Analyse podcasts: promotie is cruciaal voor resultaat

Analyse podcasts: promotie is cruciaal voor resultaat

Sinds enkele jaren is Prosu Media Producties voor verschillende partners in agri & cleaning de preferred supplier als het om podcasts gaat. Uit een uitgebreide analyse blijkt dat promotie dé sleutel tot succes is voor een geslaagde podcast. 

Podcasts zijn populairder dan ooit. Over ieder onderwerp is inmiddels wel een podcast te vinden. Ook zakelijk hebben podcasts een vlucht genomen, maar het is vaak lastig om content op de juiste manier in podcast-vorm aan te bieden. Podcast-expert Ruben Lijzenga helpt onze partners dagelijks het juiste pad te bewandelen en geeft enkele tips om nog meer luisteraars voor je podcast te trekken. 

Starten met podcasts

Volgens hem is het belangrijk om origineel te zijn en de niche te vinden waar de doelgroep op zit te wachten. “Dat zijn vaak de niet alledaagse zaken op het bedrijf waar de ondernemer zich mee bezighoudt. In mijn optiek dient iedere zakelijke podcast twee doelen: lering en vermaak. Oftewel het moet nieuwe informatie bieden, passen bij de bedrijfscultuur en leuk of plezierig zijn om naar te luisteren. Randvoorwaarden als lengte, het gekozen online platform zijn van secundair belang. Als een podcast interessant is, blijft de luisteraar hangen.”  

Dat blijkt ook uit de data van bijvoorbeeld onze eigen PluimveePodcast. Ruim 85 procent van de luisteraars luistert de podcast helemaal af. Uit het totaal aantal luisteraars kunnen we vaststellen dat het onderwerp van belang is voor het aantal luisteraars. Het is een bekend gegeven dat de luisteraar niet zomaar een podcast aanklikt, maar alleen bij een bepaalde mate van interesse. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden. 

Promoot podcasts door middel van bereik in juiste doelgroep

Wat verder opvallend is binnen de agrarische luisteraars is dat mobiel maar nét aan het populairste device is om een podcast op te luisteren. Ruim de helft (53 procent) beluistert een podcast via de smartphone, gevolg door de desktop met 41 procent en de tablet (5 procent). Wat nog interessanter is om te weten, is om te zien waar dit verkeer vandaan komt. Dan blijkt dat bijna de helft van het aantal luisteraars afkomstig is van direct marketing middels e-mail (44 procent). Op de tweede plaats komt Facebook met in totaal 31 procent.  

Hier is belangrijk te vermelden dat de meeste bezoekers via Facebook afkomstig zijn van targeting middels de Facebook pixel of het kiezen van de juiste doelgroep. Het toont maar weer eens aan dat het niet alleen om de content draait. Maar dat het kiezen van de juiste mediamix in de promotie minstens zo belangrijk is voor het eindresultaat. 

De boer is oud?!

Misschien nog een leuk feitje om mee af te sluiten. De gemiddelde agrariër die een podcast luistert is ouder dan de gemiddelde podcastluisteraar in Nederland. Maar liefst een op de zes luisterende boeren is de leeftijd van 45 gepasseerd. Dit is ouder dan we gemiddeld in Nederland zien, de gemiddelde podcastluisteraar is namelijk onder de 35. Belangrijk om te weten voor de juiste tone of voice. 

Zelf podcasts inzetten?

Meer weten over de mogelijkheden die podcasts bieden of de promotie daaromheen? Neem contact op met een van onze accountmanagers of met podcast-expert Ruben Lijzenga. 

 

Seppe Deckx en Jan Ebinger

deLoonwerker België krijgt met Seppe Deckx een nieuw gezicht

Prosu Media Producties is al geruime tijd actief bezig met het versterken van haar team. Natuurlijk kan het redactieteam voor deLoonwerker België hierin niet achter blijven. Na de overname van de Belgische titels heeft hoofdredacteur Jan Ebinger lange tijd alle werkzaamheden voor zijn rekening genomen waar wij allen zeer content over zijn. Echter was het te veel werk voor één persoon en is Prosu daarom op zoek gegaan naar een redacteur, welke gevonden is in de naam van Seppe Deckx. Wij laten u graag kennis maken met Seppe.

Seppe, kan jij jezelf kort voorstellen?

Ik ben Seppe Deckx, net 40 geworden en ook net vader geworden van een eerste kindje, Mats, die nu 4 maanden oud is. Ik behaalde zowel mijn master lichamelijke opvoeding als master kinesitherapie en heb eerst een tiental jaar in een psychiatrisch ziekenhuis gewerkt, eerst als therapeut, daarna als leidinggevende en kwaliteitsverantwoordelijke. Daarna heb ik een jaar geprobeerd om aan de slag te gaan in de landbouwsector. Seppe geeft aan altijd een fascinatie te hebben gehad voor de agrarische ondanks dat hij geen agrarische achtergrond heeft. Eerst heb ik bij een landbouwer meegeholpen om wat ervaring op te doen en vervolgens heb ik mijn vrachtwagen- en trekkerrijbewijs behaald en ben daarmee aan de slag gegaan in het grondverzet. Toch was dit het niet helemaal voor Seppe en is terug aan de slag gegaan in de gezondheidszorg als kwaliteitsverantwoordelijke bij het Wit-Gele Kruis (een thuiszorgorganisatie).

Een dik jaar geleden stond er in deLoonwerker een oproep voor een redacteur. Seppe heeft hierop gereageerd en kreeg van Jan, zijn voorganger, de kans om een artikel te maken. Zo is de bal aan het rollen gegaan en ik ben als freelance redacteur aan de slag gebleven voor deLoonwerker en later ook Terra.

Toen er dan later nog eens een oproep kwam naar een redacteur, stelde ik de vraag of dat iets voor mij zou zijn en voor ik het wist, was ik in de running om hoofdredacteur te worden.

En in het weekend Seppe, waar kunnen wij je dan vinden?

Mijn hobby’s lagen aanvankelijk in het verlengde van mijn studies (of omgekeerd) en bestonden dus voornamelijk uit sportieve activiteiten als voetbal, wielrennen en badminton. Later werd dit squash, hetgeen door de Corona uitbraak al meer dan een jaar niet meer kan. Ik kijk er enorm naar uit om dit weer te gaan doen, omdat dit vooral ook een wekelijkse afspraak is met mijn vrienden. Daarnaast werk ik graag in mijn tuin en speel ik graag gezelschapspelletjes.

Wat maakt het werken bij Prosu leuk?

Uiteraard heb ik nog maar enkele weken ervaring bij Prosu en wat me opvalt is dat iedereen behulpzaam is voor ‘die Belg’ in een Nederlands bedrijf. Bovendien krijg ik de kans om rustig te groeien in mijn rol, mede doordat mijn voorganger nog aan boord blijft en me met raad en daad bijstaat.

Hoe wil jij je ontwikkelen bij Prosu?

Ik wil ervoor zorgen dat deLoonwerker het blad blijft dat al zoveel jaren agrariërs aanspreekt. De sterke punten wil ik behouden en waar mogelijk wil ik op termijn via eigen accenten proberen het blad nog sterker te maken (Bijvoorbeeld door nog meer herkenbaarheid te creëren via vaste rubrieken). Daarnaast is er ook nog ruimte om de onlinewereld meer te verbinden met het papieren blad.

Waar haal jij voldoening uit?

Op dit moment is dat door het afleveren van een mooi afgewerkt artikel en van een mooi afgewerkt blad. En dat weerspiegelt zich dan in het feit dat loonwerkers of vertegenwoordigers je zelf gaan contacteren, omdat ze weten dat je je best doet om een mooi stuk te maken over hun machine of product.

Seppe, wat heb je nodig om als redacteur aan de slag te gaan bij Prosu?

In één woord: passie! Ik heb eigenlijk geen achtergrond in de sector, maar doordat ik wel gepakt ben door de microbe van de landbouwmechanisatie lukt het om mijn weg te vinden. En dan natuurlijk ook mensen die in jou geloven. Ik had niet gedacht dat ik in aanmerking zou komen om aan de slag te gaan bij Prosu, maar ik heb toch het vertrouwen gekregen. Daar ben ik erg dankbaar en trots op. Aan mij nu de taak om dat waar te maken😊

Waarom dan toch de agrarische sector?

Het zat er vanaf jonge leeftijd in. Ik kon geen tractor zien passeren zonder hem te volgen met mijn fiets. En dan hoopte ik dat ik mocht meerijden. En dat is er nooit uitgegaan. Maar ik zou niet kunnen uitleggen waarom het gevoel zo sterk is en maar blijft groeien. Het is een fascinerende wereld waarin ik mij thuis voel!

Wilt u in contact komen met Seppe Deckx? Seppe is bereikbaar via seppe.deckx@prosu.nl 

 

KMM Groep benoemd tot Best Managed Company 2020-2021

KMM Groep benoemd tot Best Managed Company 2020-2021

KMM Groep, waar Prosu Media Producties onderdeel van is, behoort dit jaar tot een van de best geleide bedrijven van het Nederlandse (middel-) grootbedrijf. Dat maakte Deloitte afgelopen 15 april bekend. De kwalificatie maakt onderdeel uit van het Best Managed Companies programma van Deloitte.

Uit het BMC-traject is KMM Groep als één van de 21 Best Managed Companies naar voren gekomen. Deloitte beoordeelt de deelnemende bedrijven op basis van vier thema’s, te weten strategie, cultuur, bedrijfsvoering en financiën. Per thema zijn ‘best practices’ gedefinieerd, waarop deelnemers op verschillende niveaus in de organisatie zijn bevraagd middels vragenlijsten. Vervolgens is hierop met elke individuele deelnemer ingezoomd tijdens een interactieve sessie. Zo wordt zowel het interne als externe bedrijfsprofiel in kaart gebracht. Het programma richt zich op (middel-) grote Nederlandse ondernemingen die een omzet kennen van minimaal vijftig miljoen euro, een leidende (Tier 1) of vernieuwende (disruptieve) positie in desbetreffende marktsegment of industrie bekleden en hun management in Nederland gevestigd hebben.

 “Het afgelopen jaar is voor geen enkele ondernemer makkelijk geweest. Als je dan beloond wordt door opgenomen te worden in de lijst van Best Managed Companies van Deloitte, dan voelt dat wel als bekroning van ons werk. We zijn hier dan ook er trots op.”

Over het Best Managed Companies programma

Op zoek naar de best geleide bedrijven binnen het Nederlandse (middel-) grootbedrijf, beoordeelt Deloitte de strategie, de bedrijfsvoering en cultuur, de mate van innovatie en de financiële resultaten van de deelnemende bedrijven. Per thema zijn ‘best practices’ gedefinieerd, waarop deelnemers op verschillende niveaus in de organisatie zijn bevraagd middels vragenlijsten. Vervolgens is hierop met elke individuele deelnemer ingezoomd tijdens een interactieve sessie. Het Best Managed Companies programma richt zich op Nederlandse ondernemingen die een omzet kennen van minimaal vijftig miljoen euro, een leidende (Tier 1) of vernieuwende (disruptieve) positie in desbetreffende marktsegment of industrie bekleden en hun management in Nederland gevestigd hebben. Een overzicht van de winnaars is te vinden op www.bestmanagedcompanies.nl.

Sectorspecifieke kanalen blijven aan populariteit groeien

Nu het onderzoek ‘Mediagedrag agrariërs’ is afgerond, kunnen wij u steeds meer vertellen over de conclusies. Een opvallende bevinding is de groeiende populariteit onder sectorspecifieke kanalen. Het is niet voor het eerste jaar, maar wederom worden nieuwsbrieven, vakbladen en websites die zich richten op een specifieke sector vaker genoemd door agrariërs.

Melkveebedrijf, Akkerbouwkrant, deLoonwerker, Varkensbedrijf en Pluimveekrant in top 3

Wij zijn erg blij dat wij ook voor dit jaar weer kunnen melden dat onze kanalen gericht op de veehouderij, akkerbouw en loonwerk zijn geëindigd in de top drie binnen de eigen sector. Dit geldt voor zowel onze vakbladen, websites en nieuwsbrieven in zowel Nederland als België.

Wat is de juiste mix bij het inkopen van media?

Agrariërs geven aan de informatie bij één generiek kanaal en twee á drie sectorspecifieke kanalen vandaan te halen. Wilt u een agrariër bereiken dan is het dus belangrijk om niet alleen te kijken naar een juiste mix tussen on- en offline, maar ook naar een juiste verhouding tussen generiek en sectorspecifiek. Ondanks dat het offline lastig meetbaar is of de boodschap gezien is, geven deze resultaten wel de handvatten om een goede mediamix te kiezen.

Test, test en test en maak uw keuze

Online kunt u natuurlijk wel testen en vergelijken welke kanalen beter scoren. Het is dan ook zeker aan te raden om dit goed in kaart te brengen. Een tip hierbij is om niet alleen te kijken naar de opbrengst in bereik of views, maar probeer ook te kijken naar de conversie die een kanaal behaald. Een kanaal kan wellicht de minste mensen bereiken, maar uiteindelijk wel leiden tot de meeste verkoop omdat zij goed de kerndoelgroep van deze sector weten te bereiken. Wat is voor u dan belangrijker?

Kosten per conversie verlagen

Bij Prosu kennen wij de kerndoelgroep van elke sector, door koppeling met de Nationale Agrarische Database. Hierdoor weten wij dat het grootste deel van deze kerndoelgroep maandelijks op onze websites te vinden is. Tevens biedt onze nieuwe advertentiemodule op de nieuwswebsite zelfs de mogelijkheid om u nog verder toe te splitsen op een specifiek onderwerp binnen een kerndoelgroep. Op deze manier is het mogelijk de kosten per conversie te verlagen.

Bent u benieuwd of één van onze kanalen leiden tot conversie voor uw bedrijf?  Vul hieronder een formulier in of neem contact op met één van onze medewerkers!

Heeft u vragen? Laat het ons weten!

Zoekmachines blijven belangrijk voor bereiken agrariërs

Wilt u agrariërs bereiken, dan blijven zoekmachines erg belangrijk! Waar enkele jaren geleden de agrariër nog niet actief zelf op zoek ging naar online informatie, is deze trend nu veranderd. Uit het onderzoek “Mediagedrag onder agrariërs” bleek al eerder dat zoekmachines de belangrijkste informatiebron is voor agrariërs. Bent u benieuwd hoe wij dit ervaren op onze nieuwssites? 

Zoekmachines blijven meest gewaardeerd

Vorig jaar gaf 63% van de agrariërs nog aan dat zoekmachines de meest waardevolle informatiebron voor hen is. Of dit percentage gestegen is, zal later blijken bij de webinar over het mediagedrag van agrariërs. Wilt u nog deelnemen dan kan dat, klik dan hier! 

Dat agrariërs dit aangeven is interessant, maar het is ook belangrijk om te kijken hoe dit zich vertaalt in het gedrag van de agrariër. Als we kijken naar onze nieuwssites dan zien we al vijf jaar lang een trend van groeiend bezoek vanuit zoekmachines. Als we onderstaande cijfers bekijken dan valt op dat ongeveer een derde van het verkeer afkomstig is vanuit een zoekmachine. De enige die wat achterbleef in 2020 was Melkveebedrijf. Echter na de lancering van de vernieuwde website melkveebedrijf.nl is ook dit percentage in 2021 weer gestegen tot boven de 30%.

 

Gemiddelde leesduur via Google hoger

Google (één van de bekendste zoekmachines) blijkt dus een belangrijke informatiebron voor agrariërs, dat is nu wel duidelijk. Naast dat opvalt dat een flink percentage binnenkomt via Google is ook de gemiddelde leestijd opvallend te noemen. De leesduur op een pagina ligt bij binnenkomst via Google vaak twee keer zo hoog als het gemiddelde. Oftewel de bezoekers die u trekt uit Google zijn ook nog eens erg interessante bezoekers. Zij lezen niet kort een bericht door, maar waren echt op zoek naar deze informatie en zijn dan ook blij het gevonden te hebben. Dit is voor ons ook een reden geweest om onze nieuwssites te vernieuwen. Door de content beter aan te laten sluiten bij de bezoeker, scoren wij hoger in Google en krijgen wij meer relevant verkeer vanuit deze bron. Dit is voor u als adverteerder ook goed! Uw banners en advertorials worden langer gezien doordat deze pagina’s aandachtig bekeken worden.

Wilt u ook gebruik maken van onze bereikcijfers? Dat kan! Klik hier en maak een keuze voor uw sector.

Hoeveel bezoekers komen vanuit een zoekmachine?

Heeft u wel eens een onderzoek gedaan naar het percentage bezoekers dat afkomstig is uit zoekmachines? En heeft u ook wel eens gekeken of de gemiddelde leesduur en uiteindelijk zelfs de conversie hoger lag bij bezoekers vanuit zoekmachines? Hopelijk hebben wij u geïnspireerd om hier eens naar te gaan kijken.

 

Heeft u vragen? Mail ons!

Googl

 

Foto Anne en Janine Prosu

Anne en Janine vertellen over Prosu

Wat maakt het werken bij Prosu leuk? 

Prosu Media Producties heeft een jong team met een aantal ‘ervaren’ krachten geeft Anne aan. Niet iedereen is afkomstig vanuit de sector, wat een leuke en leerzame mix oplevert. Zo is er op zijn tijd ook zeker plaats voor een grapje en een dolletje. Dat levert een informele en ontspannen sfeer op. De lijnen zijn kort waardoor alles met elkaar besproken kan worden. Bovendien staat hier iedereen altijd open voor nieuwe ideeën. Zo houden we elkaar scherp. Ook krijg je veel kansen om je te ontwikkelen.

Hoe ontwikkel jij je bij Prosu?

Prosu is natuurlijk een onderdeel van de KMM Groep (kennis, media en marketing groep). Groei en ontwikkeling bij medewerkers staat centraal. Ik krijg bij Prosu de kans om mij te ontwikkelen door het Management Traineeship de volgen. Doordat de deelnemers bij verschillende bedrijven binnen de KMM Groep werkzaam zijn, is het een gevarieerde groep waar we veel ideeën met elkaar kunnen uitwisselen, aldus Anne.

Janine geeft aan dat zij bij Prosu voldoende ruimte krijgt om haar kennis en kwaliteiten te delen en toe te passen in de praktijk. Er wordt geluisterd naar nieuwe ideeën en andere inzichten. Met verschillende trainingen binnen de KMM groep krijg ik ook de kans om door mezelf te blijven ontwikkelen. Zo leer ik elke keer weer iets nieuws, wat we gelijk toepassen in de praktijk, aldus Janine.

Waar haal jij voldoening uit?

Anne haalt vooral voldoening uit de mooie campagnes, die ze samen met een klant neer mag zetten.

Bij Anne staat de klantenrelatie en tevredenheid voorop!

Prosu bestaat feitelijk uit twee bedrijven, Prosu Media Producties en Prosu Databased Marketing die nauw met elkaar samenwerken. Doordat Prosu Databased Marketing eigenaar is van de grootste agrarische database van Nederland kunnen wij klanten iets unieks aanbieden. Het is gaaf om te zien dat door middel van een campagne, die bij ons heeft gelopen, een bedrijf daadwerkelijk leads kan opvolgen, aldus Anne.

Janine wordt enthousiast wanneer haar content goed scoort, of wanneer berichten op social media een groot bereik halen. Hiervoor krijg ik ook veel ruimte om creativiteit te gebruiken. Ik ben altijd druk met verschillende pogingen om te kijken wat het best scoort, aldus Janine.

Anne, wat heb je nodig om als accountmanager aan de slag te gaan bij Prosu?

Als accountmanager moet je goed overzicht weten te bewaren. Er kan soms veel op je af komen en dan moet je prioriteiten stellen. Omdat wij verschillende vakbladen en vakkranten uitgeven lopen projecten door elkaar. De enorme diversiteit vind ik erg leuk, maar vraagt ook om prioriteiten stellen. aldus Anne.

Eerlijke communicatie is erg belangrijk, soms lopen dingen anders dan gepland. Ik heb inmiddels gemerkt dat zolang je dit bespreekbaar maakt er veel mogelijk is. Klanten willen graag weten waar ze aan toe zijn en hoe het ervoor staat. Eerlijkheid is daarom een sleutelwoord!

Janine, wat heb je nodig om als marketing medewerker aan de slag te gaan bij Prosu?

Op de marketingafdeling is het belangrijk om je overzicht te houden. De actualiteit moet je interesseren, want je zit altijd op het laatste nieuws! Kennis en interesse in ontwikkeling op social media en SEO-gebied zijn ook belangrijk. Tot slot komt een grote dosis humor en energie altijd van pas, aldus Janine.

Waarom de agrarische sector?

Anne is afgestudeerd aan de Agrarische hogeschool in Dronten waar ze in aanraking is gekomen met de agrarische sector. Hier heb ik een groot hart ontwikkeld voor de sector en er veel kennis over op gedaan. Dit helpt mij bij het begrijpen van klanten. Een boerenafkomst of studie is handig, maar zeker geen must. Je moet vooral de wil hebben om te leren en oprechte interesse tonen, aldus Anne.

Janine geeft aan dat haar vader tot 2007 melkveehouder is geweest. De agrarische sector is er dus met de paplepel ingegoten bij haar! Ik heb de opleiding Marketing en Communicatie gedaan, en met de combinatie van de agrarische sector voel ik me bij Prosu helemaal thuis, aldus Janine.

gezondnu abonnement

gezondNu en agrarische titels Prosu versterken samenwerking

Prosu Media Producties en Mixcom Publish gaan de samenwerking in 2021 verder intensiveren. Doordat de teams van beide uitgeverijen nauwer met elkaar gaan samenwerken en elkaars sterke punten aanvullen wordt een toekomstbestendige uitgeverij neergezet.

De uitgeverij teams worden aangestuurd door algemeen manager Lisanne Andeweg. Binnen Prosu Media Producties vervult zij deze rol sinds 2018. Per 1 januari neemt zij binnen Mixcom Publish het stokje over van Jörgen Korthagen, die zich met Mixcom digital & print creatives volledig gaat focussen op creatieve online en offline communicatie.

Versnelde groei

“Zowel binnen Mixcom Publish als Prosu Media Producties hebben we als uitgeverij te maken met uitdagingen.”, aldus Lisanne Andeweg. “Ondanks dat we actief zijn in verschillende sectoren staan we voor gelijke uitdagingen. Doordat de teams intensiever met elkaar gaan samenwerken, kunnen we een versnelde groei in gang zetten. Bovendien weten we onze positie verder te verstevigen door zowel de B2B als B2C markt te bedienen

gezondNu: inspirerend gezond

Het magazine dat wordt uitgegeven door Mixcom Publish is gezondNu. gezondNu bestaat al meer dan 50 jaar en helpt lezers met inspirerende artikelen en praktische tips om bewuster te eten maar ook om je huis, tuin, keuken en slaapkamer om te toveren tot een gezond paradijs. Met meer informatie over voeding, gezondheid en psyche wordt het een stuk makkelijker om gezond te leven.

 

Boost uw gezonde kennis en neem een abonnement


Blijf
fit en gezond!

In deze tijden is het natuurlijk belangrijk dat u en uw collega’s gezond blijven. Als het om gezondheid gaat, is er niet één waarheid. Wat voor u werkt, werkt niet voor iedereen. Maar hoe komt u dan wel aan betrouwbare informatie? gezondNU geeft u adviezen en slimme tips over een gezonde leefstijl. Speciaal voor alle Prosu relaties bieden wij een unieke aanbieding op het magazine gezondNU aan. Een jaarabonnement dat vanzelf stopt.

11 nummers voor € 53,95 nu slechts € 29,50. (Stopt vanzelf) 

Klik hier en profiteer nu!

 

Thematisch adverteren

Conversies verhogen met hetzelfde budget? Schakel thematisch adverteren in!

De conversies moeten omhoog, maar er is geen ruimte voor meer budget. Klinkt het u bekend in de oren? Wij horen het steeds vaker onder marketeers. Wat kan ik nu doen met hetzelfde budget om meer resultaat te behalen? Wij hebben de oplossing gevonden.

Contextual advertising oftewel thematisch adverteren

Contextual advertising is het toverwoord. Dit staat voor een manier van adverteren waarbij de inhoud van de pagina leidend is voor het wel of niet tonen van een boodschap. De term ‘thematisch adverteren’ spreekt wellicht meer tot de verbeelding. Een advertentie wordt alleen getoond bij artikelen, die gaan over de onderwerpen die u relevant vindt. Dit wil zeggen dat uw advertentie niet standaard bij alle berichten of op alle pagina’s getoond wordt, maar bij slechts een door u bepaalde selectie. Het grote voordeel van thematisch adverteren is dat uw boodschap altijd aansluit bij de interesses van uw lezer. In dit geval bij die van een agrariër.

Meer conversie voor minder geld

Maar hoezo bespaart dit mij geld? Een rekenvoorbeeld: Stel u koopt normaal gesproken een leaderboard in voor tweeduizend euro per maand. Hiermee bereikt u honderdduizend paginaweergaven en tweehonderd doorkliks. Op zichzelf een prima resultaat. Helemaal als uw doel het opbouwen van naamsbekendheid is. Maar gaat u voor kwalitatieve kliks, dan is het zonde dat u heeft betaald voor honderdduizend weergaven. Waarschijnlijk is maar tien procent van deze lezers echt geïnteresseerd in uw advertentie en boodschap. Dus waarom dan niet alleen die tien procent bereiken? Met thematisch adverteren kan dat!

Als u besluit te kiezen voor thematisch adverteren en selecteert bijvoorbeeld tien thema’s waarbij uw advertentie getoond wordt. U behaalt 10.000 paginaweergaven per maand en betaalt daarvoor 450 euro.  We stellen het doel op minimaal honderd kliks (dit is nog wat bescheiden aangehouden kijkend naar de huidige resultaten). U kunt dus voor hetzelfde budget vier maanden lang een campagne laten lopen en twee keer zoveel kliks (vierhonderd in dit voorbeeld) behalen. De kosten per conversie zijn in voorbeeld A 10 euro per conversie en in voorbeeld B 4,50 euro per conversie. Er is dus geen extra budget nodig om uw conversie te verhogen!

Meer traffic uit Google

Met de livegang van onze vernieuwde websites is het mogelijk om thematisch te adverteren. Voor alle thema’s zijn introteksten geschreven en bergen met artikelen uit het verleden en heden gekoppeld. Dit heeft ons nu al mooie resultaten opgeleverd. Een groot pluspunt is de vindbaarheid via Google. Niet alleen onze artikelen worden beter gevonden, maar ook onze themapagina’s scoren erg goed. Gemiddeld zien we dat er vijf procent  meer traffic afkomstig is uit Google. Daarnaast is ook de gemiddelde tijd op een pagina nog eens met ruim een kwart gestegen.

Welke thema’s zijn er?

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze thema’s? Bezoek dan onze nieuwssites en bekijk de navigatiebalk. Alle thema’s, die onder de navigatiebalk vallen, kunnen ingezet worden voor uw campagne. Hieronder een opsomming van onze websites:

Mocht u enkele interessante thema’s voorbij zien komen en benieuwd zijn naar de paginaweergaven, mail of bel dan gerust en wij zoeken het direct voor u uit.

Als er thema’s zijn die u mist en graag wil toevoegen of als er themapagina’s zijn waarbij u de tekst aan wil passen, laat het ons dan weten!

Stel uw vraag:

nieuwe vormgeving deloonwerker

deLoonwerker blijft doorontwikkelen met nieuwe vormgeving

De eerste editie in 2021 van vakblad deLoonwerker valt op de deurmat in een prachtig nieuw jasje. Prosu Media Producties heeft in 2020 het fundament gelegd voor een onderscheidend vakblad specifiek voor de Nederlandse loonwerker. De ingeslagen weg wordt, gezien het gestegen aantal abonnees, gewaardeerd. Nu redactioneel gezien er een verbeterslag is gemaakt, vinden wij het tijd om qua vormgeving het blad in een nieuw jasje te steken. Dit komt niet alleen de leesbaarheid ten goede, maar ook het onderscheidend vermogen van uw marketingboodschap.

Focus op agrarisch loonwerk

Zoals u gewend bent van het vakblad zal de focus blijven liggen op agrarisch loonwerk, hier verandert niets aan. Wel verandert de leesbaarheid van het magazine. De nieuwe vormgeving van het vakblad moet u als lezer meer rust geven bij het lezen. Nu de inhoud sterk is mag het niet zo zijn dat u afhaakt vanwege de leesbaarheid. Dit is nu dan ook niet meer aan de orde!

De rubrieken van deLoonwerker zullen duidelijker zichtbaar zijn in het vernieuwde vakblad en er zal duidelijk onderscheid worden gemaakt in de rubrieken. Dit om het voor u als lezer ze prettig mogelijk te maken. Kleuren zullen voortaan een herkenning geven aan uw lievelingsrubriek.

Trekker van de Maand

Naast de bestaande rubrieken die al jaren bekend zijn bij u als trouwe lezer of adverteerder, zijn er ook nieuwe rubrieken. Trekker van de Maand en hieruit volgend de Trekker van het Jaar verkiezing is waarschijnlijk de bekendste voor vele. Deze rubriek is begin 2020 gestart en blijkt een groot succes te zijn. Deze rubriek geeft aandacht aan ingezonden foto’s van loonwerkers. Elke week wordt er via social media een weekwinnaar gekozen. Uiteindelijk gaan de vier weekwinaars de strijd met elkaar aan voor de titel Trekker van de Maand en wordt met de winnaar een interview afgenomen. Tot onze eigen verbazing is er niet alleen erg veel animo voor, maar zijn er ook nog eens prachtige verhalen ontdekt bij de maandwinnaars.

Natuurlijk wordt er ook een jaarwinnaar bekend. Op de pagina www.deloonwerker.nl/trekker-van-het-jaar/ Ziet u alle maandwinnaars voorbij komen en wordt de jaarwinnaar bekend gemaakt. Dit jaar ontvang de jaarwinnaar een onvergetelijk winnaarspakket. Lijkt het u leuk om bij te dragen aan deze rubriek laat het Martin dan weten!

Rubrieken in deLoonwerker

uren op de teller vakblad deloonwerker

Naast bovenstaande rubriek zullen onderstaande rubrieken aankomend jaar ook regelmatig verschijnen in het vakblad:

  • Machine in de kijker
  • Loonwerker in Beeld
  • Uren op de Teller
  • Door de ogen van
  • Mechanoflash
  • Zelfbouw
  • Uit de regio
  • NIEUW: In productie (waar in de fabriek gezocht wordt naar het dna van de fabrikant)
  • Thema’s (in elke editie staat een thema centraal. In januari starten we met het thema bemesting)

Lijkt het u leuk om bij te dragen aan één van bovenstaande rubrieken laat het Martin of Jan Geert dan weten!

 

varkensbedrijf.nl

Varkensbedrijf.nl staat live! Sluit u aan bij onze thema’s?

Twee maanden geleden was het zo ver! Varkensbedrijf.nl is vernieuwd online gekomen. Naast een verfrissend en overzichtelijk design is er nu ook naast dagelijkse nieuws meer ruimte voor diepgang op varkenshouderij thema’s. Voor agrariërs biedt dit meer lezerswaarde en voor u als marketeer zijn er nieuwe advertentie mogelijkheden.

Meer dan zestig thema’s

Op de vernieuwde website van varkensbedrijf is plaats voor meer dan zestig thema’s. Deze thema’s spelen in op de behoefte en vraagstukken van de varkenshouder. Zoekt een varkenshouder bijvoorbeeld iets over het stalklimaat, dan hebben wij hier een themapagina voor ontwikkeld. Op deze pagina vindt men een korte samenvatting van het onderwerp met daarbij twee topberichten en de laatste vier recente berichten. Op deze manier worden varkenshouders nog sneller en beter geholpen bij zijn online zoekopdrachten.

Kansen voor u als agrimarketeer

Voor u als marketeer biedt de vernieuwde website vele kansen. Gaat u voor naamsbekendheid onder alle varkenshouders dan kan er altijd gekozen worden voor een banner op alle pagina’s. Echter biedt de website ook nieuwe unieke mogelijkheden voor u als marketeer. U kunt nu namelijk ook gebruik maken van contextual advertising. In Jip-en-Janneketaal uitgelegd is contextual advertising een manier van adverteren waarbij de inhoud van een pagina leidend is. Oftewel een advertentie wordt niet meer getoond op basis van wie het eerst komt, wie het eerst maalt of op basis van bestaande persoonsgegevens. Contextual advertising zorgt ervoor dat een advertentie alleen getoond wordt als het aansluit bij de informatie die op de pagina gedeeld wordt.

Heeft u bijvoorbeeld een advertentie over stalklimaat. Dan kunnen we deze tonen op alle pagina’s. Maar wet kunnen er ook voor zorgen dat deze alleen getoond wordt aan varkenshouders die artikelen lezen over het stalklimaat. Op deze manier gaat u gerichter adverteren. Het grootste voordeel hiervan is dat de doorkliksratio’s zullen stijgen voor uw campagne. Meer weten over contextual advertising? Klik hier en lees het artikel ‘Contextual advertising leidt tot een succesvollere campagne’.

Naast deze nieuwe mogelijkheid kunt u natuurlijk altijd gebruik blijven maken van onze sterke nieuwsbrief varkensbedrijf. De nieuwsbrief met de meeste ontvangers in de varkenshouderijsector.

Welke thema’s behandelt varkensbedrijf.nl?

Op de website varkensbedrijf.nl worden meer dan zestig thema’s besproken. Mocht u een thema missen of zal u graag willen inspelen op één van de thema’s vul dan het formulier in onderaan deze pagina. Of ga naar de contactpagina en neem direct contact met ons op!

Stel hieronder uw vraag: