Tag Archief van: Melkveebedrijf

Responspagina Abbi Aerotech op www.melkveebedrijf.nl

90% conversie voor ventilatiesystemen in melkveestal

Hittestress is een bekend probleem voor melkveehouders. Abbi Aerotech biedt met ventilatiesystemen een oplossing voor dit probleem. Een campagne om deze systemen onder de aandacht te brengen bleek bijzonder succesvol! Naar aanleiding van de campagne kwamen tientallen aanvragen binnen. 90% van deze aanvragen kon daadwerkelijk worden omgezet naar verkoop.

Waarom deze campagne? 

Abbi Aerotech merkt dat het ook in het najaar vaker en langer warm is. Melkvee en in het bijzonder hoog productieve dieren reageren in het najaar heel gevoelig op hittestress en de productiedaling na een warme periode in het najaar is relatief groot. In de nazomer merkte Abbi Aerotech dat de vraag aanhield. Tegelijkertijd hadden zij net een nieuw ventilatie systeem (dwarsventilatie) en nieuwe ventilatoren ontwikkeld. Een campagne in het najaar lanceren bleek een mooi moment om dit systeem en de ventilatoren onder de aandacht te brengen bij melkveehouders.

Het doel van de campagne is om melkveehouders een responsformulier in te laten vullen met (aan)vragen over de producten en diensten van Abbi Aerotech. Via diverse kanalen werden melkveehouders gestimuleerd naar de responspagina door te klikken. Het systeem werd in een afleverbericht in het vakblad melkveebedrijf in de kijker gezet. Dit afleverbericht is doorgeplaatst op Melkveebedrijf.nl en vervolgens gedeeld via de nieuwsbrief MelkveeActueel en via de social media kanalen van Melkveebedrijf.nl. Vervolgens is met verwijsbanners de responspagina nog een aantal weken onder de aandacht gebracht van de melkveehouders in Nederland. Deze verwijsbanners stonden op de website Melkveebedrijf.nl en in de nieuwsbrief MelkveeActueel vermeld.

Abbi Aerotech advertorial Melkveebedrijf.nl

Abbi Aerotech advertorial melkveebedrijf.nl

Abbi Aerotech responspagina melkveebedrijf.nl

Abbi Aerotech responspagina melkveebedrijf.nl

 

 

 

Resultaat

Het resultaat heeft de verwachtingen van Abbi Aerotech ver overtroffen! Direct in november kregen zij al 10 concrete reacties/-informatie aanvragen binnen. Echter tot grote verrassing van Abbi Aerotech kwamen maar liefst 40 extra aanvragen binnen tijdens het voorjaar en de zomer en zelfs tot vandaag. Deze aanvragen bleken ook nog eens zeer concreet. Met maar liefst 90% van de aanvragen is inmiddels tot zaken gekomen.

“Over de resultaten van onze responspagina op internet zijn wij zeer te spreken”, aldus Aalbert Bussem van Abbi Aerotech. “Via deze manier zijn wij in contact gekomen met prospects, waar voorheen geen contact mee was. Dat maar liefst 90% van de aanvragen kon worden omgezet naar verkoop heeft ons zeer enthousiast gemaakt voor een verdere samenwerking! De inzet van klantervaringen voor het behalen van onze marketing en verkoopdoelen zal dan ook een vervolg gaan krijgen.”

Abbi Aerotech logo

Abbi Aerotech

Klantbeschrijving

Bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van onze kanalen? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers. Klik hier en ga naar onze contactpagina! of vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.

Mail ons

Agrarische sector 2016

Agrarische sector 2016 uitgelicht in cijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de cijfers van de agrarische sector in de 2016 bekend gemaakt. Uit deze cijfers vallen altijd interessante bekende en onbekende conclusies te trekken. Onderstaand een opsomming van alle conclusies in de verschillende sectoren (Melkveehouders, Pluimveehouders, Varkenshouders en de Akkerbouwer):

Melkveehouders

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal melkvee in Nederland (boven de twee jaar) is gestegen van 1,62 miljoen in 2015 naar 1,74 miljoen in 2016. Het gaat hierbij om een stijging van ruim 7,5%.

Het aantal bedrijven met melkvee (ouder dan twee jaar) is in 2016 gedaalt van 18.265 bedrijven naar 17.910 bedrijven, dit is een daling van 1,9%. Het gemiddeld aantal melkvee per bedrijf is wel flink gestegen van 88,8 dieren in 2015 naar 97,4 dieren in 2016, dit is een stijging van 9,7%.

Bekijk artikel

Pluimveehouders

De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geven aan dat het aantal vleeskuikensbedrijven in 2016 is gestegen met 5% ten opzichte van het jaar ervoor. Het totale aantal van bedrijven die kippen houden is echter gedaalt van 2049 tot 1965 bedrijven, een daling van ruim 4%.

Vleeskuikens

Het gemiddelde aantal vleeskuikens per bedrijf bedroeg in 2015 nog ongeveer 82.000 dit aantal is in 2016 gedaalt tot ongeveer 78.200 vleeskuikens per bedrijf. Het aantale totale vleeskuikens in Nederland is wel iets gestegen van 49,1 miljoen naar 49,2 miljoen vleeskuikens.

Leghennen

Het aantal bedrijven met leghennen is in 2016 gedaalt van 1124 naar 1017 bedrijven, dit is een daling van ruimt 9,5%. Het totaal aantal aan leghennen in Nederland is tevens gedaalt van 47,7 naar 46,2 miljoen leghennen. Het gemiddelde aantal leghennen per bedrijf was in 2015 nog 42.423 leghennen. Dit aantal is in 2016 gestegen naar 45.440 leghennen per bedrijf. Het gemiddeld aantal hennen per bedrijf is hiermee 7,11% toegenomen.

Totaal aantal kippen Nederland 

Het totaal aantal kippen in Nederland is van 106,8 miljoen in 2015 naar 105,6 miljoen in 2016 gedaalt, dit is een daling van ruim 1%. Het totale aantal van bedrijven die kippen houden is echter gedaalt van 2049 tot 1965 bedrijven, een daling van ruim 4%. Het gemiddelde aantal kippen per bedrijf is hiermee gestegen van 52.104 naar 53.750 kippen per bedrijf, dit is een stijging van 3,2%.

Bekijk artikel

Varkenshouders

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het totaal aantal varkens in Nederland is gedaald van 12,60 miljoen in 2015 naar 12,48 miljoen in 2016, dit is een daling van ongeveer 1%. Het aantal bedrijven met varkens is gedaald van 4.928 bedrijven in 2015 naar 4.508 bedrijven in 2016, dit is een daling van 8,5%. Het gemiddeld aantal varkens per bedrijf bedroeg in 2015 2.557 varkens, in 2016 lag dit aantal op 2.768 varkens. Dit is een stijging van 211 varkens per bedrijf wat neer komt op een stijging van 8,3%. 

Vleesvarkens

Het totaal aantal vleesvarkens in Nederland is gedaald van 5,80 miljoen in 2015 naar 5,73 miljoen vleesvarkens in 2016, dit is een daling van 1,33%. Het aantal bedrijven met vleesvarkens is tevens gedaald van 4.025 in 2015 naar 3.719 bedrijven in 2016, dit is een daling van 7,6%. Het gemiddeld aantal vleesvarkens per bedrijf bedroeg in 2015 1.442 vleesvarkens, in 2016 lag dit aantal op 1.540 vleesvarkens. Dit is een stijging van ongeveer 100 vleesvarkens per bedrijf wat neer komt op een stijging van 6,8%.

Biggen

Het totaal aantal biggen in Nederland is in 2016 gedaald met ruimt 2500 biggen ten opzichte van 2015. Het aantal bedrijven met biggen is tevens gedaald van 2.090 in 2015 naar 1.911 bedrijven in 2016, dit is een daling van 8,6%. Het gemiddeld aantal biggen per bedrijf bedroeg in 2015 2.678, in 2016 lag dit aantal op 2.927 biggen. Dit is een stijging van ongeveer 250 biggen per bedrijf wat neer komt op een stijging van 9,3%.

Fokvarkens

Het totaal aantal fokvarkens in Nederland is gedaald van 1,20 miljoen in 2015 naar 1,16 miljoen fokvarkens in 2016, dit is een daling van 3,7%. Het aantal bedrijven met fokvarkens is tevens gedaald van 2.100 in 2015 naar 1.911 bedrijven in 2016, dit is een daling van 9%. Het gemiddeld aantal fokvarkens per bedrijf bedroeg in 2015 572 fokvarkens, in 2016 lag dit aantal op 605 fokvarkens. Dit is een stijging van ongeveer 30 fokvarkens per bedrijf wat neer komt op een stijging van 5,6%.

Bekijk artikel

Akkerbouwers

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het totaal are aan suikerbieten het meest is gestegen in vergelijking met de aardappelen, akkerbouwgroenten (uien) en granen. Hieronder een overzicht van alle cijfers. 

Aardappelen

Het aantal aardappelen aan are in Nederland is in 2016 vrij gelijk gebleven aan de cijfers van 2015. Het aantal are per bedrijf is gestegen van 1646 are naar 1650 are per bedrijf, dit is een stijging van 0,24%.

Akkerbouwgroenten

Het aantal akkerbouwgroenten berekend in are is in 2016 gestegen met maar liefst 216.434 are ten opzichte van 2015, dit is een stijging van 3,9%. Het gemiddeld aantal are akkerbouwgroenten per bedrijf is gestegen van 1078 naar 1094 are wat neerkomt op een stijging van 1,5%.

Uien

Het aantal uien berekend in are is in 2016 gestegen met 127.394 are ten opzichte van 2015, dit is een stijging van 4%. Het gemiddeld aantal are uien per bedrijf is gestegen van 850 are naar 865 are, dit is een stijging van 1,77%.

Granen

Het aantal bedrijven dat graan verbouwd is gedaald met 724 bedrijven, dit is een percentage van 5,85%. Het totaal aantal aan are is gedaald met 1.571.459 are, dit is een totale daling van 7,98%. Het gemiddeld aantal are aan granen per bedrijf is gedaald van 1590 are naar 1559 are per bedrijf. Dit is een daling van 1.9%.

Suikerbieten

Het aantal suikerbieten berekend in are is in 2016 gestegen met met liefst 1.228.601 are ten opzichte van 2015, dit is een stijging van 21%. Het gemiddeld aantal are suikerbieten per bedrijf is gestegen van 773 are naar 904 are per bedrijf, dit is een stijging van maar liefst 16,9%.

Bekijk artikel

Bron: CBS