nieuwe vormgeving deloonwerker

deLoonwerker blijft doorontwikkelen met nieuwe vormgeving

De eerste editie in 2021 van vakblad deLoonwerker valt op de deurmat in een prachtig nieuw jasje. Prosu Media Producties heeft in 2020 het fundament gelegd voor een onderscheidend vakblad specifiek voor de Nederlandse loonwerker. De ingeslagen weg wordt, gezien het gestegen aantal abonnees, gewaardeerd. Nu redactioneel gezien er een verbeterslag is gemaakt, vinden wij het tijd om qua vormgeving het blad in een nieuw jasje te steken. Dit komt niet alleen de leesbaarheid ten goede, maar ook het onderscheidend vermogen van uw marketingboodschap.

Focus op agrarisch loonwerk

Zoals u gewend bent van het vakblad zal de focus blijven liggen op agrarisch loonwerk, hier verandert niets aan. Wel verandert de leesbaarheid van het magazine. De nieuwe vormgeving van het vakblad moet u als lezer meer rust geven bij het lezen. Nu de inhoud sterk is mag het niet zo zijn dat u afhaakt vanwege de leesbaarheid. Dit is nu dan ook niet meer aan de orde!

De rubrieken van deLoonwerker zullen duidelijker zichtbaar zijn in het vernieuwde vakblad en er zal duidelijk onderscheid worden gemaakt in de rubrieken. Dit om het voor u als lezer ze prettig mogelijk te maken. Kleuren zullen voortaan een herkenning geven aan uw lievelingsrubriek.

Trekker van de Maand

Naast de bestaande rubrieken die al jaren bekend zijn bij u als trouwe lezer of adverteerder, zijn er ook nieuwe rubrieken. Trekker van de Maand en hieruit volgend de Trekker van het Jaar verkiezing is waarschijnlijk de bekendste voor vele. Deze rubriek is begin 2020 gestart en blijkt een groot succes te zijn. Deze rubriek geeft aandacht aan ingezonden foto’s van loonwerkers. Elke week wordt er via social media een weekwinnaar gekozen. Uiteindelijk gaan de vier weekwinaars de strijd met elkaar aan voor de titel Trekker van de Maand en wordt met de winnaar een interview afgenomen. Tot onze eigen verbazing is er niet alleen erg veel animo voor, maar zijn er ook nog eens prachtige verhalen ontdekt bij de maandwinnaars.

Natuurlijk wordt er ook een jaarwinnaar bekend. Op de pagina www.deloonwerker.nl/trekker-van-het-jaar/ Ziet u alle maandwinnaars voorbij komen en wordt de jaarwinnaar bekend gemaakt. Dit jaar ontvang de jaarwinnaar een onvergetelijk winnaarspakket. Lijkt het u leuk om bij te dragen aan deze rubriek laat het Martin dan weten!

Rubrieken in deLoonwerker

uren op de teller vakblad deloonwerker

Naast bovenstaande rubriek zullen onderstaande rubrieken aankomend jaar ook regelmatig verschijnen in het vakblad:

 • Machine in de kijker
 • Loonwerker in Beeld
 • Uren op de Teller
 • Door de ogen van
 • Mechanoflash
 • Zelfbouw
 • Uit de regio
 • NIEUW: In productie (waar in de fabriek gezocht wordt naar het dna van de fabrikant)
 • Thema’s (in elke editie staat een thema centraal. In januari starten we met het thema bemesting)

Lijkt het u leuk om bij te dragen aan één van bovenstaande rubrieken laat het Martin of Jan Geert dan weten!

 

deloonwerker.nl staat live! Sluit u aan bij onze thema’s?

Nog geen maand geleden was het zo ver! deloonwerker.nl is vernieuwd online gekomen. Naast een verfrissend en overzichtelijk design is er ook naast dagelijkse nieuws meer ruimte voor diepgaaande thema’s voor agrarische loonwerkers. Voor agrariërs biedt dit meer lezerswaarde en voor u als marketeer zijn er nieuwe advertentie mogelijkheden.

Meer dan zestig thema’s

Op de vernieuwde website van deloonwerker is plaats voor meer dan zestig thema’s. Deze thema’s spelen in op de behoefte en vraagstukken van de agrarische loonwerkers. Zoekt een loonwerker bijvoorbeeld iets over een inkuilen, dan hebben wij hier een themapagina voor ontwikkeld. Op deze pagina vindt men een korte samenvatting van het onderwerp met daarbij twee topberichten en de laatste vier recente berichten. Op deze manier worden akkerbouwers nog sneller en beter geholpen bij zijn online zoekopdrachten.

Kansen voor u als agrimarketeer

Voor u als marketeer biedt de vernieuwde website vele kansen. Gaat u voor naamsbekendheid onder alle loonwerkers dan kan er altijd gekozen worden voor een banner op alle pagina’s. Echter biedt de website ook nieuwe unieke mogelijkheden voor u als marketeer. U kunt nu namelijk ook gebruik maken van contextual advertising. In Jip-en-Janneketaal uitgelegd is contextual advertising een manier van adverteren waarbij de inhoud van een pagina leidend is. Oftewel een advertentie wordt niet meer getoond op basis van wie het eerst komt, wie het eerst maalt of op basis van bestaande persoonsgegevens. Contextual advertising zorgt ervoor dat een advertentie alleen getoond wordt als het aansluit bij de informatie die op de pagina gedeeld wordt.

Heeft u bijvoorbeeld een advertentie over een nieuwe hakselaar. Dan kunnen we deze tonen op alle pagina’s. Maar wet kunnen er ook voor zorgen dat deze alleen getoond wordt aan agrariërs die artikelen lezen over hakselaars. Op deze manier gaat u gerichter adverteren. Het grootste voordeel hiervan is dat de doorkliksratio’s zullen stijgen voor uw campagne. Meer weten over contextual advertising? Klik hier en lees het artikel ‘Contextual advertising leidt tot een succesvollere campagne’.

Welke thema’s behandelt deloonwerker.nl?

Op de website deloonwerker.nl worden meer dan zestig thema’s besproken. Hieronder een overzicht van alle thema’s. Mocht u een thema missen of zal u graag willen inspelen op één van onderstaande thema’s vul dan het formulier in onderaan deze pagina. Of ga naar de contactpagina en neem direct contact met ons op!

thema's deloonwerker.nl

Stel hieronder uw vraag:

Internet onder agrariërs

Zakelijk internetgebruik onder agrariërs stijgt met ruim 20%

Dat agrariërs online actief zijn, is niet nieuw. Maar wat blijkt? Steeds meer tijd online wordt zakelijk besteed. Voorheen besteedde men een derde van hun tijd online aan privégebruik en twee derde zakelijk. Nu wordt zelfs driekwart van de tijd die agrariërs online zijn zakelijk besteed. Dat is een stijging van ruim 20% in vergelijking met vorig jaar. 

96% van de ondervraagde agrariërs geeft aan gebruik te maken van het internet. Dit ligt boven het gemiddelde van de rest van Nederland, waar 94,4% een internetverbinding heeft en 88% minimaal wekelijks het internet gebuikt (Bron: CBS).

Onderzoek Prosu

Loonwerkers meest actief

Agrariërs internetten gemiddeld 1 uur per dag. Loonwerkers springen hier bovenuit met 1,2 uur per dag, waar varkenshouders achterblijven met 0,7 uur per dag. Van de tijd dat agrariërs online zijn, besteden zij een kwart van hun tijd hier privé en maar liefst driekwart van hun tijd aan bedrijfsgerelateerde zaken.

Vier tips

Ergens is de ontwikkeling van het bedrijfsmatige internetgebruik niet verbazend. Agrariërs zijn serieus met hun bedrijf bezig. Gezien er online steeds meer mogelijk is, bevindt ook de agrariër zich op het internet op zoek naar de benodigde informatie. Het is van groot belang om hier als agrarische toeleverancier rekening mee te houden. Daarom vier tips om u te helpen:

 • Zorg dat uw bedrijf goed vindbaar is via Google. Via Google oriënteert 65% van de agrariërs met internet zich voor bedrijfsmatige investeringen of om te kiezen voor een leverancier.
 • Vertel waar u voor staat en wat u echt uniek maakt. Agrariërs zijn heel actief in het vergelijken van toeleveranciers op basis van hun website. Meer dan de helft van de agrariërs zoekt naar nieuwe leveranciers en 66% bezoekt ook de websites van hun belangrijkste huidige leveranciers.
 • Online verkoop is echt iets om te overwegen. 80% van de agrariërs bestelt namelijk bedrijfsgerelateerde producten online. De bereidheid om ook grote investeringen te doen via internet is groot onder agrariërs. De stap naar online verkoop is voor toeleveranciers goed te maken. Het vergt vaak wel een aanpassing in de organisatie.
 • Reviews zijn belangrijk. De ervaring van anderen is een belangrijke basis in de selectie van toeleveranciers. Laat klanten dus aan het woord op uw website.

Het onderzoek 

Ons zusterbedrijf, Prosu Databased Marketing heeft voor het 7e jaar op rij dit onderzoek gedaan naar het mediagebruik van agrariërs. Dit geeft niet alleen inzicht in de huidige stand van zaken, maar geeft ook een duidelijk beeld van de ontwikkelingen die spelen. De volgende sectoren zijn onderzocht: melkveehouderij, akkerbouw, varkenshouderij, glastuinbouwers, loonwerkers, pluimveehouderij, geitenhouderij, fruitteelt. Het onderzoek is ook uitgevoerd in Vlaanderen.

Interesse

Bent u benieuwd naar de complete uitkomst van het onderzoek? Alle onderzoeksresultaten zijn ook beschikbaar. Zo kunt u het volledige rapport over één of meerdere sectoren aanschaffen die uw interesse hebben. Hiervoor kunt u terecht bij Corina Spaan van Prosu Databased Marketing via Corina.Spaan@prosu.nl of via 088-00 66 123.

Ontwikkeling Landbouwexport

Export landbouw stijgt met ruim 4 procent

Nederland exporteerde in 2016 voor 85 miljard euro aan landbouwgoederen. Dat is 4,4 procent meer dan in 2015, en meer dan ooit tevoren. Dat melden CBS en Wageningen Economic Research op basis van gezamenlijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Nederland is de tweede landbouwexporteur ter wereld, na de Verenigde Staten. Het belangrijkste agrarische exportproduct blijft de sierteelt, zoals bloemen, planten, boomkwekerijproducten en bloembollen. Daarna volgen vlees, zuivel en eieren, groenten en fruit.

Naast de export van primaire en secundaire landbouwgoederen stijgt in 2016 ook de export van hoogwaardige, kennisintensieve agroproducten (tertiaire landbouwgoederen). Inclusief deze technologische export komt de landbouwgerelateerde export uit op 94 miljard euro.

Importwaarde stijgt minder snel
De importwaarde van primaire en secundaire landbouwgoederen stijgt minder sterk (1,6 procent) dan de exportwaarde en komt uit op 57,1 miljard euro. Het verschil in waardeontwikkeling van de import en de export heeft deels te maken met prijsontwikkelingen. Terwijl de exportprijzen licht zijn gestegen, is er een kleine prijsdaling bij de invoer.

De handelsbalans komt hoger uit dan in 2015, het handelsoverschot in agrarische goederen neemt in 2016 toe met 2,7 miljard euro naar 27,9 miljard euro. Dit is 55 procent van het totale Nederlandse handelsoverschot.

Fruit en cacao zijn de belangrijkste agrarische importgoederen. Ontwikkelingen als het al dan niet slagen van oogsten, uitbreiding van areaal of verhoging van de productie in andere delen van de wereld hebben grote invloed op de waarden en de internationale handelscijfers van Nederland.

Fruitexport vooral wederuitvoer
De belangrijkste exportproducten zijn sierteelt, vlees, zuivel en eieren en groenten. Fruit is vaak van buitenlandse kweek en daarmee geen prominent Nederlands exportproduct.

Fruit komt zonder wederuitvoer op een achttiende plek op de lijst van belangrijkste landbouwexportproducten. Daartegenover staat dat bereidingen van graan, meel en melk drie plekken hoger staan als wordt gecorrigeerd voor wederuitvoer. Daarbij valt te denken aan babymelkpoeder, een belangrijk exportproduct dat voor het overgrote deel van Nederlandse makelij is.

Duitsland belangrijkste handelspartner
De Nederlandse agrarische handel speelt zich vooral af met onze buurlanden. Van de Nederlandse agrarische export gaat ruim 25 procent naar Duitsland. De afzet naar Duitsland bestaat vooral uit aardappelen, groente en fruit (18 procent), sierteelt (12 procent) en dieren en vlees (12 procent). Voor sommige agrarische producten, zoals consumptie-eieren en levende varkens gaat zelfs driekwart van de Nederlandse export naar Duitsland.

Nederland heeft in 2016 voor 57,1 miljard euro aan agrarische producten ingevoerd. Duitsland is met 10,7 miljard euro (19 procent) het belangrijkste herkomstland van agrarische producten die Nederland importeert. Op enige afstand volgen België en Frankrijk.

Nederland belangrijkste herkomstland van Duitse agrarische import
Met een aandeel van 24 procent in de Duitse agrarische goederenimport heeft Nederland een zeer sterke positie op de Duitse markt. Dit aandeel nam in 2016 iets toe. Frankrijk is het tweede belangrijke herkomstland in de Duitse agrarische import. Het aandeel van Frankrijk bleef gelijk ten opzichte van 2015.

Bron: CBS.nl

Duurzaam vlees

2016: Een roerig jaar met veel spraakmakend agrarisch nieuws

2016, een jaar waarin veel gebeurd is in de agrarische sector.

Van het plan voor fosfaatreductie, de vogelgriep, inbraken bij varkenshouders, faillissementen en grote overnames, en de invoering van het T-rijbewijs tot het verbod bepaalde gewasbeschermingsmiddelen. Allemaal gebeurtenissen die waarschijnlijk ook direct invloed hebben op uw bedrijfsvoering.

Inspelen op nieuwsitems

Ook voor de agrariërs was dit alles groot nieuws. Dit is ook direct terug te zien in onze top 10 nieuwsberichten per website. Het is voor u als marketingprofessionel een kunst en uitdaging om in te spelen op de ontwikkelingen in de sector en/of samenwerkingen aan te gaan met partijen die bezig zijn met belangrijke onderzoeken waarbij je je product als een oplossing kunt aanbieden (relevante content). Bepaalde nieuwsberichten en content kunnen een behoefte creëren bij de lezer waar goed op ingespeeld kan worden. Denk daarbij aan een onderzoek over verschillende manieren van beweiden, welke een behoefte kan creëren aan nieuwe producten voor weidegang. Uiteindelijk draait het allemaal om ‘de juiste boodschap (relevante content)’ op het ‘juiste moment’ bij de ‘juiste doelgroep’ over te brengen.

Uw content op laten vallen

De laatste jaren is content marketing sterk in opmars. Hierdoor ontstaat er een grote ‘content overload’. Een belangrijke vraag die gaat spelen is; Hoe val je met jou advertorial of persbericht op tussen alle informatie die aanwezig is op de web. Wat onder andere opvalt aan de diverse titels in de top 10 meest gelezen items is dat er meerdere malen “citaten” voorkomen. Het belang van een goede en sprekende gebruikservaring van een andere agrariërs wordt hiermee onderstreept. Zeker in een tijd waar de content alleen nog maar meer zal toenemen.

Hieronder vindt u de meest gelezen items op de diverse agrarische websites:

De top 10 meest gelezen op de Loonwerker.nl

 1. Wissel trekkercertificaat voor 1 juli in
 2. Eerste Fendt Katana verkocht in Nederland
 3. Louis Nagel houdt op te bestaan
 4. Louis Nagel stopt importeurschap Argo Tractoren
 5. Kenteken verplicht vanaf 2017, APK vanaf 2018
 6. Breure: “Met vakkundige medewerkers en modern materiaal een totaalpakket aanbieden”
 7. Loonbedrijf van der Woerd uit Zoelen wint Agrafiek Award 2016
 8. Machinebouw Vogel Noot failliet
 9. John Deere komt met nieuwe serie compacte landbouwtrekkers
 10. Loonbedrijf Hendrickx stopt machinebouw wordt geveild

De top 10 meest gelezen op AkkerbouwActueel.nl

 1. Maatschap Koetsenruijter te Espel “Op voorraad rooien voorkomt bacterieziekten”
 2. Ivo Haartsen: “Demoploeg Rumptstad Optimus goed bevallen”
 3. Den Hartogh “Ik koop alleen maar trekkers die kapot zijn”
 4. Jan Reinier de Jong: “Uitdagingen zoeken maar corebusiness blijft akkerbouw”
 5. Wissel trekkercertificaat voor 1 juli in
 6. Graansilo volgens Bert Veerman “Een logische investering”
 7. Harry Schreuder: “Half vijf het bed uit om kunstmest te strooien”
 8. Achterstand bij het aardappelen poten: “Ik slaap er geen minuut minder om”
 9. NAV: Supermarkten zwichten voor milieuorganisaties
 10. Groenbemestdemo laat ondergrondse en bovengrondse effecten op de bodem zien

De top 10 meest gelezen op Melkveebedrijf.nl 

 1. Fosfaatwet aangenomen in de Tweede Kamer
 2. Boeren voelen zich belaazerd
 3. FrieslandCampina garantieprijs oktober 29,50 euro
 4. Zuivelsector ontziet niet groeiers in fosfaatreductieplan
 5. Fosfaatrechten pas in 2018 ingevoerd
 6. Garantieprijs FrieslandCampina december 37,50 euro
 7. Leden FrieslandCampina ontvangen prestatietoeslag
 8. Biologische boeren starten actie red de biokoe
 9. RFC garantieprijs november 33,00 euro
 10. Noodwet en stoppersregeling om derogatie te behouden

De top 10 meest gelezen op Varkensbedrijf.nl

 1. NVV overweegt stappen tegen varkens in nood
 2. Keuringsdienst van waarde te gast bij Vion Food
 3. NVV en LTO geschrokken van vondst dode varkens
 4. Dal voor zuivel en varkensprijzen voorbij
 5. NVV en LTO hetze tegen varkenshouderij is doodlopende weg
 6. Varkenshouderij moet met 30% krimpen
 7. Financieel sterke bedrijven onderscheiden zich op voerwinst
 8. Dierenartsen Aadal en Ysselsteyn verder als Advee Dierenartsen
 9. Eerste resultaten proefbedrijf de raamloop zijn veel belovend
 10. Extra rendement puur door hygiënisch werken

De top 10 meest gelezen op PluimveeActueel.nl

 1. Ernstige dreiging vogelgriep
 2. Landelijke ophokplicht en bezoekersregeling aangepast
 3. Eerste bewegende beelden van roofvogels in kippenuitlopen
 4. Vogelgriep aangetroffen in Abbega
 5. Vogelgriep in Deurne aangetroffen
 6. Waarschijnlijk vogelgriep in Land van Maas en Waal
 7. Vogelgriep in Boven-Leeuwen 244.000 kippen geruimd
 8. Opnieuw vogelgriep op eendenbedrijf in Biddinghuizen
 9. Blijf alert op vogelgriep
 10. Vogelgriep op eendenbedrijf Kamperveen

Blog: Eline Kortes (Marketing & Communciatie)

Autonoom

40 miljoen voor innovatieve landbouw en voedselproductie

Voor innovatieve projecten en startups in de agrifood-sector komt ruim 40 miljoen euro beschikbaar vanuit het ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken vandaag bekendgemaakt op het AgriFoodTech congres in Den Bosch. Met forse investeringen in hightech innovaties moet Nederland volgens de staatssecretaris ook in de toekomst koploper blijven in duurzaam geproduceerd voedsel en toonaangevend met kennis en innovatie in de land- en tuinbouw.

Staatssecretaris Van Dam: “De Nederlandse agrifood-sector is een van de meest productieve in de wereld. Maar om die koppositie te behouden, moeten we voorop blijven lopen. Met de toepassing van de nieuwste innovaties uit de hightech en ICT kunnen we onze positie versterken. In de toekomst zullen we niet alleen een grote exporteur moeten zijn van voedselproducten, maar ook van kennis en technologie.”

Om baanbrekende innovaties mogelijk te maken, wil de staatssecretaris met name jonge en kleine ondernemingen helpen om hun technologische en creatieve kennis om te zetten in toepasbare producten of diensten. Het ministerie van Economische Zaken stelt daarom 12 miljoen euro beschikbaar voor twee zogeheten SEED Capital fondsen. Het gaat om het Future Food Fund, een fonds van en voor ondernemers in de Agri-Horti-Food waarbij 24 investeerders zijn aangesloten, en het Shift Seed Fonds waarin onder andere Menzis, Rabobank, WNF, Topfonds Gelderland, Wageningen Business Generator en TU Delft investeren. Via deze investeringsfondsen wordt de bijdrage van EZ minimaal verdubbeld waardoor minstens 24 miljoen euro risicokapitaal beschikbaar komt voor innovatieve startups in de agrifood-sector.

Innovatieve projecten

Vanuit de innovatieagenda High Tech to Feed the World stelt het ministerie van Economische Zaken daarnaast 8 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve publiek-private projecten die bedrijven uit de hightech en de agrifood met elkaar verbinden. Ook vanuit het bedrijfsleven wordt eenzelfde bedrag geïnvesteerd. Het gaat in totaal om acht projecten die zijn geselecteerd door de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en High Tech Systemen & Materialen:

 • Landbouwrobots – Robots en autonome landbouwmachines kunnen 24/7 het land bewerken en zijn veel zuiniger en lichter dan de grote voertuigen die nu op de akkers worden gebruikt. De robots zijn elektrisch aangedreven, zodat er geen schadelijke uitstoot is. De landbouwrobots zorgen voor een hogere opbrengst en een lager gebruik van gewasbescherming.
 • Big data voor veiliger voedsel – Met big data wordt een early-warning-systeem voor bacteriën bij vleesverwerkers ontwikkeld. Daardoor is er betere kwaliteitscontrole, wat goed is voor de voedselveiligheid en internationale concurrentiepositie.
 • Slimme kasmaterialen – Nieuwe kasmaterialen die zich aanpassen aan licht, klimaat en gewas, die het zonlicht op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid doorlaten of een optimaal CO2- en vochtgehalte regelen. Dit zorgt voor hogere opbrengsten en minder gebruik van energie, water en bestrijdingsmiddelen.
 • Big Data in de koelversketen – Met Big Data-technologieën uit de hightech-sector kan de distributieketen voor gekoelde producten worden geoptimaliseerd, zodat er minder energie verbruikt wordt, voedsel minder snel bederft en de internationale concurrentiepositie versterkt.
 • Informatie uit de plant – Door mens en machine in kassen, boomgaarden en open groentepercelen uit te rusten met bestaande en nieuwe sensoren wordt Big Data over planten opgebouwd die helpt bij verdere automatisering in de fruitteelt en slimme ziektebestrijding. Hierdoor gaat de kwaliteit van de oogst omhoog, en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen omlaag.
 • Klimaatbestendige kasconstructies – Meer dan 80% van de Nederlandse kassen wordt voor het buitenland gebouwd. Door moeilijk te achterhalen bouwvoorschriften en verschillende klimaatomstandigheden is het vaak lastig om tot een optimaal ontwerp te komen. Een high-tech rekenmodel geeft precies aan tegen welke belastingen een ontwerp bestand moet zijn, op basis van wereldwijde meteodata en de GPS-locatie van de nieuwe kas. Hierdoor worden kassen uit Nederland nóg beter en wordt de internationale concurrentiepositie verder versterkt.
 • Pratende sensoren op akker en wei – Bij de teelt van aardappelen, granen, gras en maïs kunnen sensoren in de akkers informatie verzamelen die wordt doorgegeven aan landbouwmachines. Zo kan het land heel precies worden bewerkt. Daardoor gaat de opbrengst van de oogst omhoog en de milieubelasting omlaag.
 • Big data in de pluimveevleesketen – Met Big Data-technologieën uit de hightech-sector kunnen de pluimveevleesketen efficiënter en tegelijkertijd duurzamer en meer consumentgericht werken. Het high-tech big data model zorgt voor meer dierenwelzijn, minder antibioticagebruik en maakt de keten transparanter.

Start-up accelerators

Verder stelt staatssecretaris Van Dam nog eens 500.000 euro beschikbaar voor zogenoemde startup accelerators. Deze accelerators gaan startups ondersteunen en de introductie van innovaties versnellen. Zo krijgen de startups bijvoorbeeld hulp van gevestigde bedrijven bij het maken van bedrijfsplannen en marketingconcepten. Ook zorgen de accelerators voor betere toegang tot investeringsfondsen en risicokapitaal. Begin 2017 start de eerste accelerator voor tuinbouw. Daarna volgen accelerators voor food en agritech.

Agrafiek Awards

Loonbedrijf Van der Woerd uit Zoelen wint Agrafiek Award 2016

Loonbedrijf van der Woerd is door de jury uitgeroepen tot winnaar van de  Agrafiek Award 2016 in de categorie Loonwerk. Volgens het juryrapport heeft Loonbedrijf Van der Woerd voor zichzelf een sterke positie gecreëerd in de totale keten.

Het juryrapport vermeldt het volgende over het bedrijf:”Van der Woerd doet 50% akkerbouw en 50% melkvee. Daarnaast hebben ze een eigen akkerbouwtak van 350 ha.  Naast loonwerker zijn ze mestintermediair voor bedrijven in de regio.

Veel machines zijn met GPS systemen uitgevoerd. Voordelen zijn dat alle percelen worden opgemeten en dat de data wordt opgeslagen, zodat ze snel klanten kunnen adviseren. Er kan nu ook makkelijk met de machines in ploegendienst worden gewerkt, waardor de machines in korte tijd veel draaiuren maken. Hierdoor dalen de kosten per draaiuur fors en is overcapaciteit niet nodig. Zo nodig wordt er samengewerkt met collega’s.

Bij Van de Woerd werken ze veel met bandendruk-wissel-systemen omdat ze zich ervan bewust zijn dat ze zuinig met  de bodem om moeten gaan. Dit  geldt niet alleen voor het lentewerk, maar ook met oogsten wordt met zorg met de bodem omgegaan.

Van de Woerd werkt ook met de digitale werkbon van Agro-IT, dit om adminsitratief overzichtelijk te houden en met minimaal aantal mensen op kantoor toch zaken te kunnen organiseren.”

Agrafiek
Agrafiek is een initiatief van de gelijknamige stichting en de uitgeverijen Prosu Media Producties en Rekad. Agrafiek focust zich op het aspect innovatie, management en duurzaamheid en heeft tot doel om de innovatie inspanningen in de sectoren onder de aandacht te brengen. Deelname aan de Agrafiek Awards staat open voor alle Nederlandse akkerbouwers, loonwerkers, melkveehouders en varkenshouders.

Samenwerking Evenementenhal

Agrarische Vakbeurzen Evenementenhal en Prosu trappen partnership af

Op 7 juli 2016 trapten de Agrarische Vakbeurzen van Evenementenhal en Prosu hun samenwerking én het komend beursseizoen af. Dit in gezelschap van exposanten en overige geïnteresseerden.

Tijdens een speciale ‘Zomer BBQ & Borrel’ gaven Algemeen Directeur Angelique Klar, Research & Development Engineer René Floor en Adviseur Karin Nijboer (Evenementenhal) het startsein voor het nieuwe beursseizoen. Henk Stoel (Prosu Media Producties) en Peter Arkenbout (Prosu Databased Marketing) lichtten toe welke vernieuwende bijdrage zij kunnen leveren aan de vakbeurzen, en hoe exposanten méér uit hun deelname halen. Evenementenhal sloot de bijeenkomst met een barbecue af.

Samenwerking intensiveren
Evenementenhal en Prosu werken al samen sinds de eerste Landbouwbeurs in 1996. Prosu is een trouwe deelnemer en speelt daarnaast vanuit haar database-expertise een grote rol in de uitnodigingsservice en kwalitatieve bezoekerswerving van Evenementenhal.

“We vinden dit het juiste moment om onze samenwerking te intensiveren. Zowel in media- als contentpartnership,” verklaart Directeur Klar.

Prosu Databased Marketing levert met haar Stand Traffic Generator extra standbezoeken op, voor én metde exposant.

“Wij zien dat exposanten tijdens een beurs hun uiterste best doen om goede bezoekers te krijgen op hun stand. Bij het vooraf werven van het juiste potentieel ligt nog ruimte voor verbetering,” aldus Peter Arkenbout van Prosu.

Met de Stand Traffic Generator helpt Prosu exposanten door het vooraf inplannen van afspraken op de stand onder het motto: Meer rendement uit uw stand.

Prosu Media Producties stelt de officiële beursspecial samen voor de agrarische eventtitels.

Henk Stoel: “Met de beursspecials kunnen bezoekers zich voorbereiden op de beurs en oriënteren op investeringen. Exposanten kunnen zich hierin profileren en hun beursmoment verlengen. Het is de bedoeling dat deze specials ‘bewaar’-exemplaren worden, waarmee bezoekers zich vóóraf en achteraf verdiepen in ondernemersvraagstukken.”

In aanloop naar de beurzen starten Evenementenhal en Prosu Media Producties deze zomer met vlogs en blogs.

“Hierin volgen we agrariërs, maar ook exposanten, gedurende een bepaalde tijd met als algemeen uitgangspunt: ‘Wat speelt er in de markt?’. Daarnaast geeft Prosu Media Producties weer de bonnenboekjes uit. Een laagdrempelige manier, ter ondersteuning van standmedewerkers, om leads te verkrijgen en adressen te verzamelen. Dit alles voor het behalen van meer beursrendement,” aldus Stoel.

Ook levert Prosu een bijdrage aan de kennisprogrammering in samenwerking met de Programma Manager van Evenementenhal. Exposanten krijgen extra gelegenheid om hun specifieke kennis tijdens meerdere lezingen te presenteren. Prosu Databased Marketing informeert voorafgaand aan de beurs de juiste doelgroep over de lezingen. Zo streven Evenementenhal en Prosu een optimale match tussen vakkennis van exposanten en agrarische ondernemers na.

Nieuwe kwaliteitsimpulsen
Tijdens de lancering van de samenwerking nam Research & Development Engineer Floor aanwezigen mee in de toekomstvisie op de Agrarische Vakbeurzen. Nieuwe functionaliteiten als de Evenementenhal App, samenwerkingen met partijen als Livestock Research van Wageningen UR, een breder aanbod segmenten op de beursvloer, en nu, de partnership met Prosu, moeten de toekomstbestendigheid van de vakbeurzen verzekeren.

“Wij willen onze gevestigde platformen voorzien van frisse kwaliteitsimpulsen. Met nieuwe samenwerkingen en functionaliteiten bieden we onze exposanten nog meer mogelijkheden om zichtbaar te zijn,” licht Directeur Klar toe.

De intentie is om een kick-off in de toekomst te herhalen.

“Aanwezigen reageerden positief op dit extra informele ontmoetingsmoment met branchegenoten en concullega’s buiten de beurzen om,” stelt Adviseur Nijboer.

Agrarische Beursagenda
De eerstvolgende Agrarische Vakbeurzen vinden plaats in Evenementenhal Hardenberg: Landbouwdagen Intensieve Veehouderij op 25, 26 en 27 oktober en Rundvee & Mechanisatie Vakdagen op 1, 2 en 3 november. Deze edities krijgen een extra feestelijke tint in verband met hun 20-jarig jubilea. Bekijk de complete Agrarische Beursagenda op www.agrarischebeursagenda.nl.

mediagedrag

Agrariërs bekijken e-mailings vaker via smartphone

Agrariërs openen vaker hun e-mail via hun smartphone. Dit blijkt uit onderzoek van Prosu Databased Marketing in samenwerking met Prosu Media Producties.

In het 1e kwartaal van 2015 bekeek gemiddeld 14% van de openers hun e-mailnieuwsbrief per smartphone. In het laatste kwartaal van 2015 is dit gestegen naar 21%! Prosu analyseerde gegevens van melkveehouders, varkenshouders, pluimveehouders, akkerbouwers en loonwerkers. In alle sectoren is deze trend zichtbaar.

Desktop en tablet
Waar de één stijgt, daalt de ander. Opvallend is dat het gebruik van de desktop daalt, maar het gebruik van de tablet stabiel blijft. Begin 2015 opende 76% van de agrariërs de digitale nieuwsbrieven met de desktop, eind 2015 is dit gedaald naar 66%. Het gebruik van de tablet groeide slechts van 10% naar 13%.

Bezit van devices
Dat de desktop nog altijd meer gebruikt wordt dan de smartphone en tablet is logisch als je naar het bezit kijkt. Uit eerder onderzoek van Prosu Databased Marketing blijkt dat bijna alle agrariërs een desktop hebben (99%). Maar ongeveer de helft van de agrariërs bezit een smartphone (55%) en/of een tablet (46%).

Marketingtips
Voor u als marketeer heeft deze trend natuurlijk gevolgen. Een aantal zaken om rekening mee te houden zijn als eerst natuurlijk het responsive maken van uw website, maar ook van uw e-mailings. Hierdoor veert de grootte van de mailings en artikelen als het ware automatisch mee met de grootte van de verschillende devices.

Verklein verder uw afbeeldingen voordat u ze toevoegt aan de e-mailing. Hierdoor laadt uw e-mailing makkelijker op de kleine(re) devices.

Interesse
Wilt u meer weten over het onderzoek of uw digitale mogelijkheden eens bespreken? Neem dan direct contact op met Eline Kortes van Prosu Media Producties via 0320-286 939 of Eline.Kortes@prosu.nl.