Berichten

Website Melkveebedrijf

Alle landbouwers in Benelux online te bereiken

Wilt u een landbouwer bereiken dan is online marketing belangrijk. Alle landbouwers zijn online te bereiken. In Nederland geeft bijna 80% en in Vlaanderen meer dan 60% aan bedrijfsgerelateerde informatie te zoeken via het internet. Welke feiten wij zien lees je hieronder!

98% van de huishoudens heeft toegang tot internet

In Nederland heeft 98% van de huishoudens in 2018 toegang tot internet. Daarmee loopt Nederland voorop in Europa zo blijkt uit het onderzoek van het CBS. Nederland stond daarmee in 2018 van alle huishoudens bovenaan de Europese ranglijst. België volgt snel daarna in dit onderzoek op plek 13 met 88%. Een verschil van 10% ten opzichte van Nederland.

Landbouwer zoekt bedrijfsgerelateerde informatie op het internet

In 2019 is gemiddeld 78% van de Nederlandse landbouwers op het internet op zoek naar bedrijfsgerelateerde informatie. Dit blijkt uit het onderzoek dat Prosu heeft uitgevoerd onder agrariërs. We zien dat de percentages bij de Nederlanders opvolgers hoger ligt met 82%. Als we dit vergelijken met de Vlaamse landbouwers, dan zien we hier een beduidend lager percentage. 62% Van de ondervraagde uit Vlaanderen geeft namelijk aan internet te gebruiken om op zoek te gaan naar bedrijfsgerelateerde informatie.

Als we naar bovenstaande cijfers kijken, dan kunnen we concluderen dat de cijfers van het CBS worden bevestigd. Opvallend is wel dat de landbouwers uit Vlaanderen ten opzichte van vorig jaar een flinke daling laat zien. Hiervoor hebben wij geen verklaring voor kunnen vinden.

Uw content online vindbaar voor de landbouwers

Door gebruik te maken van de sectorspecifieke nieuwssites van Prosu is uw content vindbaar voor landbouwers die op zoek zijn naar bedrijfsgerelateerd nieuws. Tevens kan Prosu u ondersteunen bij het inrichten van gerichte vervolgacties. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Klik hieronder op één van onze sectoren en ontdek wat er mogelijk is!

 

Heeft u vragen? vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op!

Vlaamse landbouwer volgt graag de ontwikkelingen in Nederland

Uit het onderzoek mediagedrag onder agrariërs uitgevoerd door Prosu, blijkt dat de Vlaamse landbouwer graag op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in Nederland. Meer dan de helft van de landbouwer uit Vlaanderen geven aan Nederlands agrarisch nieuws interessant te vinden. Andersom blijkt ook een zelfde ontwikkeling zichtbaar. In dit artikel meer over deze resultaten.

Meer dan de helft van Vlaamse landbouwers geïnteresseerd in Nederland

Steeds meer landbouwers zijn internationaal georiënteerd en lezen hier ook graag over. Als belangrijkste onderwerpen noemen Vlaamse landbouwers het volgende:

 • Internationaal nieuws en ervaringen
 • Verhalen over collega’s over de grens
 • Prijsontwikkelingen in het buitenland

Producten uit buitenland dankzij internet binnen handbereik

Naast landbouwers spelen ook steeds meer leveranciers uit de agrarische sector hierop in. Veel leveranciers oriënteren zich op de Benelux als geheel en kijken verder dan de eigen landgrenzen. Deze ontwikkeling komt mede tot stand vanwege het tegenwoordig eenvoudig verkrijgen van informatie op het internet. Het internet wordt steeds gebruiksvriendelijker waardoor ook producten uit het buitenland toegankelijker worden. Door de opkomst van het internet vervagen landgrenzen en zijn producten uit het buitenland eenvoudiger te verkrijgen.

Wij als Prosu zijn ons de laatste jaren steeds meer gaan richten op de Benelux markt. Dit is te zien aan de overname van de agrarische vakbladen in Wallonië en Vlaanderen. Door deze overname beperken wij ons niet meer tot onze landgrens, maar is ons afzetgebied uitgebreid naar de gehele Benelux. Naast de gedrukte vakbladen hebben wij ook onze statische en dynamische data welke wij verzamelen steeds meer georiënteerd op de landbouwers uit de Benelux.

Komen bovenstaande ontwikkelingen jou ook bekend voor en wil je meer weten over ons bereik in de Benelux? Vul onderstaand formulier in en neem contact met ons op!

Bent u benieuwd naar alle resultaten uit het onderzoek mediagedrag onder agrariërs? Klik hier en schrijf u in voor de workshop in Nederland of België! 

Heeft u vragen over dit artikel? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op!

Sectorspecifieke vakbladen en nieuwsbrieven winnen terrein!

Voorheen waren sectoroverstijgende vakbladen altijd de meest genoemde bladen onder agrariërs. Maar de afgelopen jaren zien we steeds meer een verschuiving naar de sectorspecifieke bladen. Het aantal genoemde sectorspecifieke bladen is weer gestegen! Dit blijkt uit het onderzoek “mediagedrag onder agrariërs” uitgevoerd door Prosu.

Sectorspecifieke agrarische vakbladen worden gewaardeerd

In 2018 wist een gemiddelde agrariër spontaan 2,17 vakbladen te benoemen die hij of zij leest. In 2019 is dit aantal gestegen naar 2,64 vakbladen per agrariër. Hierin is al een groot verschil te zien! Steeds meer agrariërs zijn op de hoogte van de vakbladen die zij lezen en weten dit ook te benoemen. Als we kijken naar het verschil tussen sectorspecifieke vakbladen en sectoroverstijgende vakbladen dan zien wij dat in 2018 een gemiddelde agrariër 1,03 overstijgende bladen en 1,14 sectorspecifieke vakbladen weet te benoemen welke hij of zij leest. In 2019 is deze verhouding flink veranderd! In 2019 gaf de gemiddelde agrariër aan 0,85 sectoroverstijgende vakbladen en 1,79 sectorspecifieke vakbladen te lezen. We zien het aantal genoemde sectorspecifieke bladen dus flink stijgen waar het aantal benoemde sectoroverstijgende bladen juist daalt.

Sectorspecifiek vakblad

Segmenteren van nieuwsbrieven wordt belangrijker

Als we naar de cijfers kijken wat betreft het lezen van nieuwsbrieven, dan zien we ook hier een stijging in het aantal nieuwsbrieven dat een agrariër spontaan benoemd te lezen. Steeds meer agrariërs kiezen voor een sectorspecifieke nieuwsbrief. In 2018 benoemde een gemiddelde agrariër 0,79 overstijgende nieuwsbrieven en slechts 0,49 sector specifieke nieuwsbrieven. In 2019 is het aantal agrariërs dat spontaan aangeeft een overstijgende nieuwsbrief te lezen nog iets gegroeid naar 0,86 nieuwsbrieven. De groei van de sectorspecifieke nieuwsbrieven is sterk gestegen van 0,49 naar gemiddeld 0,83 genoemde nieuwsbrieven per agrariër. Bijna een verdubbeling van vorig jaar!  Ook hier zien we dus de trend dat steeds meer agrariërs zich richten op sectorspecifiek nieuws en gesegmenteerde informatie willen ontvangen.

Sectorspecifieke nieuwsbrief

Als marketeer inspelen op doelgroepsegmentatie

Er zijn bedrijven die al inspelen op deze ontwikkeling. Prosu speelt hier al bijvoorbeeld op in door haar nieuwsbrieven te segmenteren. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan een segmentatie op basis van locatie, bedrijfsgrootte en interesse van de agrariër. Hierdoor krijgen agrariërs minder last van een overload aan informatie en ontvangen ze steeds relevantere informatie. Naast dat het voor de agrariër prettig is, snijdt het mes aan twee kanten. Ook voor een marketeer is het een prettige ontwikkeling. Er wordt minder met hagel geschoten en de juiste doelgroep wordt altijd aantoonbaar bereikt. Hierdoor zullen de conversies stijgen en daarmee bijvoorbeeld de kosten per klik of kosten per weergaven dalen.

Ben jij hier als marketeer al mee bezig? Of ben je benieuwd wat deze ontwikkeling voor jullie kan betekenen? Bij vragen is het mogelijk onderstaand formulier in te vullen!

Heeft u vragen? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op!

 

Worden zoekmachines nu antwoordmachines?

Onlangs verscheen er een artikel op Frankwatching.com omtrent de veranderingen die plaatsvinden bij Google. Dit artikel ging onder andere in op de verschuiving van zoekmachines naar antwoordmachines. Een ontwikkeling welke ook invloed kan gaan hebben op jouw websites.

Google verandert en beantwoordt veel vragen zelf

Sinds de oprichting van Google krijgen alle websites gezamenlijk ieder jaar meer verkeer van de zoekmachine. Vorig jaar was dit niet het geval en kwam er ineens een keerpunt. Google beantwoordt zelf steeds meer vragen in de zoekmachine. De gebruiker hoeft dus niet meer door te klikken naar een website van derden om antwoorden te vinden op vragen.

Zie hieronder een voorbeeld:

Worden zoekmachines nu antwoordenmachine?

 

Minder doorkliks naar websites

Bovenstaande ontwikkeling heeft invloed op het doorklikgedrag vanuit zoekmachines. Dit percentage zal namelijk kunnen dalen, omdat gebruikers niet meer doorklikken naar een website. Dit hoeft natuurlijk niet het geval te zijn! Bij ons is het verkeer uit Google het afgelopen jaar juist gestegen. Lees hier in het artikel “Agrariërs maken steeds meer gebruik van Google” meer over.

Deze ontwikkeling betekent wel dat een gebruiker zijn antwoord op een vraag vaker gaat krijgen van Google zelf. Frankwatching weet zelfs te melden dat op de desktop 30% van de gebruikers niet meer doorklikt in Google. Op de mobiel ligt dit percentage nog hoger met 54%. De gebruikers hebben de informatie al gevonden in de zoekresultaten en zien zich niet genoodzaakt door te klikken.

Het wordt heel lastig om deze verandering zelf tegen te gaan. Als je het ons vraagt, moet je dat niet willen. Wel kan je er rekening mee houden bij bijvoorbeeld het opstellen van je meta-description. Vertel voldoende om interessant gevonden te worden, maar trigger de Google gebruiker ook om door te klikken naar jouw website.

Opkomst voice search

Bovendien zal het toenemende gebruik van voice search het doorklikratio waarschijnlijk nog verder doen dalen. Steeds meer mobiele apparaten, auto’s en huiskamers beschikken op slimme speakers. Je kan je vraag stellen en krijgt antwoord van Google zonder door te worden gelinkt naar een website.

Door bovenstaande ontwikkelingen wordt een zoekmachine steeds meer een antwoordenmachine. Een ontwikkeling die zeker in de gaten gehouden moet worden!

To be continued…

Heeft u vragen vul dan onderstaand formulier in:

Heeft u vragen? vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op!

Agrariërs maken steeds meer gebruik van Google

Kan jij het je voorstellen dat je op internet op zoek moet naar iets zonder een zoekmachine? Tegenwoordig kunnen wij niet meer zonder zoekmachines zoals Google. Ook in de agrarische sector zien we het gebruik van zoekmachines toenemen. Hoe hiermee om te gaan? In dit artikel geven wij hier antwoord op.

Stijging van gebruikers die binnenkomen via Google

Als we naar onze online nieuwssites kijken dan valt ons op dat het percentage agrariërs dat binnenkomt via zoekmachines sterk is gestegen. Steeds meer agrariërs gaan zelf zoeken via zoekmachines naar relevante informatie. Daardoor stijgt het bezoek vanuit de zoekmachines. Deze verandering werd eerder in 2018 ook al bevestigd door het jaarlijkse “mediaonderzoek onder agrariërs”.

Gemiddeld is het percentage agrariërs dat bij ons binnenkomt via Google vanaf 2017 gestegen met ruim 7%. De grootste stijging was bij ons te zien onder de melkveehouders. Hieronder een overzicht van het percentage agrariërs dat via Google binnenkwam op één van onze nieuwssites:

Google verkeer

Zoekmachines vaker geraadpleegd op desktop

Agrariërs die op onze nieuwssites komen, raadplegen een zoekmachine eerder via de desktop dan via een mobiel device, zo blijkt uit onze eigen analyse. Landelijk geeft 58% van de Nederlanders aan zoekmachines te raadplegen via een smartphone, 72% doet dit via een desktop (bron: Van Ons). Dit gedrag zien wij dus ook onder de agrariërs.

Wat betekenen deze cijfers voor jou?

Bovenstaande cijfers zijn gerelateerd aan onze eigen nieuwssites. Ondanks dat de cijfers in grote lijnen overheen zullen komen met de meeste agrarische websites, hoeft het niet te betekenen dat dit ook bij jou het geval is! Het is daarom altijd verstandig om zelf ook een analyse te maken van de cijfers binnen jouw bedrijf. Pas als deze cijfers gereed zijn kan je gaan onderzoeken wat dit betekent voor jouw marketingaanpak.

Hoe achterhaal je het verkeer afkomstig uit Google?

Hoe je bovenstaand achterhaalt in Google Analytics is vrij eenvoudig. Selecteer rechtsboven de periode (bv het jaar 2018) en ga links naar het tabje “Acquisitie”, selecteer daarna het tabje “Alle verkeer”, en klik daarna op het tabje “Kanalen”. Nu krijg je een verdeling te zien van het verkeer dat binnenkomt via social media, direct of via zoekmachines. Vergelijk het verkeer via de zoekmachines met voorgaande perioden en je weet of dit percentage gestegen of gedaald is.

Hoe word je goed vindbaar in Google?

Om goed vindbaar te zijn in Google is het belangrijk om de meta-description juist in te zetten. Bij een meta-description gaat het om een omschrijving van de inhoud van een pagina. Voor elke pagina moet er een meta-description worden ingevuld. De meta-description is vaak zichtbaar bij de zoekresultaten van een zoekmachine. De tekst die je invult bij de meta-description van de pagina wordt dan in de zoekmachine resultaten weergeven.

Google heeft het afgelopen jaar aangekondigd dat het de lengte van een meta-description zal verlengen, maar kwam hier al snel op terug in de loop van 2018. De ideale lengte van een meta-description is nu 150 tekens inclusief spaties. Het is belangrijk om zulke ontwikkelingen op de voet te volgen, zodat je de meta-description en daarmee jouw vindbaarheid kunt optimaliseren.

Wist je al dat zoekmachines als Google evolueren tot antwoordmachines? In het artikel ‘Worden zoekmachines nu antwoordmachines’ leggen wij uit wat dit betekent en hoe je hierop in kunt spelen. Klik hier voor het artikel!

Benieuwd naar alle resultaten omtrent het mediagedrag van de agrariërs?

Op 11 april, 18 april, 25 april, 9 mei (België), 14 mei en 21 mei vinden de workshops weer plaats omtrent het mediagedrag van agrariërs. Tijdens deze workshop krijg je de laatste inzichten in het mediagedrag van agrariërs in Nederland en België. Sinds 2011 voert Prosu dit onderzoek uit. Hierdoor krijg je een goede inzage in de trends.

Wil jij ook deelnemen aan de workshop? Klik hier!

Heb je vragen vul dan onderstaand formulier in:

Heeft u vragen? Stel hier uw vraag!

 

 

Online gedrag landbouwers

De opvallendste verschillen in online gedrag tussen de Nederlandse en Belgische landbouwers

Met de overname van de agrarische vaktijdschriften van Rekad Media Group bereikt Prosu nu nog beter de Nederlandse en Belgische landbouwers. Dit biedt veel mogelijkheden op zowel online als offline vlak, maar in hoeverre verschillen de Nederlandse en Belgische landbouwers nu eigenlijk in online gedrag? In dit artikel wordt er verder ingegaan op de opvallendste verschillen in het gebruik van device tussen de Nederlandse en Belgische landbouwers.

Welk device wordt er gebruikt?

Om te beginnen zijn we gaan kijken of er een verschil zit in het gebruik van de devices van een gemiddelde landbouwer. Voor deze analyse hebben wij de cijfers gebruikt van melkveebedrijf.nl, melkveebedrijf.be, laitetelevage.be, deloonwerker.nl, deloonwerker.be en entrepriseagricole.be.

Desktop meest gebruikte device in Wallonië

Als we kijken naar de gemiddelde Nederlandse landbouwer die de website deloonwerker.nl bezoekt dan zien we dat 53% de website opent via een mobiel device. Daarnaast opent 39% de website via de desktop en 8% opent de website via de tablet. Als we dit vergelijken met de website voor de landbouwers uit Vlaanderen dan zien we relatief weinig verschil. 51% opent de website op mobiel, 40% opent de website op de desktop en 9% gebruikt een tablet.

Als we het gaan vergelijken met entrepriseagricole.be (website voor Franssprekend België) dan zien we dat de verschillen wat groter zijn. 57% opent de website op desktop, 34% opent de website op de mobiel en 9% gebruikt een tablet.  We zien dus duidelijk dat de landbouwers (en dan vooral de loonwerkers, omdat zij deze nieuwssite het meest bezoeken) in Vlaanderen vaker een mobiel pakken en meer in de buurt komen bij het gedrag van de Nederlandse landbouwer. De landbouwers uit Wallonië zijn nog meer gebonden aan de desktop en laten een mobiel vaker links liggen.

Mobiel device blijft achter bij Belgische landbouwer

Als we kijken naar de gemiddelde Nederlandse landbouwer die de website melkveebedrijf.nl bezoekt dan zien we dat 49% de website opent via een mobiel device. Daarnaast opent 41% de website via de desktop en 10% opent de website via de tablet.

Als we dit vergelijken met de Belgische websites dan zien we een duidelijk verschil in device gebruik. Op melkveebedrijf.be opent 60% van de bezoekers de website op desktop, 32% opent de website op de mobiel en 8% gebruikt een tablet.  Als we het gaan vergelijken met laitetelevage.be (website voor Frans sprekend België) dan zien we vergelijkbare cijfers. 60% opent de website op desktop, 33% opent de website op de desktop en 7% gebruikt een tablet.  We zien dus duidelijk dat de landbouwers (en dan vooral de melkveehouders, omdat zij deze nieuwssite het meest bezoeken) in Vlaanderen en Wallonië vaker een desktop gebruiken en minder gebruik maken van een mobiel device dan de Nederlandse landbouwer (melkveehouder).

Belgen openen mail minder vaak op smartphone

Eerdere conclusies zijn te verklaren met de kennis die wij hebben dankzij het jaarlijkse mediaonderzoek onder landbouwers. Uit het onderzoek van 2018 kwam namelijk al naar voren dat slechts 24% van de landbouwers uit Vlaanderen een mail opent via een smartphone. In Nederland lag dit percentage 10% hoger, namelijk op 34%. Doordat meer Nederlanders de mail openen op een mobiel device ligt het websitebezoek op een mobiel device hier ook hoger.

Minder Belgen beschikken over smartphone

Uit hetzelfde onderzoek van 2018 kwam ook al naar voren dat in Nederland 80% van de landbouwers een smartphone bezitten en in Vlaanderen lag dit percentage op ‘slechts’ 45%. Ook dit heeft invloed op het gebruik van een device.

Bovenstaande conclusies zijn voor u als marketeer belangrijk bij de keuze voor een verspreiding van uw marketingboodschap. U weet nu dat de Belgische landbouwer meer gebruik maakt van de desktop dan een Nederlandse landbouwer.

Mocht u ook benieuwd zijn naar de bron waar een lezer vandaan komt (bijvoorbeeld vanuit een nieuwsbrief, via social media of via zoekmachines) of bent u benieuwd naar andere verschillen of mogelijkheden dan kan hier altijd contact over worden opgenomen. Vul het formulier onder het artikel in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Workshop Prosu

Vanaf april 2019 gaat het workshopseizoen bij Prosu weer van start. Tijdens deze periode organiseert Prosu de workshops ‘Mediagedrag Agrariërs’. Een inspirerende middag waarin u nieuwe kennis vergaart over hoe de Nederlandse en Vlaamse agrariërs zich on- en offline gedragen. Wilt u meer weten? Neem dan deel aan de workshop. U kunt zich hier aanmelden.

 

Heeft u vragen? vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op!

Waarom u gebruik moet maken van A/B-testen

Als marketeer weet u vast wat er wordt bedoeld met A/B-testen, maar maakt u hier ook optimaal gebruik van? In dit artikel gaan we verder in op de meerwaarde van A/B-testen en op welke manier dit het beste kan worden ingezet. 

Stijging in ratio’s door A/B test

Welke banner scoort het beste? Dat is belangrijke informatie voor u als marketeer. In onze nieuwsbrieven kan een banner worden geplaatst, maar welke het beste scoort dat is altijd de vraag. Ook wij testen dit geregeld door twee banners vorm te laten geven door onze vormgever Stefan Pruijssen. Stefan wil als vormgever kwaliteit leveren met een visueel aantrekkelijke banner. Is dit alleen ook de beste keuze voor onze doelgroep? Om dit te testen ontwikkelt Stefan twee banners. Een banner waar hij volledig achter staat met prachtig fotomateriaal, een duidelijke call-to-action, mooie kleuren en strakke lijnen. Je kunt je ogen er bijna niet vanaf houden! Banner twee is wat minder spectaculair: Een blok met een opvallende achtergrondkleur en één zin tekst.

Wat blijkt uiteindelijk? Beide banners behalen het gewenste resultaat qua kliks, maar de ontvangers van de Loonwerker&MechanisatieActueel kiezen voor versie A van de banner en de ontvangers van de VarkensActueel kiezen voor versie B. Een groot en duidelijk verschil wat wij van tevoren niet hadden verwacht. Wij hebben dankzij deze A/B-test onze doelgroep nog beter leren kennen. De verzamelde informatie kan nu gebruikt worden voor plaatsingen in de toekomst.

Naast bovenstaand voorbeeld kan je met een A/B-test ook eenvoudig uw onderwerpregel van de nieuwsbrief testen. Zelf zijn wij ook gestart met het testen van onze onderwerpregel. Sinds wij een A/B-test hiervoor inzetten, zien wij een stijging van ons openingsratio en van ons doorklikratio.

A/B-testen: Wat is dit precies?

A/B-testen is een kwantitatieve onderzoeksmethode voor het vergelijken van twee varianten. Het doel is om te ontdekken welke variant het gewenste resultaat oplevert.

Bij een A/B-test wordt een deel van het verzendbestand, de testgroep in tweeën gedeeld. Stel dat uw verzendbestand bestaat uit 10.000 mailadressen dan kan er bijvoorbeeld gekozen worden om 1.000 mailadressen, te gebruiken als testgroep. Deze testgroep wordt in tweeën gedeeld waardoor testgroep 1 en testgroep 2 ontstaan. Beide testgroepen bevatten 500 mailadressen.

Testgroep 1 zal een andere nieuwsbrief ontvangen dan testgroep 2. De nieuwsbrief wordt ontwikkeld in versie A en versie B en kan verschillen in onderwerpregel, topberichten en kleurgebruik.  Alles is mogelijk. Het gaat erom wat u als marketeer graag wilt testen. Dit wilt u testen omdat u verwacht dat één van beide versies het gewenste resultaat oplevert. Bijvoorbeeld een hoger openingsratio van de nieuwsbrief, meer doorkliks in de nieuwsbrief of meer bestelde producten.

Waarom A/B-testen inzetten?

Het ligt voor de hand, maar meten is weten! Aantoonbaar resultaat wordt steeds belangrijker dus zorg ervoor dat u uw cijfers en resultaten aantoonbaar kan maken. Als marketeer kent u de doelgroep vaak al goed, maar het is nooit verkeerd om de doelgroep nog beter te leren kennen. Door gebruik te maken van A/B-testen is het gedrag van uw doelgroep goed vast te leggen. En degene die nu denkt dat het niet nodig is, omdat hij altijd zeker weet dat versie A een gewenster resultaat oplevert dan versie B, daag ik uit!

Op welke elementen in e-mailmarketing kunt u A/B-testen toepassen?

1.Onderwerpregel: Het is vaak het eerste waar de ontvanger naar kijkt, de onderwerpregel. Een goede onderwerpregel heeft dan ook veel invloed op de openingsratio van de nieuwsbrief. Elementen van een onderwerpregel die getest kunnen worden zijn:

 • Lengte van uw onderwerpregel. (de algemene regel is bij voorkeur 50 tekens of minder te gebruiken)
 • Het gebruik van symbolen of leestekens. (bv Onderwerp A | Onderwerp B| lees meer… of een smiley)
 • Het personaliseren van de onderwerpregel. (Dit kan zijn op de naam die bekend is, maar u kunt hierbij ook denken aan personalisatie op basis van beroep, geslacht, leeftijd, etc. )
 • Het gebruik van woorden. (gebruikt u populaire woorden of gaat u voor beschaafd Nederlands?)
 • Call-to-action in de onderwerpregel.

2. Naam afzender: Naast de onderwerpregel wordt ook de afzender als eerste gezien door de ontvanger. U kunt ervoor kiezen om uw bedrijfsnaam hier te vermelden, maar het komt ook steeds vaker voor dat hier de naam staat van bijvoorbeeld een collega. Is uw collega de contactpersoon van de ontvanger dan kan het als prettig ervaren worden, maar kijk hier goed na. Het vermelden van een naam van een collega kan ook als storend worden ervaren.

3. Call-to-action: Zoals eerder besproken is de keuze voor een onderwerpregel belangrijk voor je openingsratio. Uw call-to-actions zijn belangrijk voor uw doorklikratio. Test bijvoorbeeld welk lettertype en welke tekst op een button het beste scoort

4. Lay-out: naast een call-to-action draagt ook de lay-out bij aan een hoger doorklikratio. Een lay-out kan je testen op de volgende elementen:

 • Wel of geen afbeelding bij een artikel
 • Bij een videobericht een playbutton door de afbeelding heen of juist niet
 • Het lettertype
 • Lettertypegrootte
 • De kleur van uw tekst
 • Uw lettertype vet gedrukt, cursief of normaal
 • De lengte van uw teaser teksten
 • De lengte van uw nieuwsbrief (aantal artikelen per nieuwsbrief)
 • De gebruikte kleuren in uw template
 • Hoeveel artikelen plaatst u naast of onder elkaar
 • Wel of geen social share buttons en waar plaatst u ze, bovenaan of onderaan?

5. Timing: er kan ook gekozen worden om te testen op welke dag of rond welk tijdstip de nieuwsbrief het best kan worden verstuurd. Ondanks dat dit veel interessante informatie oplevert moet u hierbij wel rekening houden dat het moment van de verzending nooit geheel gelijk zal zijn aan de eerdere verzending. Het kan wel goed worden ingezet om bijvoorbeeld te bepalen of de ochtend of avond een beter moment is voor uw doelgroep.

Gaat u de uitdaging aan?

Voer 5 A/B-testen waarbij u de A variant en een collega de B variant heeft bepaald. Als blijkt dat u 5 keer gelijk had dan zullen wij uw naam met bijbehorende resultaten groots vermelden onder dit artikel. Het is noodzakelijk dat u iemand anders de B variant laat verzinnen. Dit omdat er op deze manier keuzes worden gemaakt die u zelf nooit had genomen. Mocht blijken dat u niet 5 keer gelijk had, maar vindt u het wel leuk om uw cijfers te delen dan ontvangen wij die graag. Uw behaalde cijfers zullen wij dan ook vermelden onder dit artikel.

Ga (weer) aan de gang met A/B-testen!

Zoals eerder besproken blijft het altijd interessant om A/B-testen uit te blijven voeren. U ontwikkelt zo aantoonbaar resultaat en u leert uw doelgroep beter kennen. Ik ga niet zeggen dat u bij elke A/B-test iets interessants en onverwachts ontdekt, maar het komt vaker voor dan u verwacht. Gaat u de uitdaging aan?

Heeft u vragen of mogen wij meedenken met uw A/B-test? Wij worden graag uitgedaagd!

Heeft u vragen? vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op!

Prosu breidt uitgeefactiviteiten in Benelux flink uit

Prosu breidt uitgeefactiviteiten in Benelux flink uit – Overname van agrarische vaktijdschriften van Rekad Media Group

Dronten/Herentals – Prosu Media Producties uit Dronten heeft met de overname van de agrarische vaktijdschriften van Rekad uit Herentals (België) haar uitgeefactiviteiten flink uitgebreid. Hierdoor ontstaat de eerste Benelux-brede uitgeverij gespecialiseerd in agrarische vaktitels.

In België brengt de Rekad Media Group al vier decennia vaktechnisch gespecialiseerde berichtgeving over de agrarische sector. In Nederland beschikt Prosu over meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van agrarische marketing en media. Prosu en Rekad werkten al 15 jaar samen. Met de overname van de agrarische vaktijdschriften wordt Prosu het toonaangevende agrarische mediabedrijf dat de gehele agrarische sector in de Benelux zowel online als offline bedient.

Agrarische sector in de Benelux zowel online als offline te bereiken

“Veel bedrijven in de agribusiness oriënteren zich op de Benelux als één geheel”, zegt Lisanne Andeweg, manager bij Prosu Media Producties. “Ook agrariërs kijken breder dan het eigen erf. Daar spelen wij nu met de vakbladen, nieuwsbrieven en websites Melkveebedrijf, Varkensbedrijf, De Loonwerker, De Pluimveekrant, De Akkerbouwkrant, Terramag en m2 op in.”

Lisanne Andeweg zegt dat door de overname de positie van Prosu in de Benelux verder wordt verstevigd: “Zonder de lokale aandacht uit het oog te verliezen worden onze vakbladen grensoverschrijdend en bedienen de markten in Nederland en zowel in Vlaanderen als Wallonië.”

Lieven Hemschoote, managing director van Rekad vertelt: “Veertig jaar lang heeft onze uitgeverij Rekad strategisch gebouwd aan objectieve en onafhankelijke landbouwmedia in België. Daardoor zijn onze vakbladen stuk voor stuk een vaste waarde geworden in de sector, zowel voor lezers als adverteerders. De samenwerking met Prosu om de titels ook in Nederland op de kaart te zetten, heeft zijn vruchten afgeworpen. De volgende stap in dit proces kondigde zich dan ook al enkele jaren aan, om alle kennis en expertise in één gezamenlijke Beneluxstructuur te gieten. Als uitgeverij zijn wij verheugd om in de toekomst samen met Prosu dit project verder uit te rollen. “

Benieuwd naar onze sectorspecifieke mogelijkheden voor het bereiken van de agrariërs in de Benelux. Klik hieronder op de sector naar keuze:

 

Opmerkelijke verschuivingen in online gedrag agrariërs

Steeds meer agrariërs zijn online actief, maar het online gedrag van de agrariërs verandert wel. Wij delen u graag de meest opmerkelijke verschuivingen die naar voren zijn gekomen in onze analyse.

1. Verschuiving in device gebruik: aantal agrariërs op nieuwssite via desktop stijgt

Op onze nieuwssites valt op dat het verkeer dat afkomstig is van een desktop stijgt. Dit is een opvallende verandering als we kijken naar voorgaande jaren waarin het gebruik van de mobiele devices juist steeg.

Als we de cijfers gaan vergelijken met het landelijk gemiddelde device gebruik op websites dan zien we dat landelijk 38,2% de mobiel gebruikt, 47,9% desktop en 13,9% een tablet. Gemiddeld worden onze nieuwssites door 45% van de gebruikers geopend op een mobiel device. Dit ligt dus altijd nog flink boven het landelijk gemiddelde.

Het is belangrijk om te weten op welk device gebruikers binnenkomen op een website. Het is van belang om een website hierop aan te passen, denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Het formaat van banners (Een banner op een mobiel device kan er heel anders uitzien dan op een desktop device. Houd hier rekening mee en gebruik desnoods twee verschillende banners) 
 • De lengte van artikelen (Mobiele gebruikers lezen gemiddeld minder tekens dan een gebruiker van desktop device. Stel u weet al dat een bepaald artikel veel geopend gaat worden via een mobiel device, zorg dan voor een goede opbouw van uw artikel. Begin bijvoorbeeld met een korte samenvatting, kort het artikel in of begin met de belangrijkste boodschap.)
 • SEO en Adwords instellingen. (Bepaal voor je zelf welke boodschap jij denkt dat het beste overkomt via mobiel of via desktop en optimaliseer zo je SEO en Adwords) 
 • Het formaat van de foto’s die worden gebruikt. (Gelukkig zijn de meeste sites tegenwoordig responsive waardoor een foto zich automatisch schaalt. Er zullen echter ook foto’s zijn waarvan je liever niet hebt dat ze verkleind worden. Zorg dan ook voor een optie om de foto in volledig formaat te kunnen openen.) 

Heeft u al een analyse gemaakt op basis van het gebruik van een device? 

Hoe je bovenstaande vraag achterhaald in Google Analytics is vrij eenvoudig. Selecteer rechtsboven de periode (bv het jaar 2018) en ga links naar het tabje “Doelgroep”, selecteer daarna het tabje “Mobiel”, en klik daarna op het tabje “Overzicht”. Nu krijg je een verdeling te zien van het verkeer op een mobiel, desktop of tablet. 

Mobiel vs Tablet vs Desktop

Bron: Marketingfacts

2. Minder verkeer vanuit Facebook 

Als de analyse is uitgevoerd kan er gezocht worden naar interessante veranderingen en kunnen er verbanden worden gelegd. Waarom ligt het percentage agrariërs dat een website bezoekt op de mobiel zo hoog en waarom is het gebruik van een desktop device het afgelopen jaar gestegen?

Wat opvalt, is het percentage agrariërs dat afkomstig is vanuit Facebook. Dit percentage daalt voor het eerst. Dat het percentage daalt valt te verklaren. Hieronder is namelijk te zien dat het een landelijke trend is dat het Facebookgebruik daalt. Tevens wordt het ook bevestigd door de agrariërs die eerder dit jaar hebben meegewerkt aan het “mediaonderzoek onder agrariërs”.

social media agri

Bron: Marketingfacts

2.1 Facebook gebruikers stappen over op Instagram

Ondanks de daling van Facebookgebruikers blijken er ook kansen te liggen, met name voor de inzet van Instagram. Veel afhakers van Facebook stappen namelijk over op Instagram. Heeft u hier ook al op ingespeeld?

2.2 Algoritme Facebook is aangepast

Naast dat het aantal gebruikers daalt heeft Facebook ook haar algoritme aangepast. Zo hebben berichten die veel reacties, likes en discussies behalen tegenwoordig veel meer kans om hoog in je tijdlijn terecht te komen dan wanneer een bericht “slechts” interessant is voor een kleine doelgroep en hierdoor minder interactie creëert. Ook berichten die vaak gedeeld worden en persoonlijke berichten krijgen een voorkeur binnen het nieuwe Facebook algoritme. Natuurlijk is Facebook ook wel zo “slim” geweest om betaalde content interessant te houden. Bij betaalde content kom je nog altijd terug in de tijdlijn van je volgers, maar ook hiervoor geldt de regel: Hoe meer interactie hoe beter je bericht scoort.

We weten nu dat het verkeer uit Facebook procentueel terugloopt. Dit heeft ook invloed op het gebruik van een desktop device. Ga maar eens bij u zelf na, op welk device opent u Facebook? Het overgrote deel opent Facebook op een mobiel device en als het Facebook gebruik minder wordt kan dit bijdragen aan een daling van het percentage gebruikers op een mobiele device. Er is echter nog een verklaring te vinden voor de stijging in desktop, lees hiervoor verder!

Heeft u deze veranderingen ook ontdekt in Facebook? Hopelijk kunt u met bovenstaande informatie ervoor zorgen dat aankomend jaar het Facebook gebruik wordt geoptimaliseerd.

Hoe je bovenstaande vraag achterhaald in Google Analytics is wederom vrij eenvoudig. Selecteer rechtsboven de periode (bv het jaar 2018) en ga links naar het tabje “Acquisitie”, selecteer daarna het tabje “Alle verkeer”, en klik daarna op het tabje “Kanalen”. Nu krijg je een verdeling te zien van het verkeer dat binnenkomt via social media, direct of via zoekmachinesVergelijk het verkeer via de zoekmachines met voorgaande perioden en u weet of dit percentage gestegen of gedaald is.

3. Agrariërs zoeken bij ons steeds meer via zoekmachines

Nadat we het eerder hebben gehad over de invloed van de daling in Facebook gebruikers en het nieuwe algoritme van Facebook. Gaan we nu op zoek naar een derde verklaring voor de stijging in desktop gebruik. Wat ons opvalt, is dat het percentage agrariërs dat binnenkomt via zoekmachines op onze nieuwssites sterk is gestegen. Agrariërs die op onze nieuwssite komen, raadplegen een zoekmachine eerder via de desktop dan via een mobiel device, zo blijkt uit onze eigen analyse. Landelijk geeft 58% van de Nederlanders aan zoekmachines te raadplegen via een smartphone, 72% doet dit via een desktop (bron: Van Ons). Dit gedrag verklaard de stijging van desktop gebruik.

Steeds meer agrariërs gaan zelf zoeken via zoekmachines naar relevante informatie, daardoor stijgt het bezoek vanuit de zoekmachines. Deze verandering werd eerder dit jaar ook al bevestigd door het jaarlijkse “mediaonderzoek onder agrariërs”.

Zoekmachine gebruik

Om goed vindbaar te zijn in Google is het belangrijk om de meta-description juist in te zetten. Bij een meta-description gaat het om een omschrijving van de inhoud van een pagina. Voor elke pagina moet er een meta-description worden ingevuld. De meta-description is vaak zichtbaar bij de zoekresultaten van een zoekmachine. De tekst die je invult bij de meta-description van de pagina wordt dan in de zoekmachine resultaten weergeven.

Google heeft het afgelopen jaar aangekondigd dat het de lengte van een meta-description zal verlengen, maar kwam hier al snel op terug in de loop van 2018. De ideale lengte van een meta-description is nu 150 tekens inclusief spaties. Het is belangrijk om zulke ontwikkelingen op de voet te volgen, zodat u de meta-description en daarmee uw vindbaarheid kunt optimaliseren.

Hieronder vindt u een overzicht van hoe het verkeer op onze nieuwssites terecht is gekomen:

Hoe je bovenstaande vraag achterhaald in Google Analytics is wederom vrij eenvoudig. Selecteer rechtsboven de periode (bv het jaar 2018) en ga links naar het tabje “Acquisitie”, selecteer daarna het tabje “Alle verkeer”, en klik daarna op het tabje “Kanalen”. Nu krijg je een verdeling te zien van het verkeer dat binnenkomt via social media, direct of via zoekmachines. Vergelijk het verkeer via de zoekmachines met voorgaande perioden en u weet of dit percentage gestegen of gedaald is.

Ziet u dezelfde opmerkelijke verschuivingen ook op uw website of heeft u wellicht andere verschuivingen ontdekt waar u vragen over heeft? Wij gaan graag met u in gesprek om uw resultaten te bespreken en te kijken hoe wij die samen in aankomend jaar nog verder kunnen verbeteren.

Voor meer informatie vul onderstaand formulier in of klik hier en ga naar onze contactpagina!

Stel hieronder uw vraag:

 

Mediabrochure 2019: Van kwalitatief mediabereik naar aantoonbaar resultaat!

Als marketeer bent u toch ook steeds vaker op zoek naar bewijs? Vragen die wellicht ook bij u spelen zijn:

 • Heb ik mijn beoogde doelgroep bereikt?
 • Hoeveel procent van mijn doelgroep heb ik bereikt?
 • Wie zijn de agrariërs die onze uitingen hebben gezien?

In onze mediabrochure gaan wij verder in op ons unieke traject: Van kwalitatief mediabereik naar aantoonbaar resultaat. Bekijk hieronder de mediabrochure!

Wilt u meer weten over onze sectorspecifieke kanalen? Klik hieronder op uw sector en ontdek de mogelijkheden! 

 

Heeft u de mediabrochure nog niet ontvangen of heeft u vragen? Stel hieronder uw vraag of klik hier en ga naar de contactpagina!

Heeft u vragen? vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op!