Tag Archief van: Agrafiek Awards

Agrafiek Awards

IJsboerderij de Steenoven uit Hummelo wint Agrafiek Award 2016

IJsboerderij de Steenoven is door de jury uitgeroepen tot winnaar van de Agrafiek Award 2016 in de categorie Melkvee. Ondernemer Ronald Pelgrom wint hiermee een ‘Oscar van de Landbouw’. Volgens de jury scoort het melkveebedrijf van Ronald Pelgrom excellent wat betreft sociale en maatschappelijke betrokkenheid.

Het juryrapport vermeldt het volgende over het melkveebedrijf: ”Vasthouden aan eigen ideeën geeft dit bedrijf met bezoekmogelijkheden voor burgers en buitenlui een open karakter en is daarmee een voorbeeld voor de sector.”

Ronald Pelgrom staat in de omgeving bekend als een innovatieve en maatschappelijke ondernemer. Met een team van vijf medewerkers en een twintigtal jonge ijsverkopers is een traditioneel gemengd bedrijf door de jaren omgebouwd tot een moderne melkveebedrijf met een renderende ijsmakerij.

Op het extensieve melkveebedrijf worden 75 roodbonte melkkoeien gemolken. Gemiddeld bedraagt de melkproductie 9.000 kilo per koe per jaar. Vijf procent van de melk wordt verwerkt in het ambachtelijke ijs van de ijsboerderij. Het ijs wordt bereid in een apart geïntegreerd gedeelte van de stal waar bezoekers het bereidingsproces kunnen aanschouwen.

De Steenoven wint ook publieksprijs
Voor het eerst in de historie van de Agrafiek Awards kon het publiek stemmen op hun favoriet. Meer dan 1.500 unieke stemmen werden uitgebracht op de drie finalisten; Melkveebedrijf Lage Bijssel uit Doornspijk, familie Lagendijk uit Diessen en IJsboerderij de Steenoven uit Hummelo.
IJsboerderij De Steenoven heeft met een miniem verschil van 3% ook de publieksprijs in de wacht gesleept.

Alle finalisten ontvangen een wandplaquette als aandenken voor hun deelname aan de Agrafiek Awards.

Agrafiek Awards

Loonbedrijf Van der Woerd uit Zoelen wint Agrafiek Award 2016

Loonbedrijf van der Woerd is door de jury uitgeroepen tot winnaar van de  Agrafiek Award 2016 in de categorie Loonwerk. Volgens het juryrapport heeft Loonbedrijf Van der Woerd voor zichzelf een sterke positie gecreëerd in de totale keten.

Het juryrapport vermeldt het volgende over het bedrijf:”Van der Woerd doet 50% akkerbouw en 50% melkvee. Daarnaast hebben ze een eigen akkerbouwtak van 350 ha.  Naast loonwerker zijn ze mestintermediair voor bedrijven in de regio.

Veel machines zijn met GPS systemen uitgevoerd. Voordelen zijn dat alle percelen worden opgemeten en dat de data wordt opgeslagen, zodat ze snel klanten kunnen adviseren. Er kan nu ook makkelijk met de machines in ploegendienst worden gewerkt, waardor de machines in korte tijd veel draaiuren maken. Hierdoor dalen de kosten per draaiuur fors en is overcapaciteit niet nodig. Zo nodig wordt er samengewerkt met collega’s.

Bij Van de Woerd werken ze veel met bandendruk-wissel-systemen omdat ze zich ervan bewust zijn dat ze zuinig met  de bodem om moeten gaan. Dit  geldt niet alleen voor het lentewerk, maar ook met oogsten wordt met zorg met de bodem omgegaan.

Van de Woerd werkt ook met de digitale werkbon van Agro-IT, dit om adminsitratief overzichtelijk te houden en met minimaal aantal mensen op kantoor toch zaken te kunnen organiseren.”

Agrafiek
Agrafiek is een initiatief van de gelijknamige stichting en de uitgeverijen Prosu Media Producties en Rekad. Agrafiek focust zich op het aspect innovatie, management en duurzaamheid en heeft tot doel om de innovatie inspanningen in de sectoren onder de aandacht te brengen. Deelname aan de Agrafiek Awards staat open voor alle Nederlandse akkerbouwers, loonwerkers, melkveehouders en varkenshouders.

Agrafiek Awards

Akkerbouwbedrijf J.R. de Jong en J. Bos wint Agrafiek Award 2016

Akkerbouwbedrijf J.R. de Jong en J. Bos uit Odoorn is door de jury uitgeroepen tot winnaar van de Agrafiek Award 2016 in de categorie Akkerbouw. Volgens het juryrapport heeft akkerbouwer De Jong een geweldige drang naar vernieuwing.

Het juryrapport vermeldt het volgende over het bedrijf: “Dit bedrijf speelt in op duurzame ontwikkelingen maar wel op een eigen wijze. Jan Reinier heeft een geweldige drang naar vernieuwing maar beteugelt deze doordat de innovaties moeten voldoen aan streng geformuleerde voorwaarden.

Dit bedrijf past allerlei technische innovaties toe als antwoord op de verschillende duurzaamheidsaspecten. Zo wordt akkerbouwgrond niet geploegd maar gecultiveerd met een speciaal hierover ontworpen machine. Er wordt een pootmachine met directe rugopbouw d.m.v. gitterrollen gebruikt. De spuitmachine was de eerste in Europa met gps aansturing vanaf de trekker en er wordt plaatsspecifiek gespoten gestuurd door sensoren die voor de machine zijn gemonteerd. Onlangs is een aardappelrooimachine gekocht met een rijsnelheid afhankelijk reinigingssysteem. Dat de bodem vertroeteld wordt blijkt ook uit de stijging van het organische stof percentage.

 Het meest unieke op dit bedrijf is het verkoopsysteem van zonne-energie. De zonne-energie wordt opgeslagen en door een automatische prijskoppeling wordt het moment van verkoop bepaald. De daken van de bedrijfshallen liggen vol met zonnecollectoren die een zeecontainer met speciale accu’s volladen.  De energieprijzen fluctueren sterk door de dag heen door onbalans in het net als gevolg van vraag en aanbodwisselingen. Door de opslag van energie blijkt het mogelijk om de energie te verkopen op momenten dat de prijs hoog is.

Tot sluit besluit de jury: “Dit bedrijf is geen trendvolger, Jan Reinier bekijkt alles kritisch en blijft zoeken naar de oplossing die precies bij zijn uitgangspunten past.”

De verliezend finalist is akkerbouwbedrijf Maatschap Smits-Muller. Dit bedrijf ging zonder prijs naar huis, want ook de publieksprijs ging naar De Jong uit Odoorn.

Agrafiek Awards

Piggy’s Palace wint Agrafiek Award Varkenshouderij 2014

Familie Stegink van Piggy’s Palace uit Bathmen (Ov.) is door de vakjury uitgeroepen tot winnaar van de Agrafiek Award in de categorie varkenshouderij! Volgens het juryrapport is het bedrijf vernieuwend in haar omgeving in bouw en openheid met zeer innovatieve technieken die het resultaat van het bedrijf vergroten en ondersteunen.

Beloning innovatief en duurzaam ondernemerschap
Met de Agrafiek Awards wil organisator Prosu Media Producties bijdragen aan een bredere maatschappelijke erkenning van innovativiteit en initiatieven op het gebied van duurzaamheid en milieu in de landbouw. Nederlandse bedrijven actief in de sectoren akkerbouw, loonwerk, rundveehouderij en varkenshouderij konden zich tot eind mei aanmelden en moesten motiveren waarom juist zij een Agrafiek Award verdienen. Uit de aanmeldingen selecteerde een professionele en onafhankelijke vakjury in totaal 11 genomineerde bedrijven die tijdens de zomermaanden allemaal zijn bezocht door de vakjury. Op basis van de individuele motivaties en de bedrijfsbezoeken koos de vakjury de uiteindelijke winnaars. Nadat de winnaars in de andere categoriën eerder al bekend werden, voegt Piggy’s Palace zich nu bij hen. De Agrafiek Awards worden mede mogelijk gemaakt door de volgende partners: Boehringer Ingelheim, KWS, Lely, Mitas, New Holland en Univé Verzekeringen.

Groot aantal vernieuwende concepten
Het juryrapport vermeldt het volgende over Piggy’s Palace en de ondernemers Familie Stegink: “Dit bedrijf is vernieuwend in haar omgeving in bouw en openheid met zeer innovatieve technieken die ook het resultaat van het bedrijf vergroten en ondersteunen. Het personeel en de adviseurs worden bij het geheel dagelijks betrokken en daarmee extra gemotiveerd om hier te werken.”

In de kraamstallen met het multi suckling systeem zijn alle biggen van één leeftijdsgroep in één groep bij meerdere zeugen ondergebracht. We zien er blije en rennende biggen met staartjes die niet worden gecastreerd. De PiPa Papierdoseerder in de biggenstallen verstrekt elke 5 minuten papier om staartbijten te voorkomen en kunstgras in de kraamhokken voor meer warmte en rust voor net geboren biggen. Voor zoekberen is er een heuse DateGate. Naast de romantiek zijn de bevruchtingsresultaten van de zeugen duidelijk gestegen. De bedrijfsdierenarts vindt de dierdagdosering op dit zeugenbedrijf eigenlijk te laag: een teken van gezonde discussie!

Om bedrijfsresultaten beter te kunnen monitoren is er een dagelijks bedrijfsjournaal aan het management toegevoegd. In woord en beeld worden alle gebeurtenissen verzameld en vast gelegd. Dit bedrijfsjournaal wordt via de social media gedeeld met belangstellenden om zodoende het imago van de sector positief uit te dragen. Een andere grote vernieuwing is de nieuwe manier van varkens afmesten: buiten in grote groepen, voeren met eikels en een hoge daggroei realiseren. Landelijke aandacht was er voor de modderpoel met heuse glijbaan voor de varkens. Het vlees wordt via een speciale route afgezet onder de merknaam Pipaporq. Zo open mogelijk opereren, mensen erbij betrekken en het delen van kennis werken imagoverhogend en het resulteert in tevreden varkenshouders!

Familie Stegink ontvangt een Agrafiek beeldje als erkenning voor zijn innovatief en duurzaam ondernemerschap. Hiernaast besteden de vakbladen De Loonwerker, Melkveedrijf en Varkensbedrijf en de bijbehorende websites ruimschoots aandacht aan de winnaars én de genomineerden.