akkerbouwbedrijf.nl live

Akkerbouwbedrijf.nl staat live! Sluit u aan bij onze thema’s?

Een maand geleden was het zo ver! Akkerbouwbedrijf.nl is vernieuwd online gekomen. Naast een verfrissend en overzichtelijk design is er nu ook naast dagelijkse nieuws meer ruimte voor diepgang op akkerbouw thema’s. Voor agrariërs biedt dit meer lezerswaarde en voor u als marketeer zijn er nieuwe advertentie mogelijkheden.

Akkerbouwactueel wordt akkerbouwbedrijf

Wellicht is het u al opgevallen akkerbouwactueel.nl is veranderd in akkerbouwbedrijf.nl. Het was al langer een wens om onze titels gelijk te trekken qua benaming. Dit om zowel u als agrariërs meer herkenning te geven dat onze titels bij elkaar horen. Vanaf heden zal het verkeer naar akkerbouwactueel.nl automatisch door worden gestuurd naar akkerbouwbedrijf.nl.

Meer dan zestig thema’s

Op de vernieuwde website van akkerbouwbedrijf is plaats voor meer dan zestig thema’s. Deze thema’s spelen in op de behoefte en vraagstukken van de akkerbouwer. Zoekt een akkerbouwer bijvoorbeeld iets over een pootmachine, dan hebben wij hier een themapagina voor ontwikkeld. Op deze pagina vindt men een korte samenvatting van het onderwerp met daarbij twee topberichten en de laatste vier recente berichten. Op deze manier worden akkerbouwers nog sneller en beter geholpen bij zijn online zoekopdrachten.

Kansen voor u als agrimarketeer

Voor u als marketeer biedt de vernieuwde website vele kansen. Gaat u voor naamsbekendheid onder alle akkerbouwers dan kan er altijd gekozen worden voor een banner op alle pagina’s. Echter biedt de website ook nieuwe unieke mogelijkheden voor u als marketeer. U kunt nu namelijk ook gebruik maken van contextual advertising. In Jip-en-Janneketaal uitgelegd is contextual advertising een manier van adverteren waarbij de inhoud van een pagina leidend is. Oftewel een advertentie wordt niet meer getoond op basis van wie het eerst komt, wie het eerst maalt of op basis van bestaande persoonsgegevens. Contextual advertising zorgt ervoor dat een advertentie alleen getoond wordt als het aansluit bij de informatie die op de pagina gedeeld wordt.

Heeft u bijvoorbeeld een advertentie over een nieuwe pootmachine. Dan kunnen we deze tonen op alle pagina’s. Maar wet kunnen er ook voor zorgen dat deze alleen getoond wordt aan akkerbouwers die artikelen lezen over pootmachines. Op deze manier gaat u gerichter adverteren. Het grootste voordeel hiervan is dat de doorkliksratio’s zullen stijgen voor uw campagne. Meer weten over contextual advertising? Klik hier en lees het artikel ‘Contextual advertising leidt tot een succesvollere campagne’.

Welke thema’s behandelt akkerbouwbedrijf.nl?

Op de website akkerbouwbedrijf.nl worden meer dan zestig thema’s besproken. Hieronder een overzicht van alle thema’s. Mocht u een thema missen of zal u graag willen inspelen op één van onderstaande thema’s vul dan het formulier in onderaan deze pagina. Of ga naar de contactpagina en neem direct contact met ons op!

Akkerbouw thema's

Stel hieronder uw vraag:

Melkveebedrijf.nl live

Melkveebedrijf.nl staat live! Sluit u aan bij onze thema’s?

Op 10 augustus was het zo ver! Melkveebedrijf.nl is vernieuwd online gekomen. Naast een verfrissend en overzichtelijk design is er nu ook naast dagelijkse nieuws meer ruimte voor diepgang op melkveehouderij thema’s. Voor agrariërs biedt dit meer lezerswaarde en voor u als marketeer zijn er nieuwe advertentie mogelijkheden.

Meer dan zestig thema’s

Op de vernieuwde website van Melkveebedrijf is plaats voor meer dan zestig thema’s. Deze thema’s spelen in op de behoefte en vraagstukken van de melkveehouders. Zoekt een melkveehouder bijvoorbeeld iets over een ligbox, dan hebben wij hier een themapagina voor ontwikkeld. Op deze pagina vindt men een korte samenvatting van het onderwerp met daarbij twee topberichten en de laatste vier recente berichten. Op deze manier worden melkveehouders nog sneller en beter geholpen bij zijn online zoekopdrachten.

Kansen voor u als agrimarketeer

Voor u als marketeer biedt de vernieuwde website vele kansen. Gaat u voor naamsbekendheid onder alle melkveehouders dan kan er altijd gekozen worden voor een banner op alle pagina’s. Echter biedt de website ook nieuwe unieke mogelijkheden voor u als marketeer. U kunt nu namelijk ook gebruik maken van contextual advertising. In Jip-en-Janneketaal uitgelegd is contextual advertising een manier van adverteren waarbij de inhoud van een pagina leidend is. Oftewel een advertentie wordt niet meer getoond op basis van wie het eerst komt, wie het eerst maalt of op basis van bestaande persoonsgegevens. Contextual advertising zorgt ervoor dat een advertentie alleen getoond wordt als het aansluit bij de informatie die op de pagina gedeeld wordt.

Heeft u bijvoorbeeld een advertentie over een nieuwe ligbox. Dan kunnen we deze tonen op alle pagina’s. Maar wet kunnen er ook voor zorgen dat deze alleen getoond wordt een melkveehouders die artikelen lezen over ligboxen. Op deze manier gaat u gerichter adverteren. Het grootste voordeel hiervan is dat de doorkliksratio’s zullen stijgen voor uw campagne. Meer weten over contextual advertising? Klik hier en lees het artikel ‘Contextual advertising leidt tot een succesvollere campagne’.

Welke thema’s behandelt melkveebedrijf.nl?

Op de website melkveebedrijf.nl worden meer dan zestig thema’s besproken. Hieronder een overzicht van alle thema’s. Mocht u een thema missen of zal u graag willen inspelen op één van onderstaande thema’s vul dan het formulier in onderaan deze pagina. Of ga naar de contactpagina en neem direct contact met ons op!

Themapaginas melkveebedrijf

Stel hieronder uw vraag:

Vakbladen aan keukentafel

Online marketing centraal in plannen 2018? Vergeet adverteren op papier niet

Vakbladen worden nog steeds goed gelezen door agrariërs. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van Prosu Databased Marketing. Maar liefst 94% van de agrariërs leest nog steeds vakbladen. Dit beperkt zich niet tot één blad, gemiddeld lezen agrariërs 2 tot 3 vakbladen. Ondanks alle online mogelijkheden blijkt een papieren vakblad nog steeds een belangrijke basis om naamsbekendheid en imago op te bouwen en op niveau te houden.

In de praktijk zien we een steeds grotere verschuiving naar online marketing ontstaan. Gezien alle mogelijkheden die online marketing biedt, is dat logisch. Toch blijven de agrariërs trouw aan hun vakbladen. Dit biedt kansen voor u als marketeer, maar waarom zou u in een vakblad moeten adverteren? Hierbij is het van belang om naar de customer journey van de klant te kijken. De customer journey van de klant is de weg die de klant aflegt langs verschillende momenten waarop hij of zij iets hoort, leest of vraagt over uw product, voordat daadwerkelijk wordt overgegaan tot de aanschaf van een product. Vakbladen spelen met name een belangrijke rol tijdens de ‘klantreis’. Een goede naamsbekendheid en positief imago zijn namelijk randvoorwaarden om verder te komen in die reis. Door te adverteren, kunt u uw bedrijf of product goed positioneren. Concrete salesacties passen beter bij andere kanalen. De impact van andere kanalen wordt versterkt door de ondersteuning van de papieren advertenties.

Uit het onderzoek blijkt ook agrariërs vasthouden aan de sectorale vakbladen. Dit draagt voor u als adverteerder bij om juist midden in uw doelgroep een sterke positie te verwerven. In een volgend artikel vertellen we hier meer over.

Interesse

Wilt u meer informatie over hoe uw communicatie het beste kunt inrichten en hoe u media daarvoor in kunt zetten? Of wilt u handig tips&tricks ontvangen die bij u inzetbaar zijn? Neem dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek met Eline Kortes van Prosu Media Producties via eline.kortes@prosu.nl. Wilt u meer informatie over het mediagedrag onder agrariërs of de inzet van direct mails, neem dan gerust contact op met Lisanne Andeweg van Prosu Databased Marketing via lisanne.andeweg@prosu.nl.

Internet onder agrariërs

Zakelijk internetgebruik onder agrariërs stijgt met ruim 20%

Dat agrariërs online actief zijn, is niet nieuw. Maar wat blijkt? Steeds meer tijd online wordt zakelijk besteed. Voorheen besteedde men een derde van hun tijd online aan privégebruik en twee derde zakelijk. Nu wordt zelfs driekwart van de tijd die agrariërs online zijn zakelijk besteed. Dat is een stijging van ruim 20% in vergelijking met vorig jaar. 

96% van de ondervraagde agrariërs geeft aan gebruik te maken van het internet. Dit ligt boven het gemiddelde van de rest van Nederland, waar 94,4% een internetverbinding heeft en 88% minimaal wekelijks het internet gebuikt (Bron: CBS).

Onderzoek Prosu

Loonwerkers meest actief

Agrariërs internetten gemiddeld 1 uur per dag. Loonwerkers springen hier bovenuit met 1,2 uur per dag, waar varkenshouders achterblijven met 0,7 uur per dag. Van de tijd dat agrariërs online zijn, besteden zij een kwart van hun tijd hier privé en maar liefst driekwart van hun tijd aan bedrijfsgerelateerde zaken.

Vier tips

Ergens is de ontwikkeling van het bedrijfsmatige internetgebruik niet verbazend. Agrariërs zijn serieus met hun bedrijf bezig. Gezien er online steeds meer mogelijk is, bevindt ook de agrariër zich op het internet op zoek naar de benodigde informatie. Het is van groot belang om hier als agrarische toeleverancier rekening mee te houden. Daarom vier tips om u te helpen:

 • Zorg dat uw bedrijf goed vindbaar is via Google. Via Google oriënteert 65% van de agrariërs met internet zich voor bedrijfsmatige investeringen of om te kiezen voor een leverancier.
 • Vertel waar u voor staat en wat u echt uniek maakt. Agrariërs zijn heel actief in het vergelijken van toeleveranciers op basis van hun website. Meer dan de helft van de agrariërs zoekt naar nieuwe leveranciers en 66% bezoekt ook de websites van hun belangrijkste huidige leveranciers.
 • Online verkoop is echt iets om te overwegen. 80% van de agrariërs bestelt namelijk bedrijfsgerelateerde producten online. De bereidheid om ook grote investeringen te doen via internet is groot onder agrariërs. De stap naar online verkoop is voor toeleveranciers goed te maken. Het vergt vaak wel een aanpassing in de organisatie.
 • Reviews zijn belangrijk. De ervaring van anderen is een belangrijke basis in de selectie van toeleveranciers. Laat klanten dus aan het woord op uw website.

Het onderzoek 

Ons zusterbedrijf, Prosu Databased Marketing heeft voor het 7e jaar op rij dit onderzoek gedaan naar het mediagebruik van agrariërs. Dit geeft niet alleen inzicht in de huidige stand van zaken, maar geeft ook een duidelijk beeld van de ontwikkelingen die spelen. De volgende sectoren zijn onderzocht: melkveehouderij, akkerbouw, varkenshouderij, glastuinbouwers, loonwerkers, pluimveehouderij, geitenhouderij, fruitteelt. Het onderzoek is ook uitgevoerd in Vlaanderen.

Interesse

Bent u benieuwd naar de complete uitkomst van het onderzoek? Alle onderzoeksresultaten zijn ook beschikbaar. Zo kunt u het volledige rapport over één of meerdere sectoren aanschaffen die uw interesse hebben. Hiervoor kunt u terecht bij Corina Spaan van Prosu Databased Marketing via Corina.Spaan@prosu.nl of via 088-00 66 123.

Agrarische sector 2016

Agrarische sector 2016 uitgelicht in cijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de cijfers van de agrarische sector in de 2016 bekend gemaakt. Uit deze cijfers vallen altijd interessante bekende en onbekende conclusies te trekken. Onderstaand een opsomming van alle conclusies in de verschillende sectoren (Melkveehouders, Pluimveehouders, Varkenshouders en de Akkerbouwer):

Melkveehouders

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal melkvee in Nederland (boven de twee jaar) is gestegen van 1,62 miljoen in 2015 naar 1,74 miljoen in 2016. Het gaat hierbij om een stijging van ruim 7,5%.

Het aantal bedrijven met melkvee (ouder dan twee jaar) is in 2016 gedaalt van 18.265 bedrijven naar 17.910 bedrijven, dit is een daling van 1,9%. Het gemiddeld aantal melkvee per bedrijf is wel flink gestegen van 88,8 dieren in 2015 naar 97,4 dieren in 2016, dit is een stijging van 9,7%.

Bekijk artikel

Pluimveehouders

De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geven aan dat het aantal vleeskuikensbedrijven in 2016 is gestegen met 5% ten opzichte van het jaar ervoor. Het totale aantal van bedrijven die kippen houden is echter gedaalt van 2049 tot 1965 bedrijven, een daling van ruim 4%.

Vleeskuikens

Het gemiddelde aantal vleeskuikens per bedrijf bedroeg in 2015 nog ongeveer 82.000 dit aantal is in 2016 gedaalt tot ongeveer 78.200 vleeskuikens per bedrijf. Het aantale totale vleeskuikens in Nederland is wel iets gestegen van 49,1 miljoen naar 49,2 miljoen vleeskuikens.

Leghennen

Het aantal bedrijven met leghennen is in 2016 gedaalt van 1124 naar 1017 bedrijven, dit is een daling van ruimt 9,5%. Het totaal aantal aan leghennen in Nederland is tevens gedaalt van 47,7 naar 46,2 miljoen leghennen. Het gemiddelde aantal leghennen per bedrijf was in 2015 nog 42.423 leghennen. Dit aantal is in 2016 gestegen naar 45.440 leghennen per bedrijf. Het gemiddeld aantal hennen per bedrijf is hiermee 7,11% toegenomen.

Totaal aantal kippen Nederland 

Het totaal aantal kippen in Nederland is van 106,8 miljoen in 2015 naar 105,6 miljoen in 2016 gedaalt, dit is een daling van ruim 1%. Het totale aantal van bedrijven die kippen houden is echter gedaalt van 2049 tot 1965 bedrijven, een daling van ruim 4%. Het gemiddelde aantal kippen per bedrijf is hiermee gestegen van 52.104 naar 53.750 kippen per bedrijf, dit is een stijging van 3,2%.

Bekijk artikel

Varkenshouders

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het totaal aantal varkens in Nederland is gedaald van 12,60 miljoen in 2015 naar 12,48 miljoen in 2016, dit is een daling van ongeveer 1%. Het aantal bedrijven met varkens is gedaald van 4.928 bedrijven in 2015 naar 4.508 bedrijven in 2016, dit is een daling van 8,5%. Het gemiddeld aantal varkens per bedrijf bedroeg in 2015 2.557 varkens, in 2016 lag dit aantal op 2.768 varkens. Dit is een stijging van 211 varkens per bedrijf wat neer komt op een stijging van 8,3%. 

Vleesvarkens

Het totaal aantal vleesvarkens in Nederland is gedaald van 5,80 miljoen in 2015 naar 5,73 miljoen vleesvarkens in 2016, dit is een daling van 1,33%. Het aantal bedrijven met vleesvarkens is tevens gedaald van 4.025 in 2015 naar 3.719 bedrijven in 2016, dit is een daling van 7,6%. Het gemiddeld aantal vleesvarkens per bedrijf bedroeg in 2015 1.442 vleesvarkens, in 2016 lag dit aantal op 1.540 vleesvarkens. Dit is een stijging van ongeveer 100 vleesvarkens per bedrijf wat neer komt op een stijging van 6,8%.

Biggen

Het totaal aantal biggen in Nederland is in 2016 gedaald met ruimt 2500 biggen ten opzichte van 2015. Het aantal bedrijven met biggen is tevens gedaald van 2.090 in 2015 naar 1.911 bedrijven in 2016, dit is een daling van 8,6%. Het gemiddeld aantal biggen per bedrijf bedroeg in 2015 2.678, in 2016 lag dit aantal op 2.927 biggen. Dit is een stijging van ongeveer 250 biggen per bedrijf wat neer komt op een stijging van 9,3%.

Fokvarkens

Het totaal aantal fokvarkens in Nederland is gedaald van 1,20 miljoen in 2015 naar 1,16 miljoen fokvarkens in 2016, dit is een daling van 3,7%. Het aantal bedrijven met fokvarkens is tevens gedaald van 2.100 in 2015 naar 1.911 bedrijven in 2016, dit is een daling van 9%. Het gemiddeld aantal fokvarkens per bedrijf bedroeg in 2015 572 fokvarkens, in 2016 lag dit aantal op 605 fokvarkens. Dit is een stijging van ongeveer 30 fokvarkens per bedrijf wat neer komt op een stijging van 5,6%.

Bekijk artikel

Akkerbouwers

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het totaal are aan suikerbieten het meest is gestegen in vergelijking met de aardappelen, akkerbouwgroenten (uien) en granen. Hieronder een overzicht van alle cijfers. 

Aardappelen

Het aantal aardappelen aan are in Nederland is in 2016 vrij gelijk gebleven aan de cijfers van 2015. Het aantal are per bedrijf is gestegen van 1646 are naar 1650 are per bedrijf, dit is een stijging van 0,24%.

Akkerbouwgroenten

Het aantal akkerbouwgroenten berekend in are is in 2016 gestegen met maar liefst 216.434 are ten opzichte van 2015, dit is een stijging van 3,9%. Het gemiddeld aantal are akkerbouwgroenten per bedrijf is gestegen van 1078 naar 1094 are wat neerkomt op een stijging van 1,5%.

Uien

Het aantal uien berekend in are is in 2016 gestegen met 127.394 are ten opzichte van 2015, dit is een stijging van 4%. Het gemiddeld aantal are uien per bedrijf is gestegen van 850 are naar 865 are, dit is een stijging van 1,77%.

Granen

Het aantal bedrijven dat graan verbouwd is gedaald met 724 bedrijven, dit is een percentage van 5,85%. Het totaal aantal aan are is gedaald met 1.571.459 are, dit is een totale daling van 7,98%. Het gemiddeld aantal are aan granen per bedrijf is gedaald van 1590 are naar 1559 are per bedrijf. Dit is een daling van 1.9%.

Suikerbieten

Het aantal suikerbieten berekend in are is in 2016 gestegen met met liefst 1.228.601 are ten opzichte van 2015, dit is een stijging van 21%. Het gemiddeld aantal are suikerbieten per bedrijf is gestegen van 773 are naar 904 are per bedrijf, dit is een stijging van maar liefst 16,9%.

Bekijk artikel

Bron: CBS

Ontwikkeling Landbouwexport

Export landbouw stijgt met ruim 4 procent

Nederland exporteerde in 2016 voor 85 miljard euro aan landbouwgoederen. Dat is 4,4 procent meer dan in 2015, en meer dan ooit tevoren. Dat melden CBS en Wageningen Economic Research op basis van gezamenlijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Nederland is de tweede landbouwexporteur ter wereld, na de Verenigde Staten. Het belangrijkste agrarische exportproduct blijft de sierteelt, zoals bloemen, planten, boomkwekerijproducten en bloembollen. Daarna volgen vlees, zuivel en eieren, groenten en fruit.

Naast de export van primaire en secundaire landbouwgoederen stijgt in 2016 ook de export van hoogwaardige, kennisintensieve agroproducten (tertiaire landbouwgoederen). Inclusief deze technologische export komt de landbouwgerelateerde export uit op 94 miljard euro.

Importwaarde stijgt minder snel
De importwaarde van primaire en secundaire landbouwgoederen stijgt minder sterk (1,6 procent) dan de exportwaarde en komt uit op 57,1 miljard euro. Het verschil in waardeontwikkeling van de import en de export heeft deels te maken met prijsontwikkelingen. Terwijl de exportprijzen licht zijn gestegen, is er een kleine prijsdaling bij de invoer.

De handelsbalans komt hoger uit dan in 2015, het handelsoverschot in agrarische goederen neemt in 2016 toe met 2,7 miljard euro naar 27,9 miljard euro. Dit is 55 procent van het totale Nederlandse handelsoverschot.

Fruit en cacao zijn de belangrijkste agrarische importgoederen. Ontwikkelingen als het al dan niet slagen van oogsten, uitbreiding van areaal of verhoging van de productie in andere delen van de wereld hebben grote invloed op de waarden en de internationale handelscijfers van Nederland.

Fruitexport vooral wederuitvoer
De belangrijkste exportproducten zijn sierteelt, vlees, zuivel en eieren en groenten. Fruit is vaak van buitenlandse kweek en daarmee geen prominent Nederlands exportproduct.

Fruit komt zonder wederuitvoer op een achttiende plek op de lijst van belangrijkste landbouwexportproducten. Daartegenover staat dat bereidingen van graan, meel en melk drie plekken hoger staan als wordt gecorrigeerd voor wederuitvoer. Daarbij valt te denken aan babymelkpoeder, een belangrijk exportproduct dat voor het overgrote deel van Nederlandse makelij is.

Duitsland belangrijkste handelspartner
De Nederlandse agrarische handel speelt zich vooral af met onze buurlanden. Van de Nederlandse agrarische export gaat ruim 25 procent naar Duitsland. De afzet naar Duitsland bestaat vooral uit aardappelen, groente en fruit (18 procent), sierteelt (12 procent) en dieren en vlees (12 procent). Voor sommige agrarische producten, zoals consumptie-eieren en levende varkens gaat zelfs driekwart van de Nederlandse export naar Duitsland.

Nederland heeft in 2016 voor 57,1 miljard euro aan agrarische producten ingevoerd. Duitsland is met 10,7 miljard euro (19 procent) het belangrijkste herkomstland van agrarische producten die Nederland importeert. Op enige afstand volgen België en Frankrijk.

Nederland belangrijkste herkomstland van Duitse agrarische import
Met een aandeel van 24 procent in de Duitse agrarische goederenimport heeft Nederland een zeer sterke positie op de Duitse markt. Dit aandeel nam in 2016 iets toe. Frankrijk is het tweede belangrijke herkomstland in de Duitse agrarische import. Het aandeel van Frankrijk bleef gelijk ten opzichte van 2015.

Bron: CBS.nl

Duurzaam vlees

2016: Een roerig jaar met veel spraakmakend agrarisch nieuws

2016, een jaar waarin veel gebeurd is in de agrarische sector.

Van het plan voor fosfaatreductie, de vogelgriep, inbraken bij varkenshouders, faillissementen en grote overnames, en de invoering van het T-rijbewijs tot het verbod bepaalde gewasbeschermingsmiddelen. Allemaal gebeurtenissen die waarschijnlijk ook direct invloed hebben op uw bedrijfsvoering.

Inspelen op nieuwsitems

Ook voor de agrariërs was dit alles groot nieuws. Dit is ook direct terug te zien in onze top 10 nieuwsberichten per website. Het is voor u als marketingprofessionel een kunst en uitdaging om in te spelen op de ontwikkelingen in de sector en/of samenwerkingen aan te gaan met partijen die bezig zijn met belangrijke onderzoeken waarbij je je product als een oplossing kunt aanbieden (relevante content). Bepaalde nieuwsberichten en content kunnen een behoefte creëren bij de lezer waar goed op ingespeeld kan worden. Denk daarbij aan een onderzoek over verschillende manieren van beweiden, welke een behoefte kan creëren aan nieuwe producten voor weidegang. Uiteindelijk draait het allemaal om ‘de juiste boodschap (relevante content)’ op het ‘juiste moment’ bij de ‘juiste doelgroep’ over te brengen.

Uw content op laten vallen

De laatste jaren is content marketing sterk in opmars. Hierdoor ontstaat er een grote ‘content overload’. Een belangrijke vraag die gaat spelen is; Hoe val je met jou advertorial of persbericht op tussen alle informatie die aanwezig is op de web. Wat onder andere opvalt aan de diverse titels in de top 10 meest gelezen items is dat er meerdere malen “citaten” voorkomen. Het belang van een goede en sprekende gebruikservaring van een andere agrariërs wordt hiermee onderstreept. Zeker in een tijd waar de content alleen nog maar meer zal toenemen.

Hieronder vindt u de meest gelezen items op de diverse agrarische websites:

De top 10 meest gelezen op de Loonwerker.nl

 1. Wissel trekkercertificaat voor 1 juli in
 2. Eerste Fendt Katana verkocht in Nederland
 3. Louis Nagel houdt op te bestaan
 4. Louis Nagel stopt importeurschap Argo Tractoren
 5. Kenteken verplicht vanaf 2017, APK vanaf 2018
 6. Breure: “Met vakkundige medewerkers en modern materiaal een totaalpakket aanbieden”
 7. Loonbedrijf van der Woerd uit Zoelen wint Agrafiek Award 2016
 8. Machinebouw Vogel Noot failliet
 9. John Deere komt met nieuwe serie compacte landbouwtrekkers
 10. Loonbedrijf Hendrickx stopt machinebouw wordt geveild

De top 10 meest gelezen op AkkerbouwActueel.nl

 1. Maatschap Koetsenruijter te Espel “Op voorraad rooien voorkomt bacterieziekten”
 2. Ivo Haartsen: “Demoploeg Rumptstad Optimus goed bevallen”
 3. Den Hartogh “Ik koop alleen maar trekkers die kapot zijn”
 4. Jan Reinier de Jong: “Uitdagingen zoeken maar corebusiness blijft akkerbouw”
 5. Wissel trekkercertificaat voor 1 juli in
 6. Graansilo volgens Bert Veerman “Een logische investering”
 7. Harry Schreuder: “Half vijf het bed uit om kunstmest te strooien”
 8. Achterstand bij het aardappelen poten: “Ik slaap er geen minuut minder om”
 9. NAV: Supermarkten zwichten voor milieuorganisaties
 10. Groenbemestdemo laat ondergrondse en bovengrondse effecten op de bodem zien

De top 10 meest gelezen op Melkveebedrijf.nl 

 1. Fosfaatwet aangenomen in de Tweede Kamer
 2. Boeren voelen zich belaazerd
 3. FrieslandCampina garantieprijs oktober 29,50 euro
 4. Zuivelsector ontziet niet groeiers in fosfaatreductieplan
 5. Fosfaatrechten pas in 2018 ingevoerd
 6. Garantieprijs FrieslandCampina december 37,50 euro
 7. Leden FrieslandCampina ontvangen prestatietoeslag
 8. Biologische boeren starten actie red de biokoe
 9. RFC garantieprijs november 33,00 euro
 10. Noodwet en stoppersregeling om derogatie te behouden

De top 10 meest gelezen op Varkensbedrijf.nl

 1. NVV overweegt stappen tegen varkens in nood
 2. Keuringsdienst van waarde te gast bij Vion Food
 3. NVV en LTO geschrokken van vondst dode varkens
 4. Dal voor zuivel en varkensprijzen voorbij
 5. NVV en LTO hetze tegen varkenshouderij is doodlopende weg
 6. Varkenshouderij moet met 30% krimpen
 7. Financieel sterke bedrijven onderscheiden zich op voerwinst
 8. Dierenartsen Aadal en Ysselsteyn verder als Advee Dierenartsen
 9. Eerste resultaten proefbedrijf de raamloop zijn veel belovend
 10. Extra rendement puur door hygiënisch werken

De top 10 meest gelezen op PluimveeActueel.nl

 1. Ernstige dreiging vogelgriep
 2. Landelijke ophokplicht en bezoekersregeling aangepast
 3. Eerste bewegende beelden van roofvogels in kippenuitlopen
 4. Vogelgriep aangetroffen in Abbega
 5. Vogelgriep in Deurne aangetroffen
 6. Waarschijnlijk vogelgriep in Land van Maas en Waal
 7. Vogelgriep in Boven-Leeuwen 244.000 kippen geruimd
 8. Opnieuw vogelgriep op eendenbedrijf in Biddinghuizen
 9. Blijf alert op vogelgriep
 10. Vogelgriep op eendenbedrijf Kamperveen

Blog: Eline Kortes (Marketing & Communciatie)

Autonoom

40 miljoen voor innovatieve landbouw en voedselproductie

Voor innovatieve projecten en startups in de agrifood-sector komt ruim 40 miljoen euro beschikbaar vanuit het ministerie van Economische Zaken en het bedrijfsleven. Dat heeft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken vandaag bekendgemaakt op het AgriFoodTech congres in Den Bosch. Met forse investeringen in hightech innovaties moet Nederland volgens de staatssecretaris ook in de toekomst koploper blijven in duurzaam geproduceerd voedsel en toonaangevend met kennis en innovatie in de land- en tuinbouw.

Staatssecretaris Van Dam: “De Nederlandse agrifood-sector is een van de meest productieve in de wereld. Maar om die koppositie te behouden, moeten we voorop blijven lopen. Met de toepassing van de nieuwste innovaties uit de hightech en ICT kunnen we onze positie versterken. In de toekomst zullen we niet alleen een grote exporteur moeten zijn van voedselproducten, maar ook van kennis en technologie.”

Om baanbrekende innovaties mogelijk te maken, wil de staatssecretaris met name jonge en kleine ondernemingen helpen om hun technologische en creatieve kennis om te zetten in toepasbare producten of diensten. Het ministerie van Economische Zaken stelt daarom 12 miljoen euro beschikbaar voor twee zogeheten SEED Capital fondsen. Het gaat om het Future Food Fund, een fonds van en voor ondernemers in de Agri-Horti-Food waarbij 24 investeerders zijn aangesloten, en het Shift Seed Fonds waarin onder andere Menzis, Rabobank, WNF, Topfonds Gelderland, Wageningen Business Generator en TU Delft investeren. Via deze investeringsfondsen wordt de bijdrage van EZ minimaal verdubbeld waardoor minstens 24 miljoen euro risicokapitaal beschikbaar komt voor innovatieve startups in de agrifood-sector.

Innovatieve projecten

Vanuit de innovatieagenda High Tech to Feed the World stelt het ministerie van Economische Zaken daarnaast 8 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve publiek-private projecten die bedrijven uit de hightech en de agrifood met elkaar verbinden. Ook vanuit het bedrijfsleven wordt eenzelfde bedrag geïnvesteerd. Het gaat in totaal om acht projecten die zijn geselecteerd door de topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en High Tech Systemen & Materialen:

 • Landbouwrobots – Robots en autonome landbouwmachines kunnen 24/7 het land bewerken en zijn veel zuiniger en lichter dan de grote voertuigen die nu op de akkers worden gebruikt. De robots zijn elektrisch aangedreven, zodat er geen schadelijke uitstoot is. De landbouwrobots zorgen voor een hogere opbrengst en een lager gebruik van gewasbescherming.
 • Big data voor veiliger voedsel – Met big data wordt een early-warning-systeem voor bacteriën bij vleesverwerkers ontwikkeld. Daardoor is er betere kwaliteitscontrole, wat goed is voor de voedselveiligheid en internationale concurrentiepositie.
 • Slimme kasmaterialen – Nieuwe kasmaterialen die zich aanpassen aan licht, klimaat en gewas, die het zonlicht op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid doorlaten of een optimaal CO2- en vochtgehalte regelen. Dit zorgt voor hogere opbrengsten en minder gebruik van energie, water en bestrijdingsmiddelen.
 • Big Data in de koelversketen – Met Big Data-technologieën uit de hightech-sector kan de distributieketen voor gekoelde producten worden geoptimaliseerd, zodat er minder energie verbruikt wordt, voedsel minder snel bederft en de internationale concurrentiepositie versterkt.
 • Informatie uit de plant – Door mens en machine in kassen, boomgaarden en open groentepercelen uit te rusten met bestaande en nieuwe sensoren wordt Big Data over planten opgebouwd die helpt bij verdere automatisering in de fruitteelt en slimme ziektebestrijding. Hierdoor gaat de kwaliteit van de oogst omhoog, en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen omlaag.
 • Klimaatbestendige kasconstructies – Meer dan 80% van de Nederlandse kassen wordt voor het buitenland gebouwd. Door moeilijk te achterhalen bouwvoorschriften en verschillende klimaatomstandigheden is het vaak lastig om tot een optimaal ontwerp te komen. Een high-tech rekenmodel geeft precies aan tegen welke belastingen een ontwerp bestand moet zijn, op basis van wereldwijde meteodata en de GPS-locatie van de nieuwe kas. Hierdoor worden kassen uit Nederland nóg beter en wordt de internationale concurrentiepositie verder versterkt.
 • Pratende sensoren op akker en wei – Bij de teelt van aardappelen, granen, gras en maïs kunnen sensoren in de akkers informatie verzamelen die wordt doorgegeven aan landbouwmachines. Zo kan het land heel precies worden bewerkt. Daardoor gaat de opbrengst van de oogst omhoog en de milieubelasting omlaag.
 • Big data in de pluimveevleesketen – Met Big Data-technologieën uit de hightech-sector kunnen de pluimveevleesketen efficiënter en tegelijkertijd duurzamer en meer consumentgericht werken. Het high-tech big data model zorgt voor meer dierenwelzijn, minder antibioticagebruik en maakt de keten transparanter.

Start-up accelerators

Verder stelt staatssecretaris Van Dam nog eens 500.000 euro beschikbaar voor zogenoemde startup accelerators. Deze accelerators gaan startups ondersteunen en de introductie van innovaties versnellen. Zo krijgen de startups bijvoorbeeld hulp van gevestigde bedrijven bij het maken van bedrijfsplannen en marketingconcepten. Ook zorgen de accelerators voor betere toegang tot investeringsfondsen en risicokapitaal. Begin 2017 start de eerste accelerator voor tuinbouw. Daarna volgen accelerators voor food en agritech.

Melkvee

Schaalvergroting in melkveehouderij zet door

Het aantal melkveebedrijven is ook dit jaar weer gedaald. In 2017 lag het aantal nog op 16.699 bedrijven en de voorlopige aantal bedrijven in 2016 is 16.486. Ook zet de schaalvergroting door. Bedrijven met minder dan 100 koeien neemt nog verder af (9.700 versus 10.882 in 2016). Het aantal bedrijven met meer dan 300 koeien is dit jaar ondanks de ontwikkelingen op het gebied van fosfaatrechten toegenomen naar 242 bedrijven (t.o.v. 179 in 2015).

 

Boerderijen

Op meeste boerderijen geen bedrijfsopvolger

Op de meeste boerderijen met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder staat geen bedrijfsopvolger klaar. Dit betekent dat de komende tien jaar ruim 15 duizend boerderijen zullen verdwijnen, of de bedrijfsopvolging wordt op een andere manier opgelost.

Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans is dat er een bedrijfsopvolger is. Maar ook de animo voor bedrijfsovername op grote bedrijven slinkt. Dit meldt CBS op basis van voorlopige cijfers van de Landbouwtelling. In 2016 waren er ruim 55 duizend landbouwbedrijven, waarvan ruim 25 duizend met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder. Van deze bedrijven hebben ruim 10 duizend een bedrijfsopvolger, ruim 15 duizend bedrijven hebben geen opvolger.

Groter bedrijf heeft vaker bedrijfsopvolger Bedrijfsgrootte speelt een belangrijke rol bij de bedrijfsopvolging. Vooral op grote en middelgrote bedrijven is een opvolger beschikbaar. Van de grote bedrijven heeft 70 procent in 2016 een opvolger, van de middelgrote bedrijven is dit bijna 50 procent. Het percentage bedrijfsopvolgers voor grote en middelgrote bedrijven zat sinds 2004 in de lift, maar is van 2012 tot 2016 iets afgenomen. Het aandeel bedrijfsopvolgers nam in deze periode voor grote bedrijven iets af van 71 procent naar 70 procent, en voor middelgrote bedrijven van 56 procent naar 48 procent. Van de kleine bedrijven is het percentage bedrijfsopvolgers gedaald van 28 procent naar 27 procent.

De allerkleinste bedrijven met een standaardopbrengst van maximaal 25 duizend euro zijn in deze analyse buiten beschouwing gelaten. Deze zeer kleine boeren bezitten slechts 3 procent van het landbouwareaal en zijn verantwoordelijk voor minder dan 1 procent van de totale landbouwproductie.  Melkveebedrijf populairst voor overname De animo voor bedrijfsovername is het grootst onder de melkveebedrijven. Op bijna twee derde van de melkveebedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder is een bedrijfsopvolger. Ook voor geitenbedrijven is de belangstelling voor bedrijfsovername groot. Voor 53 procent van de geitenbedrijven staat een bedrijfsopvolger klaar. De minste interesse voor bedrijfsovername is er voor schapenbedrijven en pot- en perkplantenbedrijven (18 procent).

Meer kandidaten in het noorden dan in het zuiden Ruim de helft van de landbouwbedrijven in Flevoland heeft een opvolger. Voor 72 procentvan de melkveebedrijven en 55 procent van de akkerbouwbedrijven staat in deze provincie een overnamekandidaat klaar. Utrecht heeft het laagste percentage bedrijfsopvolgers in de akkerbouw (21 procent), voor melkvee is dit Zuid-Holland met 55 procent opvolgers. Landbouwbedrijven in de noordelijke provincies hebben vaker een bedrijfsopvolger dan bedrijven in de zuidelijke provincies. Bron: CBS.nl