Tag Archief van: PluimveeActueel

Online gedrag van pluimveehouders

Pluimveehouders beginnen online zoektocht steeds vaker via Google

Nu het nieuwe jaar is begonnen, kunnen we weer terugkijken op alle online resultaten van 2019. Welke cijfers uit 2019 vallen ons op? In dit artikel gaan we verder in op het online gedrag van de Nederlandse pluimveehouder. Zij hebben afgelopen jaar voor een opvallende verschuiving gezorgd.

Online gedrag van pluimveehouders eerste deel van 2019

In het eerste halfjaar van 2019 zien we dat er een relatief gelijke verdeling is wat betreft de manier waarop een pluimveehouder op onze website pluimveeactueel.nl terechtkomt. Als we kijken naar de gebruikers op pluimveeactueel.nl, dan kwam het eerste halfjaar 32% van de gebruikers via zoekmachines binnen.

Online gedrag van pluimveehouders  tweede deel van 2019

In het tweede deel van 2019 zien we nog steeds een relatief gelijke verdeling is wat betreft de manier waarop een pluimveehouder op onze website pluimveeactueel.nl terechtkomt. Echter, het valt wel op dat het verkeer vanuit zoekmachines sterk is gestegen. In deze periode was namelijk 44% afkomstig vanuit zoekmachines, een stijging van ruim 10%.

Verklaring stijging van verkeer vanuit zoekmachines

Het is interessant om te weten wat de verschuivingen zijn geweest, maar het is natuurlijk nog interessanter om te weten wat deze verschuiving heeft veroorzaakt. Een verklaring welke wordt onderstreept door het onderzoek ‘Mediagedrag Agrariërs’ van Prosu, is dat veel pluimveehouders de zoektocht starten via een zoekmachine. Het afgelopen jaar hebben wij hier op ingespeeld door veel aandacht te besteden aan zoekmachineoptimalisatie. Dit kan daarom een goede verklaring zijn voor de verschuiving.

Ruim 35% stijging in gebruikers op pluimveeactueel.nl

Als we het aantal gebruikers gaan vergelijken met de vorige perioden dan zien we een flinke stijging. Vergelijken we het jaar 2019 met die van 2018, dan zien we zelfs een stijging van meer dan 35%. Het aantal nieuwe gebruikers op onze nieuwssites zijn meer dan verdubbeld. Als we dan in Google Analytics gaan kijken, blijkt het inderdaad waar: het overgrote deel van de nieuwe gebruikers is afkomstig vanuit een zoekmachine.

Wat betekenen deze cijfers voor pluimveeactueel.nl

Deze cijfers hebben ons weer veel inzicht gegeven. Zo zijn wij natuurlijk erg blij dat onze inrichting van de juiste SEO-termen ervoor heeft gezorgd dat wij weer zijn gestegen in waardering bij zoekmachines en zoekmachinegebruikers. Daarnaast vertelt het ons ook dat de content relevant genoeg is om te kunnen groeien in gebruikers en paginaweergaven.  De conclusie die wij hieruit hebben getrokken is dan ook dat wij de nieuwsbrief vanaf nu frequenter gaan versturen. Dit betekent voor ons minimaal één keer per week. En ik kan u verzekeren de eerste drie nieuwsbrieven van het jaar hebben de openingsratio en doorklikratio van 2019 alweer verbeterd!

Wat betekenen deze cijfers voor jou?

Bovenstaande cijfers zijn gerelateerd aan onze eigen nieuwssites. Ondanks dat de cijfers in grote lijnen overheen zullen komen met de meeste agrarische websites, hoeft het niet te betekenen dat dit ook bij jou het geval is! Het is daarom altijd verstandig om zelf ook een analyse te maken van de cijfers binnen jouw bedrijf. Pas als deze cijfers gereed zijn kan je gaan onderzoeken wat dit betekent voor jouw marketingaanpak.

Hoe achterhaal je het verkeer afkomstig uit Google?

Hoe je bovenstaand achterhaalt in Google Analytics is vrij eenvoudig. Selecteer rechtsboven de periode (bv het jaar 2018) en ga links naar het tabje “Acquisitie”, selecteer daarna het tabje “Alle verkeer”, en klik daarna op het tabje “Kanalen”. Nu krijg je een verdeling te zien van het verkeer dat binnenkomt via social media, direct of via zoekmachines. Vergelijk het verkeer via de zoekmachines met voorgaande perioden en je weet of dit percentage gestegen of gedaald is.

Bent u benieuwd geworden naar de cijfers van onze andere platformen of wilt u graag de mogelijkheden van PluimveeActueel bespreken? Vul dan onderstaand formulier in:

Vragen? Mail ons!

“De Pluimveekrant: een verfrissend en strak georganiseerde vernieuwing”

De Pluimveekrant is het meest recent ontwikkelde product van Prosu Media Producties. Naaste de website PluimveeActueel is het tijd voor een krant die de pluimveehouders informeert. Artikelen in de Pluimveekrant komen dan ook rechtstreeks van het pluimveebedrijf af. De pluimveehouder komt geregeld aan het woord met reportages en praktijkervaringen. TPI-Polytechiek geeft hieronder aan waarom zij gekozen hebben voor Prosu en haar Pluimveekrant en PluimveeActueel. 

Waar was uw campagne op gericht, wat was uw doel en welke kanalen heeft u ingezet?

TPI-Polytechniek heeft een campagne opgezet gericht op vergroten van onze naamsbekendheid en tevens van onze producten en kennis. Naast enkele tijdschriften en bladen waarin wij ons uiten werd dit jaar gekozen om onze aanwezigheid op online media platforms te vergroten. TPI-Polytechniek blijft vernieuwen en wij zijn zodoende met Prosu gaan samenwerken gezien zij een frisse aanpak hebben vergezeld door een moderne identiteit.

Waarom heeft u gekozen voor onze kanalen?

TPI-Polytechniek blijft vernieuwen en wij zijn zodoende met Prosu gaan samenwerken gezien zij met de PluimveeActueel en de PluimveeKrant een verfrissende en strak georganiseerde vernieuwing brengen in het medialandschap van de veehouderij in Nederland.

Wat is uw mening over de samenwerking en de ondersteuning vanuit Prosu?

Wij zijn zeer tevreden met de samenwerking tussen ons en Prosu. Dit komt met name door de vlotte communicatie waardoor snel geschakeld kan worden. Ook waarderen we de transparantie en de feedback vanuit Prosu op onze items, acties en campagne. Hiernaast bevalt het ons goed dat we onze items ook na aanlevering nog kunnen bijschaven en dat vanuit Prosu ook word nagekeken of alle tekst en afbeeldingen netjes zijn en tot zijn recht komen.

Is uw doel behaald?

Het vergroten van naamsbekendheid is niet een doel dat ooit behaald of af is, dit is een doel dat continue onderhoud nodig heeft en zodoende blijft doorlopen. We hebben positieve reacties ontvangen op onze items en ons doel om de media uitingen meer online te plaatsen en zodoende beter inzicht te krijgen in het succes en bereik ervan is behaald.

Heeft u een korte klantbeschrijving van uw bedrijf voor ons?

TPI-Polytechniek is producent en wereldwijd leverancier van hoogwaardige polyurethaan ventilatie componenten voor de intensieve veehouderij.  Met een internationaal dealernetwerk zijn we al meer dan 20 jaar actief in de sector.

Referentie TPI-polytechniek Pluimveekrant en pluimveeactueel

Bent u benieuwd naar de website PluimveeActueel.nl? klik hier! 

Wilt u meer informatie over De Pluimveekrant of PluimveeActueel? klik hier of vul onderstaand formulier in!

Heeft u vragen? vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op!

 

 

Pluimveekrant

“De Pluimveekrant was het laatste ontbrekende stukje.”

Op 20 oktober is de allereerste editie van de Pluimveekrant bij alle pluimveehouders in Nederland bezorgd. Niet alleen in een print uitgave, maar ook verwerkt in een online magazine. De online editie van de Pluimveekrant is per e-mail verstuurd en gedeeld op social media. Dit alles voor een maximale bereik in de pluimveehouderij.

“Agrariërs lezen nog steeds graag agrarische (vak)bladen. Dit blijkt uit onderzoek van ons zusterbedrijf Prosu Databased Marketing en dit heeft ons doen besluiten om ook de pluimveehouders van een blad te voorzien aldus Eline Kortes, bladmanager van de Pluimveekrant.

Om toch de pluimveehouder de keuze te geven hoe hij of zij de Pluimveekrant wil lezen is de Pluimveekrant ook verwerkt in een online magazine.  Eline Kortes; “Niet alleen is dit een voordeel voor de pluimveehouder, maar ook een groot voordeel voor de agribusiness. Het magazine biedt namelijk mooie kansen voor het inzetten van dynamische content (video’s, opmaak, bullets etc.) en leadgeneratie.”

Een ander groot voordeel van de online magazine is het inzien van de resultaten. De online resultaten geven een indicatie hoe ook de papieren versie gelezen is. Zo laten de eerste resultaten zien dat de gemiddelde bezoeker bijna 3 minuten in het online magazine blijft en de bezoekers ruim 8.600 paginaweergaven hebben bekeken. “Goede resultaten die nog eens boven op het bereik van de print uitgave komt”.

De Pluimveekrant was het laatste ontbrekende stukje. “Nu kan Prosu in alle vijf de sectoren akkerbouw, loonwerk, Melkveebedrijf, varkenshouderij en de pluimveehouderij een (vak)blad aanbieden”.

Bekijk hier de eerste interactieve Pluimveekrant >

Agrarische sector 2016

Agrarische sector 2016 uitgelicht in cijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de cijfers van de agrarische sector in de 2016 bekend gemaakt. Uit deze cijfers vallen altijd interessante bekende en onbekende conclusies te trekken. Onderstaand een opsomming van alle conclusies in de verschillende sectoren (Melkveehouders, Pluimveehouders, Varkenshouders en de Akkerbouwer):

Melkveehouders

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal melkvee in Nederland (boven de twee jaar) is gestegen van 1,62 miljoen in 2015 naar 1,74 miljoen in 2016. Het gaat hierbij om een stijging van ruim 7,5%.

Het aantal bedrijven met melkvee (ouder dan twee jaar) is in 2016 gedaalt van 18.265 bedrijven naar 17.910 bedrijven, dit is een daling van 1,9%. Het gemiddeld aantal melkvee per bedrijf is wel flink gestegen van 88,8 dieren in 2015 naar 97,4 dieren in 2016, dit is een stijging van 9,7%.

Bekijk artikel

Pluimveehouders

De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geven aan dat het aantal vleeskuikensbedrijven in 2016 is gestegen met 5% ten opzichte van het jaar ervoor. Het totale aantal van bedrijven die kippen houden is echter gedaalt van 2049 tot 1965 bedrijven, een daling van ruim 4%.

Vleeskuikens

Het gemiddelde aantal vleeskuikens per bedrijf bedroeg in 2015 nog ongeveer 82.000 dit aantal is in 2016 gedaalt tot ongeveer 78.200 vleeskuikens per bedrijf. Het aantale totale vleeskuikens in Nederland is wel iets gestegen van 49,1 miljoen naar 49,2 miljoen vleeskuikens.

Leghennen

Het aantal bedrijven met leghennen is in 2016 gedaalt van 1124 naar 1017 bedrijven, dit is een daling van ruimt 9,5%. Het totaal aantal aan leghennen in Nederland is tevens gedaalt van 47,7 naar 46,2 miljoen leghennen. Het gemiddelde aantal leghennen per bedrijf was in 2015 nog 42.423 leghennen. Dit aantal is in 2016 gestegen naar 45.440 leghennen per bedrijf. Het gemiddeld aantal hennen per bedrijf is hiermee 7,11% toegenomen.

Totaal aantal kippen Nederland 

Het totaal aantal kippen in Nederland is van 106,8 miljoen in 2015 naar 105,6 miljoen in 2016 gedaalt, dit is een daling van ruim 1%. Het totale aantal van bedrijven die kippen houden is echter gedaalt van 2049 tot 1965 bedrijven, een daling van ruim 4%. Het gemiddelde aantal kippen per bedrijf is hiermee gestegen van 52.104 naar 53.750 kippen per bedrijf, dit is een stijging van 3,2%.

Bekijk artikel

Varkenshouders

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het totaal aantal varkens in Nederland is gedaald van 12,60 miljoen in 2015 naar 12,48 miljoen in 2016, dit is een daling van ongeveer 1%. Het aantal bedrijven met varkens is gedaald van 4.928 bedrijven in 2015 naar 4.508 bedrijven in 2016, dit is een daling van 8,5%. Het gemiddeld aantal varkens per bedrijf bedroeg in 2015 2.557 varkens, in 2016 lag dit aantal op 2.768 varkens. Dit is een stijging van 211 varkens per bedrijf wat neer komt op een stijging van 8,3%. 

Vleesvarkens

Het totaal aantal vleesvarkens in Nederland is gedaald van 5,80 miljoen in 2015 naar 5,73 miljoen vleesvarkens in 2016, dit is een daling van 1,33%. Het aantal bedrijven met vleesvarkens is tevens gedaald van 4.025 in 2015 naar 3.719 bedrijven in 2016, dit is een daling van 7,6%. Het gemiddeld aantal vleesvarkens per bedrijf bedroeg in 2015 1.442 vleesvarkens, in 2016 lag dit aantal op 1.540 vleesvarkens. Dit is een stijging van ongeveer 100 vleesvarkens per bedrijf wat neer komt op een stijging van 6,8%.

Biggen

Het totaal aantal biggen in Nederland is in 2016 gedaald met ruimt 2500 biggen ten opzichte van 2015. Het aantal bedrijven met biggen is tevens gedaald van 2.090 in 2015 naar 1.911 bedrijven in 2016, dit is een daling van 8,6%. Het gemiddeld aantal biggen per bedrijf bedroeg in 2015 2.678, in 2016 lag dit aantal op 2.927 biggen. Dit is een stijging van ongeveer 250 biggen per bedrijf wat neer komt op een stijging van 9,3%.

Fokvarkens

Het totaal aantal fokvarkens in Nederland is gedaald van 1,20 miljoen in 2015 naar 1,16 miljoen fokvarkens in 2016, dit is een daling van 3,7%. Het aantal bedrijven met fokvarkens is tevens gedaald van 2.100 in 2015 naar 1.911 bedrijven in 2016, dit is een daling van 9%. Het gemiddeld aantal fokvarkens per bedrijf bedroeg in 2015 572 fokvarkens, in 2016 lag dit aantal op 605 fokvarkens. Dit is een stijging van ongeveer 30 fokvarkens per bedrijf wat neer komt op een stijging van 5,6%.

Bekijk artikel

Akkerbouwers

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het totaal are aan suikerbieten het meest is gestegen in vergelijking met de aardappelen, akkerbouwgroenten (uien) en granen. Hieronder een overzicht van alle cijfers. 

Aardappelen

Het aantal aardappelen aan are in Nederland is in 2016 vrij gelijk gebleven aan de cijfers van 2015. Het aantal are per bedrijf is gestegen van 1646 are naar 1650 are per bedrijf, dit is een stijging van 0,24%.

Akkerbouwgroenten

Het aantal akkerbouwgroenten berekend in are is in 2016 gestegen met maar liefst 216.434 are ten opzichte van 2015, dit is een stijging van 3,9%. Het gemiddeld aantal are akkerbouwgroenten per bedrijf is gestegen van 1078 naar 1094 are wat neerkomt op een stijging van 1,5%.

Uien

Het aantal uien berekend in are is in 2016 gestegen met 127.394 are ten opzichte van 2015, dit is een stijging van 4%. Het gemiddeld aantal are uien per bedrijf is gestegen van 850 are naar 865 are, dit is een stijging van 1,77%.

Granen

Het aantal bedrijven dat graan verbouwd is gedaald met 724 bedrijven, dit is een percentage van 5,85%. Het totaal aantal aan are is gedaald met 1.571.459 are, dit is een totale daling van 7,98%. Het gemiddeld aantal are aan granen per bedrijf is gedaald van 1590 are naar 1559 are per bedrijf. Dit is een daling van 1.9%.

Suikerbieten

Het aantal suikerbieten berekend in are is in 2016 gestegen met met liefst 1.228.601 are ten opzichte van 2015, dit is een stijging van 21%. Het gemiddeld aantal are suikerbieten per bedrijf is gestegen van 773 are naar 904 are per bedrijf, dit is een stijging van maar liefst 16,9%.

Bekijk artikel

Bron: CBS