Geslaagde online campagne: Honderden melkveehouders gebruiken GrassN App

Geslaagde online campagne: Honderden melkveehouders gebruiken GrassN App

Zoveel als mogelijk melkveehouders de GrassN App laten gebruiken, dat was de uitdaging voor Yara. Door middel van een online en offline campagne heeft een groot groot deel van de Nederlandse en Vlaamse melkveehouders kennis gemaakt met de GrassN App en met Yara. Benieuwd hoe dit is opgepakt?

Over de GrassN App campagne

Peter Arkenbout, marketingmanager Benelux bij Yara vertelt: Wij hebben een campagne ingekocht om online een groot bereik te creëren voor onze GrassN App. De GrassN App is een gratis app welke advies geeft over kunstmestgift op basis van weers- en perceelomstandigheden. De app heeft als doel melkveehouders te helpen bij het bewust telen van gras. De GrassN app richt zich op het optimaal benutten van stikstof. De app geeft antwoord op de vraag wat is het juiste strooimoment, de juiste plek, de juiste meststof en de juiste hoeveelheid.

Wij wilden zoveel mogelijk melkveehouders kennis laten maken met deze gratis app. Het ging ons daarom voornamelijk om het creëren van naamsbekendheid, zowel online als offline en het realiseren van gebruikers van de app. Aangezien deze app beschikbaar is voor zowel de Nederlandse als Vlaamse melkveehouder en wij de campagne sectorspecifiek wilden inrichten, hebben wij voornamelijk gekozen voor Prosu om haar sterke online mediakanalen. Het inzetten van social media was al langer een wens van ons alleen ontbrak het ons aan tijd. Toen Prosu aangaf hierbij te kunnen ondersteunen hebben wij direct gekozen voor een totaal pakket inclusief facebookbegeleiding.

Behaalde resultaten online campagne Melkveebedrijf

Terugkijkend op de campagne kunnen wij spreken van een geslaagd traject. We zijn online aan de slag gegaan met zowel bewezen als nieuwe marketingacties en hebben offline ingezet ter ondersteuning van de campagne. Samen met Prosu hebben we veel tests uitgevoerd op basis van doelgroep en boodschap. Door op dagelijkse basis te testen en monitoren leerde we heel snel konden we snel bijsturen. De overzichtelijke en frequente rapportages vanuit Prosu hebben hierin een belangrijke rol gespeeld.

Naast de duizenden doorkliks en honderden gebruikers hebben wij een groot deel van de Nederlandse en Vlaamse melkveehouders kennis laten maken met Yara. Kortom een erg goed resultaat. Naast de weergaven en doorkliks hebben wij vooral naar de doelgroep gekeken die daadwerkelijk is bereikt. Bij de sectorspecifieke kanalen van Prosu weet je dat er minder waste optreedt van irrelevante personen welke buiten je doelgroep vallen. Uit onze analyse blijkt dan ook dat het percentage bezoekers welke binnen onze doelgroep valt erg hoog ligt.

Facebook-pixel Melkveebedrijf verrast Yara

Wij waren daarnaast ook erg verrast door de Facebook resultaten. Mede dankzij de Facebook-pixel van Melkveebedrijf zijn de kosten per klik en kosten per weergaven erg positief uitgevallen. Ook was de werkwijze van Prosu erg prettig. Zo zijn wij de tests begonnen met adverteren onder meerdere doelgroepen met kleine bedragen. Op den duur kwamen wij er samen achter welke doelgroep het beste aansloot bij welk bericht en het beste resultaat behaalde. Met deze doelgroepen zijn wij dan ook verder aan de slag gegaan. Facebook adverteren werd hierdoor niet alleen een stuk eenvoudiger, maar ook een stuk leuker. Leuker werd het vooral, omdat je samen met eenzelfde investering meer conversie weet te behalen. Al met al heeft de campagne een prachtig resultaat opgeleverd en zullen wij zeker terugkeren bij Prosu en haar sectorspecifieke kanalen.

Over Yara

Yara biedt gewasvoedingsoplossingen en producten voor precisielandbouw en stellen melkveehouders in staat om opbrengsten en productkwaliteit te verhogen en tegelijkertijd de impact op het milieu te verlagen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden bij Prosu? Twijfel niet en neem contact opJ!
Benieuwd naar de GrassNApp? Klik hier en open de App!

“De Pluimveekrant: een verfrissend en strak georganiseerde vernieuwing”

De Pluimveekrant is het meest recent ontwikkelde product van Prosu Media Producties. Naaste de website PluimveeActueel is het tijd voor een krant die de pluimveehouders informeert. Artikelen in de Pluimveekrant komen dan ook rechtstreeks van het pluimveebedrijf af. De pluimveehouder komt geregeld aan het woord met reportages en praktijkervaringen. TPI-Polytechiek geeft hieronder aan waarom zij gekozen hebben voor Prosu en haar Pluimveekrant en PluimveeActueel. 

Waar was uw campagne op gericht, wat was uw doel en welke kanalen heeft u ingezet?

TPI-Polytechniek heeft een campagne opgezet gericht op vergroten van onze naamsbekendheid en tevens van onze producten en kennis. Naast enkele tijdschriften en bladen waarin wij ons uiten werd dit jaar gekozen om onze aanwezigheid op online media platforms te vergroten. TPI-Polytechniek blijft vernieuwen en wij zijn zodoende met Prosu gaan samenwerken gezien zij een frisse aanpak hebben vergezeld door een moderne identiteit.

Waarom heeft u gekozen voor onze kanalen?

TPI-Polytechniek blijft vernieuwen en wij zijn zodoende met Prosu gaan samenwerken gezien zij met de PluimveeActueel en de PluimveeKrant een verfrissende en strak georganiseerde vernieuwing brengen in het medialandschap van de veehouderij in Nederland.

Wat is uw mening over de samenwerking en de ondersteuning vanuit Prosu?

Wij zijn zeer tevreden met de samenwerking tussen ons en Prosu. Dit komt met name door de vlotte communicatie waardoor snel geschakeld kan worden. Ook waarderen we de transparantie en de feedback vanuit Prosu op onze items, acties en campagne. Hiernaast bevalt het ons goed dat we onze items ook na aanlevering nog kunnen bijschaven en dat vanuit Prosu ook word nagekeken of alle tekst en afbeeldingen netjes zijn en tot zijn recht komen.

Is uw doel behaald?

Het vergroten van naamsbekendheid is niet een doel dat ooit behaald of af is, dit is een doel dat continue onderhoud nodig heeft en zodoende blijft doorlopen. We hebben positieve reacties ontvangen op onze items en ons doel om de media uitingen meer online te plaatsen en zodoende beter inzicht te krijgen in het succes en bereik ervan is behaald.

Heeft u een korte klantbeschrijving van uw bedrijf voor ons?

TPI-Polytechniek is producent en wereldwijd leverancier van hoogwaardige polyurethaan ventilatie componenten voor de intensieve veehouderij.  Met een internationaal dealernetwerk zijn we al meer dan 20 jaar actief in de sector.

Referentie TPI-polytechniek Pluimveekrant en pluimveeactueel

Bent u benieuwd naar de website PluimveeActueel.nl? klik hier! 

Wilt u meer informatie over De Pluimveekrant of PluimveeActueel? klik hier of vul onderstaand formulier in!

Heeft u vragen? vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op!

 

 

Responspagina Abbi Aerotech op www.melkveebedrijf.nl

90% conversie voor ventilatiesystemen in melkveestal

Hittestress is een bekend probleem voor melkveehouders. Abbi Aerotech biedt met ventilatiesystemen een oplossing voor dit probleem. Een campagne om deze systemen onder de aandacht te brengen bleek bijzonder succesvol! Naar aanleiding van de campagne kwamen tientallen aanvragen binnen. 90% van deze aanvragen kon daadwerkelijk worden omgezet naar verkoop.

Waarom deze campagne? 

Abbi Aerotech merkt dat het ook in het najaar vaker en langer warm is. Melkvee en in het bijzonder hoog productieve dieren reageren in het najaar heel gevoelig op hittestress en de productiedaling na een warme periode in het najaar is relatief groot. In de nazomer merkte Abbi Aerotech dat de vraag aanhield. Tegelijkertijd hadden zij net een nieuw ventilatie systeem (dwarsventilatie) en nieuwe ventilatoren ontwikkeld. Een campagne in het najaar lanceren bleek een mooi moment om dit systeem en de ventilatoren onder de aandacht te brengen bij melkveehouders.

Het doel van de campagne is om melkveehouders een responsformulier in te laten vullen met (aan)vragen over de producten en diensten van Abbi Aerotech. Via diverse kanalen werden melkveehouders gestimuleerd naar de responspagina door te klikken. Het systeem werd in een afleverbericht in het vakblad melkveebedrijf in de kijker gezet. Dit afleverbericht is doorgeplaatst op Melkveebedrijf.nl en vervolgens gedeeld via de nieuwsbrief MelkveeActueel en via de social media kanalen van Melkveebedrijf.nl. Vervolgens is met verwijsbanners de responspagina nog een aantal weken onder de aandacht gebracht van de melkveehouders in Nederland. Deze verwijsbanners stonden op de website Melkveebedrijf.nl en in de nieuwsbrief MelkveeActueel vermeld.

Abbi Aerotech advertorial Melkveebedrijf.nl

Abbi Aerotech advertorial melkveebedrijf.nl

Abbi Aerotech responspagina melkveebedrijf.nl

Abbi Aerotech responspagina melkveebedrijf.nl

 

 

 

Resultaat

Het resultaat heeft de verwachtingen van Abbi Aerotech ver overtroffen! Direct in november kregen zij al 10 concrete reacties/-informatie aanvragen binnen. Echter tot grote verrassing van Abbi Aerotech kwamen maar liefst 40 extra aanvragen binnen tijdens het voorjaar en de zomer en zelfs tot vandaag. Deze aanvragen bleken ook nog eens zeer concreet. Met maar liefst 90% van de aanvragen is inmiddels tot zaken gekomen.

“Over de resultaten van onze responspagina op internet zijn wij zeer te spreken”, aldus Aalbert Bussem van Abbi Aerotech. “Via deze manier zijn wij in contact gekomen met prospects, waar voorheen geen contact mee was. Dat maar liefst 90% van de aanvragen kon worden omgezet naar verkoop heeft ons zeer enthousiast gemaakt voor een verdere samenwerking! De inzet van klantervaringen voor het behalen van onze marketing en verkoopdoelen zal dan ook een vervolg gaan krijgen.”

Abbi Aerotech logo

Abbi Aerotech

Klantbeschrijving

Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van onze kanalen? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers. Klik hier en ga naar onze contactpagina! of vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

Mail ons

vakpartner

Ingenieursbureau Heemskerk draagt structureel kennis over aan melkveehouders

Voor een perfecte campagne is het aanbieden van relevante content bij de juiste doelgroep belangrijk.  Maar hoe zorg je ervoor dat de boodschap bij de doelgroep terecht komt? Ingenieursbureau Heemskerk worstelde met dit probleem. In samenwerking met melkveebedrijf.nl wordt de content wijd verspreid en wordt kennis overgedragen aan melkveehouders.

Allereerst was het belangrijk om te formuleren wat de doelstelling is voor Heemskerk. Heemskerk wil zich richten op kennisoverdracht en respons (reacties) onder de Nederlandse melkveehouders.  De content van Heemskerk moet dus structureel onder de aandacht komen bij melkveehouders. Daarom werd gekozen voor een vakpartnerpagina op melkveebedrijf.nl

Om u een idee te geven, klik hier en bekijk de vakpartnerpagina van Heemskerk!

Op een vakpartnerpagina (een microsite op melkveebedrijf.nl) mag Heemskerk jaarlijks zoveel nieuws plaatsen als wenselijk is. Iedereen die op melkveebedrijf.nl komt zal de artikelen van Heemskerk voorbij zien komen in de herkenbare kleuren en huisstijl van Heemskerk.  Met meer dan 100.000 paginaweergaven per maand heeft Heemskerk een groot bereik.

Daarnaast worden 24 advertorials of banners in de nieuwsbrief van MelkveeActueel geplaatst.  Deze nieuwsbrief wordt twee keer per week verstuurd en wordt gemiddeld door 6.500 lezers uniek geopend. Ook hiermee wordt het bereik vergroot.

Facebook en Twitter spelen als laatste kanaal ook een grote invloed op het verkrijgen van een zo groot mogelijk bereik. Content van Heemskerk wordt gedeeld op de Facebookpagina en Twitter van Melkveebedrijf.nl. Met meer dan 14.000 volgers op de kanalen bereikt Heemskerk ook via deze weg haar doelgroep.

“Dankzij de online kanalen van Melkveebedrijf.nl  heeft Ingenieursbureau Heemskerk de juiste boodschap uitstekend weten te bezorgen bij de (potentiele) doelgroep” aldus Ingrid Reijrink van Ingenieursbureau Heemskerk. Daarbij heeft dit voor extra respons gezorgd. “Er worden via de vakpartnerpagina vragen gesteld aan Heemskerk. Ook wordt het responsformulier ingevuld door melkveehouders. Deze contacten kunnen wij weer opvolgen”.

Bent u ook nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem dan contact op met Jan Geert Vedelaar (jangeert.vedelaar@prosu.nl)of via 06 51268755.

Paul van der Meijden - PIC-NL

Paul van der Meijden – PIC-NL

Wij als PIC-Nl hebben ervoor gekozen om onze boodschap via meerdere kanalen te communiceren om onze boodschap zo breed mogelijk in te zetten.

Joyce Donselaar

Joyce Donselaar – Impex Barneveld

Het bonnenboekje is een prima mediakanaal voor het verkrijgen van (info) leads voor je producten.

Robin_de_Lange

Robin de Lange – HELLA Benelux

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid, om samen met Prosu, testimonials op te laten tekenen bij klanten van HELLA.

Arjan Mulder – Reesink Technische Handel B.V.

Door eindgebruikers over je product te laten vertellen bereik en enthousiasmeer je de potentiële doelgroep

Testimonial Gatske Schram

Gatske Schram – ECOstyle Agrovet

Wanneer je stand of verhaal niet aantrekkelijk is, krijg je weinig bezoekers in je stand