Melkvee

Schaalvergroting in melkveehouderij zet door

Het aantal melkveebedrijven is ook dit jaar weer gedaald. In 2017 lag het aantal nog op 16.699 bedrijven en de voorlopige aantal bedrijven in 2016 is 16.486. Ook zet de schaalvergroting door. Bedrijven met minder dan 100 koeien neemt nog verder af (9.700 versus 10.882 in 2016). Het aantal bedrijven met meer dan 300 koeien is dit jaar ondanks de ontwikkelingen op het gebied van fosfaatrechten toegenomen naar 242 bedrijven (t.o.v. 179 in 2015).