met vorig jaar. 

96% van de ondervraagde agrariërs geeft aan gebruik te maken van het internet. Dit ligt boven het gemiddelde van de rest van Nederland, waar 94,4% een internetverbinding heeft en 88% minimaal wekelijks het internet gebuikt (Bron: CBS).

Onderzoek Prosu

Loonwerkers meest actief

Agrariërs internetten gemiddeld 1 uur per dag. Loonwerkers springen hier bovenuit met 1,2 uur per dag, waar varkenshouders achterblijven met 0,7 uur per dag. Van de tijd dat agrariërs online zijn, besteden zij een kwart van hun tijd hier privé en maar liefst driekwart van hun tijd aan bedrijfsgerelateerde zaken.

Vier tips

Ergens is de ontwikkeling van het bedrijfsmatige internetgebruik niet verbazend. Agrariërs zijn serieus met hun bedrijf bezig. Gezien er online steeds meer mogelijk is, bevindt ook de agrariër zich op het internet op zoek naar de benodigde informatie. Het is van groot belang om hier als agrarische toeleverancier rekening mee te houden. Daarom vier tips om u te helpen:

 • Zorg dat uw bedrijf goed vindbaar is via Google. Via Google oriënteert 65% van de agrariërs met internet zich voor bedrijfsmatige investeringen of om te kiezen voor een leverancier.
 • Vertel waar u voor staat en wat u echt uniek maakt. Agrariërs zijn heel actief in het vergelijken van toeleveranciers op basis van hun website. Meer dan de helft van de agrariërs zoekt naar nieuwe leveranciers en 66% bezoekt ook de websites van hun belangrijkste huidige leveranciers.
 • Online verkoop is echt iets om te overwegen. 80% van de agrariërs bestelt namelijk bedrijfsgerelateerde producten online. De bereidheid om ook grote investeringen te doen via internet is groot onder agrariërs. De stap naar online verkoop is voor toeleveranciers goed te maken. Het vergt vaak wel een aanpassing in de organisatie.
 • Reviews zijn belangrijk. De ervaring van anderen is een belangrijke basis in de selectie van toeleveranciers. Laat klanten dus aan het woord op uw website.

Het onderzoek 

Ons zusterbedrijf, Prosu Databased Marketing heeft voor het 7e jaar op rij dit onderzoek gedaan naar het mediagebruik van agrariërs. Dit geeft niet alleen inzicht in de huidige stand van zaken, maar geeft ook een duidelijk beeld van de ontwikkelingen die spelen. De volgende sectoren zijn onderzocht: melkveehouderij, akkerbouw, varkenshouderij, glastuinbouwers, loonwerkers, pluimveehouderij, geitenhouderij, fruitteelt. Het onderzoek is ook uitgevoerd in Vlaanderen.

Interesse

Bent u benieuwd naar de complete uitkomst van het onderzoek? Alle onderzoeksresultaten zijn ook beschikbaar. Zo kunt u het volledige rapport over één of meerdere sectoren aanschaffen die uw interesse hebben. Hiervoor kunt u terecht bij Corina Spaan van Prosu Databased Marketing via Corina.Spaan@prosu.nl of via 088-00 66 123.

Agrarische sector 2016

Agrarische sector 2016 uitgelicht in cijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de cijfers van de agrarische sector in de 2016 bekend gemaakt. Uit deze cijfers vallen altijd interessante bekende en onbekende conclusies te trekken. Onderstaand een opsomming van alle conclusies in de verschillende sectoren (Melkveehouders, Pluimveehouders, Varkenshouders en de Akkerbouwer):

Melkveehouders

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal melkvee in Nederland (boven de twee jaar) is gestegen van 1,62 miljoen in 2015 naar 1,74 miljoen in 2016. Het gaat hierbij om een stijging van ruim 7,5%.

Het aantal bedrijven met melkvee (ouder dan twee jaar) is in 2016 gedaalt van 18.265 bedrijven naar 17.910 bedrijven, dit is een daling van 1,9%. Het gemiddeld aantal melkvee per bedrijf is wel flink gestegen van 88,8 dieren in 2015 naar 97,4 dieren in 2016, dit is een stijging van 9,7%.

Bekijk artikel

Pluimveehouders

De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geven aan dat het aantal vleeskuikensbedrijven in 2016 is gestegen met 5% ten opzichte van het jaar ervoor. Het totale aantal van bedrijven die kippen houden is echter gedaalt van 2049 tot 1965 bedrijven, een daling van ruim 4%.

Vleeskuikens

Het gemiddelde aantal vleeskuikens per bedrijf bedroeg in 2015 nog ongeveer 82.000 dit aantal is in 2016 gedaalt tot ongeveer 78.200 vleeskuikens per bedrijf. Het aantale totale vleeskuikens in Nederland is wel iets gestegen van 49,1 miljoen naar 49,2 miljoen vleeskuikens.

Leghennen

Het aantal bedrijven met leghennen is in 2016 gedaalt van 1124 naar 1017 bedrijven, dit is een daling van ruimt 9,5%. Het totaal aantal aan leghennen in Nederland is tevens gedaalt van 47,7 naar 46,2 miljoen leghennen. Het gemiddelde aantal leghennen per bedrijf was in 2015 nog 42.423 leghennen. Dit aantal is in 2016 gestegen naar 45.440 leghennen per bedrijf. Het gemiddeld aantal hennen per bedrijf is hiermee 7,11% toegenomen.

Totaal aantal kippen Nederland 

Het totaal aantal kippen in Nederland is van 106,8 miljoen in 2015 naar 105,6 miljoen in 2016 gedaalt, dit is een daling van ruim 1%. Het totale aantal van bedrijven die kippen houden is echter gedaalt van 2049 tot 1965 bedrijven, een daling van ruim 4%. Het gemiddelde aantal kippen per bedrijf is hiermee gestegen van 52.104 naar 53.750 kippen per bedrijf, dit is een stijging van 3,2%.

Bekijk artikel

Varkenshouders

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het totaal aantal varkens in Nederland is gedaald van 12,60 miljoen in 2015 naar 12,48 miljoen in 2016, dit is een daling van ongeveer 1%. Het aantal bedrijven met varkens is gedaald van 4.928 bedrijven in 2015 naar 4.508 bedrijven in 2016, dit is een daling van 8,5%. Het gemiddeld aantal varkens per bedrijf bedroeg in 2015 2.557 varkens, in 2016 lag dit aantal op 2.768 varkens. Dit is een stijging van 211 varkens per bedrijf wat neer komt op een stijging van 8,3%. 

Vleesvarkens

Het totaal aantal vleesvarkens in Nederland is gedaald van 5,80 miljoen in 2015 naar 5,73 miljoen vleesvarkens in 2016, dit is een daling van 1,33%. Het aantal bedrijven met vleesvarkens is tevens gedaald van 4.025 in 2015 naar 3.719 bedrijven in 2016, dit is een daling van 7,6%. Het gemiddeld aantal vleesvarkens per bedrijf bedroeg in 2015 1.442 vleesvarkens, in 2016 lag dit aantal op 1.540 vleesvarkens. Dit is een stijging van ongeveer 100 vleesvarkens per bedrijf wat neer komt op een stijging van 6,8%.

Biggen

Het totaal aantal biggen in Nederland is in 2016 gedaald met ruimt 2500 biggen ten opzichte van 2015. Het aantal bedrijven met biggen is tevens gedaald van 2.090 in 2015 naar 1.911 bedrijven in 2016, dit is een daling van 8,6%. Het gemiddeld aantal biggen per bedrijf bedroeg in 2015 2.678, in 2016 lag dit aantal op 2.927 biggen. Dit is een stijging van ongeveer 250 biggen per bedrijf wat neer komt op een stijging van 9,3%.

Fokvarkens

Het totaal aantal fokvarkens in Nederland is gedaald van 1,20 miljoen in 2015 naar 1,16 miljoen fokvarkens in 2016, dit is een daling van 3,7%. Het aantal bedrijven met fokvarkens is tevens gedaald van 2.100 in 2015 naar 1.911 bedrijven in 2016, dit is een daling van 9%. Het gemiddeld aantal fokvarkens per bedrijf bedroeg in 2015 572 fokvarkens, in 2016 lag dit aantal op 605 fokvarkens. Dit is een stijging van ongeveer 30 fokvarkens per bedrijf wat neer komt op een stijging van 5,6%.

Bekijk artikel

Akkerbouwers

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het totaal are aan suikerbieten het meest is gestegen in vergelijking met de aardappelen, akkerbouwgroenten (uien) en granen. Hieronder een overzicht van alle cijfers. 

Aardappelen

Het aantal aardappelen aan are in Nederland is in 2016 vrij gelijk gebleven aan de cijfers van 2015. Het aantal are per bedrijf is gestegen van 1646 are naar 1650 are per bedrijf, dit is een stijging van 0,24%.

Akkerbouwgroenten

Het aantal akkerbouwgroenten berekend in are is in 2016 gestegen met maar liefst 216.434 are ten opzichte van 2015, dit is een stijging van 3,9%. Het gemiddeld aantal are akkerbouwgroenten per bedrijf is gestegen van 1078 naar 1094 are wat neerkomt op een stijging van 1,5%.

Uien

Het aantal uien berekend in are is in 2016 gestegen met 127.394 are ten opzichte van 2015, dit is een stijging van 4%. Het gemiddeld aantal are uien per bedrijf is gestegen van 850 are naar 865 are, dit is een stijging van 1,77%.

Granen

Het aantal bedrijven dat graan verbouwd is gedaald met 724 bedrijven, dit is een percentage van 5,85%. Het totaal aantal aan are is gedaald met 1.571.459 are, dit is een totale daling van 7,98%. Het gemiddeld aantal are aan granen per bedrijf is gedaald van 1590 are naar 1559 are per bedrijf. Dit is een daling van 1.9%.

Suikerbieten

Het aantal suikerbieten berekend in are is in 2016 gestegen met met liefst 1.228.601 are ten opzichte van 2015, dit is een stijging van 21%. Het gemiddeld aantal are suikerbieten per bedrijf is gestegen van 773 are naar 904 are per bedrijf, dit is een stijging van maar liefst 16,9%.

Bekijk artikel

Bron: CBS

Ontwikkeling Landbouwexport

Export landbouw stijgt met ruim 4 procent

Nederland exporteerde in 2016 voor 85 miljard euro aan landbouwgoederen. Dat is 4,4 procent meer dan in 2015, en meer dan ooit tevoren. Dat melden CBS en Wageningen Economic Research op basis van gezamenlijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Nederland is de tweede landbouwexporteur ter wereld, na de Verenigde Staten. Het belangrijkste agrarische exportproduct blijft de sierteelt, zoals bloemen, planten, boomkwekerijproducten en bloembollen. Daarna volgen vlees, zuivel en eieren, groenten en fruit.

Naast de export van primaire en secundaire landbouwgoederen stijgt in 2016 ook de export van hoogwaardige, kennisintensieve agroproducten (tertiaire landbouwgoederen). Inclusief deze technologische export komt de landbouwgerelateerde export uit op 94 miljard euro.

Importwaarde stijgt minder snel
De importwaarde van primaire en secundaire landbouwgoederen stijgt minder sterk (1,6 procent) dan de exportwaarde en komt uit op 57,1 miljard euro. Het verschil in waardeontwikkeling van de import en de export heeft deels te maken met prijsontwikkelingen. Terwijl de exportprijzen licht zijn gestegen, is er een kleine prijsdaling bij de invoer.

De handelsbalans komt hoger uit dan in 2015, het handelsoverschot in agrarische goederen neemt in 2016 toe met 2,7 miljard euro naar 27,9 miljard euro. Dit is 55 procent van het totale Nederlandse handelsoverschot.

Fruit en cacao zijn de belangrijkste agrarische importgoederen. Ontwikkelingen als het al dan niet slagen van oogsten, uitbreiding van areaal of verhoging van de productie in andere delen van de wereld hebben grote invloed op de waarden en de internationale handelscijfers van Nederland.

Fruitexport vooral wederuitvoer
De belangrijkste exportproducten zijn sierteelt, vlees, zuivel en eieren en groenten. Fruit is vaak van buitenlandse kweek en daarmee geen prominent Nederlands exportproduct.

Fruit komt zonder wederuitvoer op een achttiende plek op de lijst van belangrijkste landbouwexportproducten. Daartegenover staat dat bereidingen van graan, meel en melk drie plekken hoger staan als wordt gecorrigeerd voor wederuitvoer. Daarbij valt te denken aan babymelkpoeder, een belangrijk exportproduct dat voor het overgrote deel van Nederlandse makelij is.

Duitsland belangrijkste handelspartner
De Nederlandse agrarische handel speelt zich vooral af met onze buurlanden. Van de Nederlandse agrarische export gaat ruim 25 procent naar Duitsland. De afzet naar Duitsland bestaat vooral uit aardappelen, groente en fruit (18 procent), sierteelt (12 procent) en dieren en vlees (12 procent). Voor sommige agrarische producten, zoals consumptie-eieren en levende varkens gaat zelfs driekwart van de Nederlandse export naar Duitsland.

Nederland heeft in 2016 voor 57,1 miljard euro aan agrarische producten ingevoerd. Duitsland is met 10,7 miljard euro (19 procent) het belangrijkste herkomstland van agrarische producten die Nederland importeert. Op enige afstand volgen België en Frankrijk.

Nederland belangrijkste herkomstland van Duitse agrarische import
Met een aandeel van 24 procent in de Duitse agrarische goederenimport heeft Nederland een zeer sterke positie op de Duitse markt. Dit aandeel nam in 2016 iets toe. Frankrijk is het tweede belangrijke herkomstland in de Duitse agrarische import. Het aandeel van Frankrijk bleef gelijk ten opzichte van 2015.

Bron: CBS.nl

Duurzaam vlees

2016: Een roerig jaar met veel spraakmakend agrarisch nieuws

2016, een jaar waarin veel gebeurd is in de agrarische sector.

Van het plan voor fosfaatreductie, de vogelgriep, inbraken bij varkenshouders, faillissementen en grote overnames, en de invoering van het T-rijbewijs tot het verbod bepaalde gewasbeschermingsmiddelen. Allemaal gebeurtenissen die waarschijnlijk ook direct invloed hebben op uw bedrijfsvoering.

Inspelen op nieuwsitems

Ook voor de agrariërs was dit alles groot nieuws. Dit is ook direct terug te zien in onze top 10 nieuwsberichten per website. Het is voor u als marketingprofessionel een kunst en uitdaging om in te spelen op de ontwikkelingen in de sector en/of samenwerkingen aan te gaan met partijen die bezig zijn met belangrijke onderzoeken waarbij je je product als een oplossing kunt aanbieden (relevante content). Bepaalde nieuwsberichten en content kunnen een behoefte creëren bij de lezer waar goed op ingespeeld kan worden. Denk daarbij aan een onderzoek over verschillende manieren van beweiden, welke een behoefte kan creëren aan nieuwe producten voor weidegang. Uiteindelijk draait het allemaal om ‘de juiste boodschap (relevante content)’ op het ‘juiste moment’ bij de ‘juiste doelgroep’ over te brengen.

Uw content op laten vallen

De laatste jaren is content marketing sterk in opmars. Hierdoor ontstaat er een grote ‘content overload’. Een belangrijke vraag die gaat spelen is; Hoe val je met jou advertorial of persbericht op tussen alle informatie die aanwezig is op de web. Wat onder andere opvalt aan de diverse titels in de top 10 meest gelezen items is dat er meerdere malen “citaten” voorkomen. Het belang van een goede en sprekende gebruikservaring van een andere agrariërs wordt hiermee onderstreept. Zeker in een tijd waar de content alleen nog maar meer zal toenemen.

Hieronder vindt u de meest gelezen items op de diverse agrarische websites:

De top 10 meest gelezen op de Loonwerker.nl

 1. Wissel trekkercertificaat voor 1 juli in
 2. Eerste Fendt Katana verkocht in Nederland
 3. Louis Nagel houdt op te bestaan
 4. Louis Nagel stopt importeurschap Argo Tractoren
 5. Kenteken verplicht vanaf 2017, APK vanaf 2018
 6. Breure: “Met vakkundige medewerkers en modern materiaal een totaalpakket aanbieden”
 7. Loonbedrijf van der Woerd uit Zoelen wint Agrafiek Award 2016
 8. Machinebouw Vogel Noot failliet
 9. John Deere komt met nieuwe serie compacte landbouwtrekkers
 10. Loonbedrijf Hendrickx stopt machinebouw wordt geveild

De top 10 meest gelezen op AkkerbouwActueel.nl

 1. Maatschap Koetsenruijter te Espel “Op voorraad rooien voorkomt bacterieziekten”
 2. Ivo Haartsen: “Demoploeg Rumptstad Optimus goed bevallen”
 3. Den Hartogh “Ik koop alleen maar trekkers die kapot zijn”
 4. Jan Reinier de Jong: “Uitdagingen zoeken maar corebusiness blijft akkerbouw”
 5. Wissel trekkercertificaat voor 1 juli in
 6. Graansilo volgens Bert Veerman “Een logische investering”
 7. Harry Schreuder: “Half vijf het bed uit om kunstmest te strooien”
 8. Achterstand bij het aardappelen poten: “Ik slaap er geen minuut minder om”
 9. NAV: Supermarkten zwichten voor milieuorganisaties
 10. Groenbemestdemo laat ondergrondse en bovengrondse effecten op de bodem zien

De top 10 meest gelezen op Melkveebedrijf.nl 

 1. Fosfaatwet aangenomen in de Tweede Kamer
 2. Boeren voelen zich belaazerd
 3. FrieslandCampina garantieprijs oktober 29,50 euro
 4. Zuivelsector ontziet niet groeiers in fosfaatreductieplan
 5. Fosfaatrechten pas in 2018 ingevoerd
 6. Garantieprijs FrieslandCampina december 37,50 euro
 7. Leden FrieslandCampina ontvangen prestatietoeslag
 8. Biologische boeren starten actie red de biokoe
 9. RFC garantieprijs november 33,00 euro
 10. Noodwet en stoppersregeling om derogatie te behouden

De top 10 meest gelezen op Varkensbedrijf.nl

 1. NVV overweegt stappen tegen varkens in nood
 2. Keuringsdienst van waarde te gast bij Vion Food
 3. NVV en LTO geschrokken van vondst dode varkens
 4. Dal voor zuivel en varkensprijzen voorbij
 5. NVV en LTO hetze tegen varkenshouderij is doodlopende weg
 6. Varkenshouderij moet met 30% krimpen
 7. Financieel sterke bedrijven onderscheiden zich op voerwinst
 8. Dierenartsen Aadal en Ysselsteyn verder als Advee Dierenartsen
 9. Eerste resultaten proefbedrijf de raamloop zijn veel belovend
 10. Extra rendement puur door hygiënisch werken

De top 10 meest gelezen op PluimveeActueel.nl

 1. Ernstige dreiging vogelgriep
 2. Landelijke ophokplicht en bezoekersregeling aangepast
 3. Eerste bewegende beelden van roofvogels in kippenuitlopen
 4. Vogelgriep aangetroffen in Abbega
 5. Vogelgriep in Deurne aangetroffen
 6. Waarschijnlijk vogelgriep in Land van Maas en Waal
 7. Vogelgriep in Boven-Leeuwen 244.000 kippen geruimd
 8. Opnieuw vogelgriep op eendenbedrijf in Biddinghuizen
 9. Blijf alert op vogelgriep
 10. Vogelgriep op eendenbedrijf Kamperveen

Blog: Eline Kortes (Marketing & Communciatie)

Autonoom

40 miljoen voor innovatieve landbouw en voedselproductie

Voor innovatieve projecten en startups in de agrifood-sector komt ruim 40 miljoen euro beschikbaar vanuit het ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken vandaag bekendgemaakt op het AgriFoodTech congres in Den Bosch. Met forse investeringen in hightech innovaties moet Nederland volgens de staatssecretaris ook in de toekomst koploper blijven in duurzaam geproduceerd voedsel en toonaangevend met kennis en innovatie in de land- en tuinbouw.

Staatssecretaris Van Dam: “De Nederlandse agrifood-sector is een van de meest productieve in de wereld. Maar om die koppositie te behouden, moeten we voorop blijven lopen. Met de toepassing van de nieuwste innovaties uit de hightech en ICT kunnen we onze positie versterken. In de toekomst zullen we niet alleen een grote exporteur moeten zijn van voedselproducten, maar ook van kennis en technologie.”

Om baanbrekende innovaties mogelijk te maken, wil de staatssecretaris met name jonge en kleine ondernemingen helpen om hun technologische en creatieve kennis om te zetten in toepasbare producten of diensten. Het ministerie van Economische Zaken stelt daarom 12 miljoen euro beschikbaar voor twee zogeheten SEED Capital fondsen. Het gaat om het Future Food Fund, een fonds van en voor ondernemers in de Agri-Horti-Food waarbij 24 investeerders zijn aangesloten, en het Shift Seed Fonds waarin onder andere Menzis, Rabobank, WNF, Topfonds Gelderland, Wageningen Business Generator en TU Delft investeren. Via deze investeringsfondsen wordt de bijdrage van EZ minimaal verdubbeld waardoor minstens 24 miljoen euro risicokapitaal beschikbaar komt voor innovatieve startups in de agrifood-sector.

Innovatieve projecten

Vanuit de innovatieagenda High Tech to Feed the World stelt het ministerie van Economische Zaken daarnaast 8 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve publiek-private projecten die bedrijven uit de hightech en de agrifood met elkaar verbinden. Ook vanuit het bedrijfsleven wordt eenzelfde bedrag geïnvesteerd. Het gaat in totaal om acht projecten die zijn geselecteerd door de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en High Tech Systemen & Materialen:

 • Landbouwrobots – Robots en autonome landbouwmachines kunnen 24/7 het land bewerken en zijn veel zuiniger en lichter dan de grote voertuigen die nu op de akkers worden gebruikt. De robots zijn elektrisch aangedreven, zodat er geen schadelijke uitstoot is. De landbouwrobots zorgen voor een hogere opbrengst en een lager gebruik van gewasbescherming.
 • Big data voor veiliger voedsel – Met big data wordt een early-warning-systeem voor bacteriën bij vleesverwerkers ontwikkeld. Daardoor is er betere kwaliteitscontrole, wat goed is voor de voedselveiligheid en internationale concurrentiepositie.
 • Slimme kasmaterialen – Nieuwe kasmaterialen die zich aanpassen aan licht, klimaat en gewas, die het zonlicht op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid doorlaten of een optimaal CO2- en vochtgehalte regelen. Dit zorgt voor hogere opbrengsten en minder gebruik van energie, water en bestrijdingsmiddelen.
 • Big Data in de koelversketen – Met Big Data-technologieën uit de hightech-sector kan de distributieketen voor gekoelde producten worden geoptimaliseerd, zodat er minder energie verbruikt wordt, voedsel minder snel bederft en de internationale concurrentiepositie versterkt.
 • Informatie uit de plant – Door mens en machine in kassen, boomgaarden en open groentepercelen uit te rusten met bestaande en nieuwe sensoren wordt Big Data over planten opgebouwd die helpt bij verdere automatisering in de fruitteelt en slimme ziektebestrijding. Hierdoor gaat de kwaliteit van de oogst omhoog, en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen omlaag.
 • Klimaatbestendige kasconstructies – Meer dan 80% van de Nederlandse kassen wordt voor het buitenland gebouwd. Door moeilijk te achterhalen bouwvoorschriften en verschillende klimaatomstandigheden is het vaak lastig om tot een optimaal ontwerp te komen. Een high-tech rekenmodel geeft precies aan tegen welke belastingen een ontwerp bestand moet zijn, op basis van wereldwijde meteodata en de GPS-locatie van de nieuwe kas. Hierdoor worden kassen uit Nederland nóg beter en wordt de internationale concurrentiepositie verder versterkt.
 • Pratende sensoren op akker en wei – Bij de teelt van aardappelen, granen, gras en maïs kunnen sensoren in de akkers informatie verzamelen die wordt doorgegeven aan landbouwmachines. Zo kan het land heel precies worden bewerkt. Daardoor gaat de opbrengst van de oogst omhoog en de milieubelasting omlaag.
 • Big data in de pluimveevleesketen – Met Big Data-technologieën uit de hightech-sector kunnen de pluimveevleesketen efficiënter en tegelijkertijd duurzamer en meer consumentgericht werken. Het high-tech big data model zorgt voor meer dierenwelzijn, minder antibioticagebruik en maakt de keten transparanter.

Start-up accelerators

Verder stelt staatssecretaris Van Dam nog eens 500.000 euro beschikbaar voor zogenoemde startup accelerators. Deze accelerators gaan startups ondersteunen en de introductie van innovaties versnellen. Zo krijgen de startups bijvoorbeeld hulp van gevestigde bedrijven bij het maken van bedrijfsplannen en marketingconcepten. Ook zorgen de accelerators voor betere toegang tot investeringsfondsen en risicokapitaal. Begin 2017 start de eerste accelerator voor tuinbouw. Daarna volgen accelerators voor food en agritech.

Boerderijen

Op meeste boerderijen geen bedrijfsopvolger

Op de meeste boerderijen met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder staat geen bedrijfsopvolger klaar. Dit betekent dat de komende tien jaar ruim 15 duizend boerderijen zullen verdwijnen, of de bedrijfsopvolging wordt op een andere manier opgelost.

Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans is dat er een bedrijfsopvolger is. Maar ook de animo voor bedrijfsovername op grote bedrijven slinkt. Dit meldt CBS op basis van voorlopige cijfers van de Landbouwtelling. In 2016 waren er ruim 55 duizend landbouwbedrijven, waarvan ruim 25 duizend met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder. Van deze bedrijven hebben ruim 10 duizend een bedrijfsopvolger, ruim 15 duizend bedrijven hebben geen opvolger.

Groter bedrijf heeft vaker bedrijfsopvolger Bedrijfsgrootte speelt een belangrijke rol bij de bedrijfsopvolging. Vooral op grote en middelgrote bedrijven is een opvolger beschikbaar. Van de grote bedrijven heeft 70 procent in 2016 een opvolger, van de middelgrote bedrijven is dit bijna 50 procent. Het percentage bedrijfsopvolgers voor grote en middelgrote bedrijven zat sinds 2004 in de lift, maar is van 2012 tot 2016 iets afgenomen. Het aandeel bedrijfsopvolgers nam in deze periode voor grote bedrijven iets af van 71 procent naar 70 procent, en voor middelgrote bedrijven van 56 procent naar 48 procent. Van de kleine bedrijven is het percentage bedrijfsopvolgers gedaald van 28 procent naar 27 procent.

De allerkleinste bedrijven met een standaardopbrengst van maximaal 25 duizend euro zijn in deze analyse buiten beschouwing gelaten. Deze zeer kleine boeren bezitten slechts 3 procent van het landbouwareaal en zijn verantwoordelijk voor minder dan 1 procent van de totale landbouwproductie.  Melkveebedrijf populairst voor overname De animo voor bedrijfsovername is het grootst onder de melkveebedrijven. Op bijna twee derde van de melkveebedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder is een bedrijfsopvolger. Ook voor geitenbedrijven is de belangstelling voor bedrijfsovername groot. Voor 53 procent van de geitenbedrijven staat een bedrijfsopvolger klaar. De minste interesse voor bedrijfsovername is er voor schapenbedrijven en pot- en perkplantenbedrijven (18 procent).

Meer kandidaten in het noorden dan in het zuiden Ruim de helft van de landbouwbedrijven in Flevoland heeft een opvolger. Voor 72 procentvan de melkveebedrijven en 55 procent van de akkerbouwbedrijven staat in deze provincie een overnamekandidaat klaar. Utrecht heeft het laagste percentage bedrijfsopvolgers in de akkerbouw (21 procent), voor melkvee is dit Zuid-Holland met 55 procent opvolgers. Landbouwbedrijven in de noordelijke provincies hebben vaker een bedrijfsopvolger dan bedrijven in de zuidelijke provincies. Bron: CBS.nl

Agrafiek Awards

Akkerbouwbedrijf J.R. de Jong en J. Bos wint Agrafiek Award 2016

Akkerbouwbedrijf J.R. de Jong en J. Bos uit Odoorn is door de jury uitgeroepen tot winnaar van de Agrafiek Award 2016 in de categorie Akkerbouw. Volgens het juryrapport heeft akkerbouwer De Jong een geweldige drang naar vernieuwing.

Het juryrapport vermeldt het volgende over het bedrijf: “Dit bedrijf speelt in op duurzame ontwikkelingen maar wel op een eigen wijze. Jan Reinier heeft een geweldige drang naar vernieuwing maar beteugelt deze doordat de innovaties moeten voldoen aan streng geformuleerde voorwaarden.

Dit bedrijf past allerlei technische innovaties toe als antwoord op de verschillende duurzaamheidsaspecten. Zo wordt akkerbouwgrond niet geploegd maar gecultiveerd met een speciaal hierover ontworpen machine. Er wordt een pootmachine met directe rugopbouw d.m.v. gitterrollen gebruikt. De spuitmachine was de eerste in Europa met gps aansturing vanaf de trekker en er wordt plaatsspecifiek gespoten gestuurd door sensoren die voor de machine zijn gemonteerd. Onlangs is een aardappelrooimachine gekocht met een rijsnelheid afhankelijk reinigingssysteem. Dat de bodem vertroeteld wordt blijkt ook uit de stijging van het organische stof percentage.

 Het meest unieke op dit bedrijf is het verkoopsysteem van zonne-energie. De zonne-energie wordt opgeslagen en door een automatische prijskoppeling wordt het moment van verkoop bepaald. De daken van de bedrijfshallen liggen vol met zonnecollectoren die een zeecontainer met speciale accu’s volladen.  De energieprijzen fluctueren sterk door de dag heen door onbalans in het net als gevolg van vraag en aanbodwisselingen. Door de opslag van energie blijkt het mogelijk om de energie te verkopen op momenten dat de prijs hoog is.

Tot sluit besluit de jury: “Dit bedrijf is geen trendvolger, Jan Reinier bekijkt alles kritisch en blijft zoeken naar de oplossing die precies bij zijn uitgangspunten past.”

De verliezend finalist is akkerbouwbedrijf Maatschap Smits-Muller. Dit bedrijf ging zonder prijs naar huis, want ook de publieksprijs ging naar De Jong uit Odoorn.

Samenwerking Evenementenhal

Agrarische Vakbeurzen Evenementenhal en Prosu trappen partnership af

Op 7 juli 2016 trapten de Agrarische Vakbeurzen van Evenementenhal en Prosu hun samenwerking én het komend beursseizoen af. Dit in gezelschap van exposanten en overige geïnteresseerden.

Tijdens een speciale ‘Zomer BBQ & Borrel’ gaven Algemeen Directeur Angelique Klar, Research & Development Engineer René Floor en Adviseur Karin Nijboer (Evenementenhal) het startsein voor het nieuwe beursseizoen. Henk Stoel (Prosu Media Producties) en Peter Arkenbout (Prosu Databased Marketing) lichtten toe welke vernieuwende bijdrage zij kunnen leveren aan de vakbeurzen, en hoe exposanten méér uit hun deelname halen. Evenementenhal sloot de bijeenkomst met een barbecue af.

Samenwerking intensiveren
Evenementenhal en Prosu werken al samen sinds de eerste Landbouwbeurs in 1996. Prosu is een trouwe deelnemer en speelt daarnaast vanuit haar database-expertise een grote rol in de uitnodigingsservice en kwalitatieve bezoekerswerving van Evenementenhal.

“We vinden dit het juiste moment om onze samenwerking te intensiveren. Zowel in media- als contentpartnership,” verklaart Directeur Klar.

Prosu Databased Marketing levert met haar Stand Traffic Generator extra standbezoeken op, voor én metde exposant.

“Wij zien dat exposanten tijdens een beurs hun uiterste best doen om goede bezoekers te krijgen op hun stand. Bij het vooraf werven van het juiste potentieel ligt nog ruimte voor verbetering,” aldus Peter Arkenbout van Prosu.

Met de Stand Traffic Generator helpt Prosu exposanten door het vooraf inplannen van afspraken op de stand onder het motto: Meer rendement uit uw stand.

Prosu Media Producties stelt de officiële beursspecial samen voor de agrarische eventtitels.

Henk Stoel: “Met de beursspecials kunnen bezoekers zich voorbereiden op de beurs en oriënteren op investeringen. Exposanten kunnen zich hierin profileren en hun beursmoment verlengen. Het is de bedoeling dat deze specials ‘bewaar’-exemplaren worden, waarmee bezoekers zich vóóraf en achteraf verdiepen in ondernemersvraagstukken.”

In aanloop naar de beurzen starten Evenementenhal en Prosu Media Producties deze zomer met vlogs en blogs.

“Hierin volgen we agrariërs, maar ook exposanten, gedurende een bepaalde tijd met als algemeen uitgangspunt: ‘Wat speelt er in de markt?’. Daarnaast geeft Prosu Media Producties weer de bonnenboekjes uit. Een laagdrempelige manier, ter ondersteuning van standmedewerkers, om leads te verkrijgen en adressen te verzamelen. Dit alles voor het behalen van meer beursrendement,” aldus Stoel.

Ook levert Prosu een bijdrage aan de kennisprogrammering in samenwerking met de Programma Manager van Evenementenhal. Exposanten krijgen extra gelegenheid om hun specifieke kennis tijdens meerdere lezingen te presenteren. Prosu Databased Marketing informeert voorafgaand aan de beurs de juiste doelgroep over de lezingen. Zo streven Evenementenhal en Prosu een optimale match tussen vakkennis van exposanten en agrarische ondernemers na.

Nieuwe kwaliteitsimpulsen
Tijdens de lancering van de samenwerking nam Research & Development Engineer Floor aanwezigen mee in de toekomstvisie op de Agrarische Vakbeurzen. Nieuwe functionaliteiten als de Evenementenhal App, samenwerkingen met partijen als Livestock Research van Wageningen UR, een breder aanbod segmenten op de beursvloer, en nu, de partnership met Prosu, moeten de toekomstbestendigheid van de vakbeurzen verzekeren.

“Wij willen onze gevestigde platformen voorzien van frisse kwaliteitsimpulsen. Met nieuwe samenwerkingen en functionaliteiten bieden we onze exposanten nog meer mogelijkheden om zichtbaar te zijn,” licht Directeur Klar toe.

De intentie is om een kick-off in de toekomst te herhalen.

“Aanwezigen reageerden positief op dit extra informele ontmoetingsmoment met branchegenoten en concullega’s buiten de beurzen om,” stelt Adviseur Nijboer.

Agrarische Beursagenda
De eerstvolgende Agrarische Vakbeurzen vinden plaats in Evenementenhal Hardenberg: Landbouwdagen Intensieve Veehouderij op 25, 26 en 27 oktober en Rundvee & Mechanisatie Vakdagen op 1, 2 en 3 november. Deze edities krijgen een extra feestelijke tint in verband met hun 20-jarig jubilea. Bekijk de complete Agrarische Beursagenda op www.agrarischebeursagenda.nl.

Akkerbouwkrant, Innovatie en Ondernemen

Prosu Media Producties start met landelijke Akkerbouwkrant

Bij alle (grote en middelgrote) akkerbouwers in Nederland is onlangs de allereerste editie van Innovatie & Ondernemen op de deurmat gevallen.

Deze gratis – 24 pagina’s tellende – special interest uitgave is geproduceerd door Prosu Media Producties uit Dronten. De akkerbouwkrant is een spin-off van het succesvolle online platform Akkerbouw Actueel en vormt een aanvulling op het actuele nieuws en de nieuwsbrief van dit medium.

Manager van een landbouwbedrijf
Volgens de initiatiefnemers, Jan Geert Vedelaar en Henk Stoel, is er binnen de akkerbouwsector in toenemende mate behoefte aan informatiebundeling voor het maken van managementbeslissingen.

“De Nederlandse akkerbouwer krijgt meer en meer te maken met technologie, strakke normeringen vanuit wet- en regelgeving en concurrentie op de wereldmarkt waardoor prijzen onder druk komen te staan. Innoveren en ondernemerschap dragen bij aan een kostprijsverlaging, waardoor de marges groter kunnen worden. Akkerbouwers worden steeds meer ondernemer; de manager van een landbouwbedrijf.”

Praktijkgericht

“Innovatie & Ondernemen schetst een beeld van actuele ontwikkelingen in de akkerbouwsector. Waar zijn de Nederlandse akkerbouwers mee bezig en wie durft zijn nek uit te steken? Welke initiatieven zijn voor het moderne akkerbouwbedrijf rendabel en welke hulpmiddelen zijn er beschikbaar om dit alles praktisch uit te voeren? Precisielandbouw, GPS, Big-data, drones, weeg- en meetinstallaties en strengere normeringen hebben grote impact op de dagelijkse gang van zaken op de teelt. De akkerbouwkrant die Prosu Media Producties uitgeeft, draagt bij aan informatiebundeling en inzicht, wil duidelijkheid verschaffen en innovators in de spotlights te zetten.”

Inspireren en motiveren

“Een flink aantal akkerbouwers is bezig – vaak in alle stilte en bescheidenheid – met het verhogen van hun rendement, bodem- en gewasgezondheid, verantwoord ondernemen, efficiënt werken, toekomstgericht denken en het optimaliseren van de opbrengst per hectare. Al deze hedendaagse pioniers dragen bij aan een vruchtbare toekomst van de akkerbouwsector in Nederland. Innovatie & Ondernemen geeft deze voorlopers in de markt niet alleen een platform en een gezicht, maar biedt andere akkerbouwers een handvat waarmee ze verder kunnen komen in hun bedrijfsvoering. Inspireren en motiveren: dat is ons doel.”

Foto: De eerste editie van Innovatie & Ondernemen wordt door redacteur Richard Bender en Jan Geert Vedelaar overhandigd aan Paul Hooijman van Delphy.

mediagedrag

Agrariërs bekijken e-mailings vaker via smartphone

Agrariërs openen vaker hun e-mail via hun smartphone. Dit blijkt uit onderzoek van Prosu Databased Marketing in samenwerking met Prosu Media Producties.

In het 1e kwartaal van 2015 bekeek gemiddeld 14% van de openers hun e-mailnieuwsbrief per smartphone. In het laatste kwartaal van 2015 is dit gestegen naar 21%! Prosu analyseerde gegevens van melkveehouders, varkenshouders, pluimveehouders, akkerbouwers en loonwerkers. In alle sectoren is deze trend zichtbaar.

Desktop en tablet
Waar de één stijgt, daalt de ander. Opvallend is dat het gebruik van de desktop daalt, maar het gebruik van de tablet stabiel blijft. Begin 2015 opende 76% van de agrariërs de digitale nieuwsbrieven met de desktop, eind 2015 is dit gedaald naar 66%. Het gebruik van de tablet groeide slechts van 10% naar 13%.

Bezit van devices
Dat de desktop nog altijd meer gebruikt wordt dan de smartphone en tablet is logisch als je naar het bezit kijkt. Uit eerder onderzoek van Prosu Databased Marketing blijkt dat bijna alle agrariërs een desktop hebben (99%). Maar ongeveer de helft van de agrariërs bezit een smartphone (55%) en/of een tablet (46%).

Marketingtips
Voor u als marketeer heeft deze trend natuurlijk gevolgen. Een aantal zaken om rekening mee te houden zijn als eerst natuurlijk het responsive maken van uw website, maar ook van uw e-mailings. Hierdoor veert de grootte van de mailings en artikelen als het ware automatisch mee met de grootte van de verschillende devices.

Verklein verder uw afbeeldingen voordat u ze toevoegt aan de e-mailing. Hierdoor laadt uw e-mailing makkelijker op de kleine(re) devices.

Interesse
Wilt u meer weten over het onderzoek of uw digitale mogelijkheden eens bespreken? Neem dan direct contact op met Eline Kortes van Prosu Media Producties via 0320-286 939 of Eline.Kortes@prosu.nl.